Prof. Dr. Adem SEZER
Uşak Üniversitesi

Adem SEZER 1971 yılında Manisa ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Manisa ilinde tamamlamıştır. 1989-1993 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Coğrafya Öğretmenliği bölümünde lisans öğrenimini, 1993-2002 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisans ve Doktora öğrenimini tamamlamıştır. Akademik çalışma alanı ile ilgili çalışmaların yanı sıra Türk Dünyası Coğrafyası alanında bilimsel çalışmalar ve proje yürütmüştür. Bu konuda çalışmaları devam etmektedir.

Dr. Könül MEMMEDOVA
Uluslararası Eğitim Kompleksi

Hakkında

27 Aralık 1980’de Bakü’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Moskova`da tamamlamıştır. 1998 yılında Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesini kazanmıştır. 2002 yılında üniversiteyi dereceyle bitirmiştir. 2002 yılında yüksek lisansı kazanmış, 2004 yılında dereceyle mezun olmuştur. Azerbaycan Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Azerbaycan Üniversitesi`nde Azerbaycan Edebiyatı Bölümünde çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan dergi ve sempozyumlarda yayımlanmış çeşitli araştırmaları vardır. 2003 yılından bu yana 132-134 numaralı Uluslararası Eğitim Kompleksi’nde Azerbaycan Dili, Rusça, İngilizce ve Fransızca bölümlerinde Azerbaycan dili ve Edebiyatı derslerine girmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Fadıl ŞİRAZ
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

1976 yılında Gaziantep ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep ilinde tamamlamıştır. 1995-1999 yılları arasında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında lisans öğrenimini, 2008-2010 tarihlerinde Bakü Slavyan Üniversitesinde yüksek lisansını ve Gaziantep Üniversitesinde Doktora öğrenimini tamamlamıştır. Akademik çalışma alanı ile ilgili çalışmaların yanı sıra vatandaşlık eğitimi, karşılaştırmalı eğitim, öğretmen yetiştirme yeniden kavramsallaştırmacılık alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Kadri AĞGÜN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Hakkında

1978 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ahlat’ta tamamladıktan sonra Kırgızistan’da Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Asya Afrika Tarihi Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kırgızistan Arabayev Devlet Üniversitesinde Kırgızistan Türkiye Eğitim, Bilim ve Kültürel İlişkileri üzerine doktorasını tamamlamıştır.

Halihazırda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminde müdür olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Neslihan DURAK
İnönü Üniversitesi

Hakkında

1969 yılı Malatya doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimimi Malatya’da tamamlamıştır. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1992’de İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Genel Türk Tarihi alanında tamamlamış olup 2008’de doçent, 2013 yılında profesör olmuştur. 2016-2020 yılları arasında İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Hali hazırda rektör danışmanlığı görevinin yanı sıra Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü ile Tarih Bölüm Başkanlığı görevlerini ifa etmektedir. Uzmanlık alanları Asya’da kurulan Türk Devletleri, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Bangladeş ve Hindistan’da Türk İslam varlığı ile alakalı çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda iki kitabı, pek çok makalesi bulunmaktadır. Bir kız çocuğu annesidir.

Prof. Dr. Erdal BAY
Gaziantep Üniversitesi

Erdal BAY 1978 yılında Kilis ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kilis ilinde tamamlamıştır. 1996-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında lisans öğrenimini, 2001-2008 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi’nde yüksek lisans ve Doktora öğrenimini tamamlamıştır. Akademik çalışma alanı ile ilgili çalışmaların yanı sıra Türk Dünyasında eğitim alanında çok sayıda bilimsel çalışma ve proje  yürütmüştür. Bu konuda çalışmaları devam etmektedir.

Nitelikler

  • Öğretmen yetiştirme
  • Etkili öğretim
  • Program geliştirme
  • Öğretim tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan ULUSOY
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Türkiye

M. Aykuthan Ulusoy 1983 yılında Tarsus’ta dünyaya gelmiştir. İlk ve orta eğitimini Tarsus’ta, lisans ve yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi’nde, doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamlamıştır. Ulusal ve Uluslar arası makaleler, kitap bölümleri ve projeler içerisinde yer alan Ulusoy’un öğretmenlik eğitimi ve psikolojik danışma ve rehberlik çalışma alanları arasındadır.

Nitelikler