• All
 • Akademi Çalışma
 • Azerbaycan
 • Balkanlar
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Özbekistan
 • Proje Ekibi
 • Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Kanat ASHIRKULOV

Hakkında

Ashirkulov Kanat Bahtiyaroğlu 27 Eylül 1997 yılında Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent velayeti, Yukarı Çırçık ilçesi, Korsay köyünde doğmuştur.

2013 yılında Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent velayeti, Yukarı Çırçık ilçesi, Korsay köyündeki №17 numaralı ortaokulundan mezun olmuştur.

2015 yılında Almatı velayeti, Zhambyl ilçesi, Mynbayev köyündeki Mynbayev ortaokulundan mezun olmuştur.

2015-2019 yıllarında Almatı şehrinde yer alan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer üniversitesinin Eğitim fakültesi “Kazak dili ve edebiyatı, gazetecilik” bölümü “Kazak dili ve edebiyatı” üzerine eğitim görüp lisans derecesini almıştır.

2018-2019 yıllarında Almatı şehrinde yer alan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer üniversitesinde yurt müdürü olarak çalışmıştır.

2019-2021 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

2021 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora yapmaktadır.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Dil Eğitim merkezinde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi» Sertifika programına katılmıştır.

EĞİTİMİ

Üniversite Yeterlilik Tarih
Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi «Kazak Dili ve Edebiyatı» lisans 2015-2019 yy
Türkiye Cumhuriyeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi «Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebilatı» Yüksek lisans 2019-2021 yy
Türkiye Cumhuriyeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi «Türk Dili ve Edebiyatı» Türkoloji doktora 2021 yy
Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Üniversitesi «Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi» Sertifika programı 2023

Түрік тілінің оқытушысы

Аширкулов Канат Бахтиярулы 1997 жылы 27 қыркүйекте Өзбекстан Республикасы, Ташкент облысы, Жоғыры Шыршық аудары Қорсай аулында дүниеге келген.

2013 жылы Өзбекстан Ресубликасы, Ташкент облысы, Жоғары Шыршық ауданы, Қорсай ауылындағы №17 орта мектебін бітірген.

2015 жылы Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Мыңбаев ауылындағы Мыңбаев орта мектебін бітіргін.

2015-2019 жылдары Алматы қылысы Шет тілдері және іскерлік карьера университетінің педагогика ғылымдары факультеті «қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика» кафедрасы «қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша бакалавриат бітірген.

2018-2019 жылдар аралығында Алматы қаласындағы Шет тілдері және іскерлік карьера университеті жатақнасының директоры қызметін атқарды.

2019-2021 жылы Түркия Республикасы, Муғла қаласы, Муғла Сыткы Кочман университеті, Әлеуметтік ғылымдар институты, Әдебиет факультеті, «Қазіргі түркі тілдері мен әдебиеті» мамандығы бойынша магистратура бітірген.

2021 жылдан Түркия Республикасы, Муғла қаласы, Муғла Сыткы Кочман университеті Әлеуметтік ғылымдар институты, Әдебиет факультеті, түрік тілі мен әдебиеті кафедрасының докторантурасында білім алуда.

2023 жылы Түркия Республикасы, Стамбул қаласы, Стамбул университеті, Тіл үйрету орталығында «шет тілі ретінде түрік тілін оқыту» курсынан өтті.

БІЛІМІ
Оқу орны Квалификация Дата
Шет тілдері және іскерлік карьера университеті «қазақ тілі мен әдебиеті» бакалавр 2015-2019 жж
Түркия Республикасы, Муғла Сыткы Кочман университеті «қазіргі түркі тілдері мен түркі әдебиеттері» магистратура 2019-2021 жж
Түркия Республикасы, Муғла Сыткы Кочман университеті «түрік тілі мен әдебиеті» түркология докторантура 2021 жж
Түркия Республикасы, Стамбул университеті «Шет тілі ретінде түрік тілін оқыту» 2023

Arş. Gör. Dr. Tarık BALCI
Balıkesir Üniversitesi

Hakkında

Tarık BALCI 18 Mart 1993 tarihinde İzmir, Konak’ta doğmuştur. İlkokul ve ortaokul öğrenimini İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini ise Konak Mithatpaşa Anadolu Teknik Lisesi’nde (Bilişim Teknolojileri) tamamlamıştır. Üniversitede 2017 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü 2018 yılında ise çift anadal programından yararlanarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü bitirmiştir. Tarık Balcı aynı zamanda, 2017 yılında Spor Bilimleri Fakültesini Bölüm ve Fakülte birincisi olarak tamamlamıştır. Yüksek lisans mezuniyeti de yine aynı Üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi anabilim dalındadır. Doktora mezuniyeti ise Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıdır. Akademik çalışma alanı Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisidir.

Doç. Dr. Serdan KERVAN
Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi

Hakkında

İlk, orta ve lise öğrenimini Kosova, Prizren’de tamamlayan Dr. KERVAN. Priştina Üniversitesi Prizren Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında Priştina Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dalında yüksek lisans eğitimi almış; 2012- 2017 yılları arasında doktora eğitimini ise Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim; Eğitim Programları ve Öğretimi bilim dalında tamamlamıştır. Doktora tezinde Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Epistemolojik İnançları ve Öğretim Yaklaşımları Arasındaki İlişki üzerine çalışmıştır. 2007-2019 yıllarında Mustafa Baki İlköğretim okulunda öğretmenlik yapmıştır. Aynı zamanda 2013-2019 yılları arasında Prizren Ukshin Hoti Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Aynı üniversitede halen Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makale ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum organizasyonlarında bulundu ve birçok projede yer aldı. 2022 yılında Kosova Bilim Komitesi üyesi olarak atanan Kervan, bu komiteye seçilen ilk Türk temsilcidır. Ayrıca 2023 yılından Prizren “Ukshin Hoti” Üniversitesi rektör yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Mazhikenova Zhanyl Ualiyevna
Abylay Khan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi

Hakkında

Mazhikenova Zhanyl Ualiyevna, 12 Mayıs 1974’te Dogu Kazakistan bölgesinin Tarbagatai ilçesine bağlı Akjar köyünde doğdu.
1991 yılında Akjar köyündeki M. Auezov ortaokulundan mezun oldu, 1991-1996 yılları arasında Almatı’daki Abılay Han Kazak Uluslararası İlişkiler Ve Dünya Dilleri Üniversitesi Alman Dili Fakültesi, Almanca-Türkçe bölümünden lisans derecesi aldı.
1996 yılından bu yana Almatı’daki Abılay Han Kazak Uluslararası İlişkiler Ve Dünya Dilleri Üniversitesinin Şarkiyat Fakültesi Doğu Filolojisi bölümünde Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktadır.
2016 yılında Abılay Han Kazak Uluslararası İlişkiler Ve Dünya Dilleri Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini Kültüroloji alanında tamamladı.

Мажикенова Жаныл Уалиевна 1974 жылы 12 мамырда Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы Ақжар ауылында дүниеге келген.
1991 жылы Ақжар ауылындағы М.Әуезов атындағы орта мектепті, 1991-1996 жылдары Алматыда Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің неміс тілі факультетін неміс-түрік тілі мамандығы бойынша бакалавриатын бітірген.
1996 жылдан бастап Алматы қаласындағы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің Шығыстану факультетінің Шығыс филологиясы кафедрасында түрік тілі пәнінің аға оқытушысы болып жұмыс істейді.
2016 жылы Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің мәдениеттену мамандығы бойынша магистратурасын бітірді.

Doç. Dr. Yesserkepova Zhanar ONGAROVNA
Abylay Khan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi

Hakkında

Biyografi
Doğum tarihi: 05.11.1977
Uyruğu: Kazak
Eğitim: El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 1994-1998 yılları; Fakülte; uzmanlık: Tarih; (lisans)
1998-2000 yılları El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi; Fakülte; uzmanlık: Tarih; (yüksek lisans)
2011 yıl. – Tarih Bilimleri Adayı
Bilimsel derecesi: Tarih Bilimleri Adayı, Doçent
İş tecrübesi: Toplam bilimsel ve pedagojik iş deneyimi 22 yıldır
2012-2015 yılları arasında Abylai Khan’ın adını taşıyan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi Doğu Çalışmaları Fakültesi’nin “Dünya Kültürü ve Medeniyetleri”, “Çin Araştırmaları” Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.
2010 yılından günümüze Abylai Khan’ın adını taşıyan Kazak Uluslararası İlişkiler Üniversitesi ve Dünya Dilleri, Doğu Çalışmaları Fakültesi, “Doğu Çalışmaları” bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır.
Bilimsel aktivite: tarihi bilimlerin adayı. 60’tan fazla bilimsel makalenin, monografinin, ders kitabının yazarı.
1. Zhanar YESSERKEPOVA. Issues in formation and functioning of political culture in post-soviet Kazakhstan (2020) // Central Asia and the Caucasus, 21 (1), pp. 80-89. Scopus (Скопус)
2. Zhanar Yesserkepova. MYTHOLOGIZED HISTORY AND POLITICS IN POST-SOVIET KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN// “Codrul Cosminului”, XXIII, 2017, No. 1, p. 237–246 Scopus (Скопус)
3. Zhanar Yesserkepova. Place of Kazakh batyrs in society// Wulfenia Journal. Volume. 21, Issue.5. Landesmuseum Karnten, MUSEUMGASSE 2, KLAGENFURT, AUSTRIA, A-9021, (Etki faktörü yayınevi).0.267, KLAGENFURT, AUSTRIA, ISSN 1561-882X, Vol 21, No. 5; May 2014, pp 415-424.
4. Zhanar Yesserkepova. Dijital diplomaside bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolü: Siyasi boyut. // Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinin habercisi, «Sosyoloji ve siyaset bilimleri” serisi, 2020 y. №1(69),146-152 s./ Almatı şehri,
5. Zhanar Yesserkepova. Modern Kazakistan ve ÇHC diplomasisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolü // Lev Gumilev’in adını taşıyan Avrasya Ulusal Üniversitesi’nin habercisi. Siyaset Bilimi Serisi. Bölgesel çalışmalar. Oryantal çalışmalar. Türkoloji. №1 (134), 2021 s. 23-30

Yesserkepova Zhanar her yıl eğitim kurslarına ve seminerlere katılmaktadır. Son yıllarda aşağıdaki önemli sertifikalara sahiptir:
Üniversite öğretmen-profesörlerine yönelik “Eğitim sürecinde yenilikçi teknolojinin kullanılması” kursu – 72 saat – Almatı, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, 6-10 Aralık, 2021 yıl,
«Yeni öğretim yöntemleri ve tarih eğitiminde kullanımı», 72 saat, 06/05/2022, Türkiye, Siirt, Siirt University,
«Güncellenen eğitim içeriği kapsamında yükseköğretim kurumlarının modern pedagojik teknolojileri», Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı “Orleu” ulusal mesleki gelişim merkezi, Nisan-Mayıs, 2019 yıl, 260 saat,
«Pedagojik Mükemmeliyet Merkezi “Nazarbayev Entelektüel Okulları” tarafından geliştirilmiştir Kazakistan Cumhuriyeti’nin eğitim içeriğinin güncellenmesi çerçevesinde öğretim elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının öğretim personelinin niteliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programı».- «Nazarbayev Entelektüel Okulları» Pedagojik Mükemmellik Merkezi, Almatı şehir şubesi, 19-30 Ekim, 2020 yıl. – 80 saat,
«Modern methods of teaching foreign languages and translation» Al-Farabi Kazakh National University, 5-6th January 2018, 72 h.,
Completed Project work on Chinese Language and Chinese Language education training class. Ile Pedagoji Üniversitesi, ÇHC, 23-27 Aralık 2013 yıl. – 72 saat, «Management in Education. Project Management», profesör Dr. Heimo Mikkola dersi, Almatı, Abylai Khan’ın adını taşıyan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi, 5-30 Kasım, 2018 yıl. – 144 saat.

Өмірбаян
Туған жылы: 05.11.1977 ж.
Ұлты: қазақ
Білімі: 1994-1998 ж.ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ; мамандығы: тарих; (бакалавр)
1998-2000 ж.ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ; мамандығы: тарих; (магистратура)
2011 ж. – тарих ғылымдарының кандидаты
Ғылыми дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Еңбек өтілі: Жалпы ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 22 жыл
2012-2015 жж. аралығында Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Шығыстану факультеті «Әлемдік мәдениет және өркениеттер», «Қытайтану» кафедраларының кафедра меңгерушілігін атқарған.
2010 жылдан қазірге дейін Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Шығыстану факультеті, «Шығыстану» кафедрасының доценті.

Ғылыми қызметі: тарих ғылымдарының кандидаты. 60-тан астам ғылыми мақалалардың, монография, оқу құралының авторы.
1. Zhanar YESSERKEPOVA. Issues in formation and functioning of political culture in post-soviet Kazakhstan (2020) // Central Asia and the Caucasus, 21 (1), pp. 80-89. Scopus (Скопус)
2. Zhanar Yesserkepova. MYTHOLOGIZED HISTORY AND POLITICS IN POST-SOVIET KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN// “Codrul Cosminului”, XXIII, 2017, No. 1, p. 237–246 Scopus (Скопус)
3. Zhanar Yesserkepova. Place of Kazakh batyrs in society// Wulfenia Journal. Volume. 21, Issue.5. Landesmuseum Karnten, MUSEUMGASSE 2, KLAGENFURT, AUSTRIA, A-9021, (Импакт-фактор издательство).0.267, KLAGENFURT, AUSTRIA, ISSN 1561-882X, Vol 21, No. 5; May 2014, pp 415-424.
4. Есеркепова Ж.О. Цифрлі дипломатиядағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі: саяси аспект. // Абай атын. ҚазҰПУ Хабаршысы, «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы, 2020 ж. №1(69),146-152 беттер./ Алматы қ-сы,
5. Есеркепова Ж.О. Қазіргі Қазақстан мен ҚХР дипломатиясындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың ролі // Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Саясаттану сериясы. Аймақтану. Шығыстану. Тюркология. №1 (134), 2021 жыл, 23-30 беттер.

Есеркепова Ж.О. жыл сайын біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, семинарларға қатысады. Соңғы жылдардағы келесідей негізгі сертификаттары бар:
ЖОО-ның оқытушы-профессорларына арналған «Оқу үдерісінде инновациялық технологияны пайдалану» атты курс – 72 сағат – Алматы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 06-10 желтоқсан, 2021 ж.,
«Жаңа оқыту әдістемелері және оны тарихи білім беруде пайдалану», 72 с., 06/05/2022, Түркия, Siirt, Siirt University,
«Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы ЖОО замануи педагогикалық технологиялар», ҚР БЖҒМ «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы, сәуір-мамыр, 2019 ж. 260 с.,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген ҚР Білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі педагог кадрларды даярлайтын ЖОО профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру бойынша білім беру бағдарламасы».- «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, Алматы қаласы филиалы, 19-30 қазан, 2020 ж. – 80 с.,
«Modern methods of teaching foreign languages and translation» Al-Farabi Kazakh National University, 5-6th January 2018, 72 h.,
Completed Project work on Chinese Language and Chinese Language education training class. Іле педагогикалық университеті, ҚХР 2013 жылғы 23-27 желтоқсан, 72 сағат, «Management in Education. Project Management», проф. Dr. Heimo Mikkola курсы, Алматы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, 05-30 қараша, 2018 ж., 144 с. т.б.

Dr. Yeshmanova Gulmira Kuralbaikyzy
Yessenov Üniversitesi

Hakkında

Biyografi
Doğum yılı: 30 April 1986
Uyruğu: Kazak
Mail: [email protected]
Bilimsel unvan, derece: Art master, NÖHU phd Sanat tarihi

Eğıtimi

2004-2009 K. Aktobe Devlet Üniversitesi, Zhubanov’un adını taşıyor, 050421 – tasarım lisansı

2009-2011 T. Kazak Ulusal Sanat Akademisi, “Grafik ve grafik tasarım” Yüksek Lisansı Zhurgenov’un adını almıştır.

2019 – devam ediyor, Sanat Çalışmaları Doktora öğrencisi, ÖmerHalisDemir Üniversitesi, Nigde, Türkiye

Bilimsel ilgi
Kutsal Mangistau mezar taşları süslemeleri

Yayınlar
«Mangistau mezar taşlarındaki işaretler» IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 07-10 Haziran 2022 / Türkiye, Niğde
«Mangystau bölgesinin tarihi-kültürel kaya resimleri ve petrogliglerinden çağdaş logoya kadar» VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 20-23 Ekim 2020 Türkiye, Niğde
«MESLEKİ BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ GELİŞMİŞ FIRSATLARININ YANINDA ÖĞRENCİLERİN YARATICI YETERLİLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ» Millî Kültür Araştırmaları Dergisi. 2019 ISSN: 2587-1331
«Büyük bozkırın izleri eski Türk kültürünün temelidir» V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 10-12 Haziran 2018 / Azerbaycan, Baku
«Kültürel mirasın araştırılması ve korunması – eğitim alanında sanat ve kültür yüksek öğretim kurumlarında doktora çalışmalarının (Doktora) geliştirilmesinin temeli” halk bilimsel-pratik konferansı. “Modern bilgi teknolojisinin sentezi – profesyonel tasarımcıların eğitiminde teorik ve pratik yönler». Almatı, 2011
«Bilimsel-teknik ilerleme: teknik, teknoloji ve bilgi» halk bilimsel-pratik konferansı. “Büyük bozkırın işaretleri – eski Türk kültürünün temeli” Aktobe, 2010.

Өмірбаян
Туған жылы: 1986 жыл 30 сәуір
Ұлты: Қазақ
Ғылыми атағы: өнертану магистр. Түркия NÖHU докторанты
Mail: [email protected]

Білімі
2004-2009 жж. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлеттік университеті, 050421- дизайн бакалавры
2009-2011жж. Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы, «Графика-графикалық дизайн» өнер магистрі
2019 – жалғасуда, Түркия, Нийде ӨмерХалисДемир университетінің Өнертанушы докторанты

Ғылыми қызығушылығы
Сакралды Маңғыстаудың құлпыстастарындағы ою-өрнектердің мәні

Жарияланымдары
«Маңғыстау құлпытастарындағы бейнелер» IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 07-10 Haziran 2022 / Türkiye, Niğde
«Mangystau bölgesinin tarihi-kültürel kaya resimleri ve petrogliglerinden çağdaş logoya kadar» VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 20-23 Ekim 2020 Türkiye, Niğde
«MESLEKİ BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ GELİŞMİŞ FIRSATLARININ YANINDA ÖĞRENCİLERİN YARATICI YETERLİLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ» Millî Kültür Araştırmaları Dergisi. 2019 ISSN: 2587-1331
«Ұлы дала таңбалары – көне түркі мәдениетінің негізі» V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 10-12 Haziran 2018 / Azerbaycan, Baku
«Мәдени мұраны зерттеу мен сақталуы- білім беру кеңістігіндегі өнер және мәдениет жоғары оқу орындарындағы докторантураны (PhD) дамыту негізі» халық-қ ғылыми-прак-қ конф. «Қазіргі замандағы ақпараттық технология синтезі – кәсіби дизайнерлерді дайындаудағы теориялық және тәжірибелік аспектілер». Алматы, 2011
«Ғылыми – техникалық прогресс: техника, технология және білім» халық-қ ғылыми-прак-қ конф. «Ұлы дала таңбалары-көне түркі мәдениетінің негізі» Ақтөбе, 2010.

Soner ŞAHİN
Balıkesir Üniversitesi

Hakkında

Soner Şahin, 1978 Karabük’te dünyaya geldi. 2000 yılında Ankara üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesi kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliği ile sırasıyla toplamda 7 yıl Kırgızistan, Sırbistan ve Bosna Hersek kültür ve tanıtma müşaviri olarak görev yaptı. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Şahin, hâlen Balıkesir üniversitesi iç denetçi görevi yanında kültürel işlerde Rektör danışmanlığını gönüllü olarak yürütmektedir.

Sadullah DUMAN
Doğu Kazakistan Sarsen Amanzholov Üniversitesi

Hakkında

1973 yılında Çankırı’da dünyaya gelen Sadullah Duman, ilk ve orta öğrenimini Çankırı’da tamamladı. 1993 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğretmen olarak göreve başladı. 2005-2009 yılları arasında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Türkçe hazırlık sınıflarında okutman olarak görev yaptı. Bişkek’teki görevi sırasında K.Karaseyev Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesinde Dilbilimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında Türkiye’ye döndü ve yeniden Millî Eğitim Bakanlığında kaldığı yerden görevine devam etti. Bilim Sanat Merkez’inde görev yaparken MEB’in açtığı yurt dışı okutmanlık sınavını kazanarak yurt dışında görev yapmaya hak kazandı. 2020 yılından bu yana Doğu Kazakistan Sarsen Amanzholov Üniversitesi’nde okutman olarak görev yapmaktadır. Altın Türkçe Okuma Kitabı adında yabancılara dönük bir çalışma kitabı vardır. Halen online ve yüz yüze derler vererek tüm dünya vatandaşlarına ücretsiz dersler vermektedir.

Azretbergenova Indira Jarylhasinovna
S. J. Asfendiyarov Kazak Ulusal Tıp Üniversitesi

Hakkında

Azretbergenova Indira Jarylhasynovna 23 Eylül 1977’de Güney Kazakistan bölgesinin Türkistan şehrinde doğdu.
1994 yılında Amangeldin Lisesi’nden mezun oldu, 1994-1998 yıllarında Türkistan şehrinde Uluslararası Kazak-Türk Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans derecesiyle mezun oldu.
1999 yılında Ankara’da TOMER’de Türkçe öğrendim.
2000-2004 yılları arasında Ankara’da «Ankara Üniversitesi” nde “Uluslararası Özel Hukuk” Bölümü’nde yüksek lisans yaptım
2021 yılından bu yana Ankara’da, Hacı Veli Üniversitesi’nde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda, «Kazakistan ve Türkiye hukukunda yasal evlilik” konulu tez yazıyorum.

Doç. Dr. Gül Banu DUMAN
Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi

Hakkında

доц. Доктор Гюль Бану ДУМАН
Она родилась в 1976 году в районе Джейхан Аданы и получила начальное и среднее образование в Мерсине. В 1997 году она окончила факультет преподавания турецкого языка и литературы Университета Гази, который выиграл в 1993 году. В том же году, когда онa поступала в магистратуру Университета Гази, она была назначен преподавателем в районе Полатлы Анкары. После окончания магистратуры в 2002 году онa сдалa зарубежные экзамены Министерства национального образования и в 2004 году начал работать в Бишкеке, Кыргызстан. Она поступилa в аспирантуру Кыргызско-Турецкого университета «Манас» в Бишкеке, где проучился пять лет. Она получилa докторскую степень по тюркологии в 2011 году и в том же году начал работать преподавателем в Университете Зонгулдак Бюлент Эджевит. В 2017 году получил звание доцента кафедры современных турецких диалектов и литературы. Думан, говорящий на кыргызском, казахском и русском языках, в настоящее время работает приглашенным лектором в «Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова» в Казахстане.

1976 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini Mersin’de tamamladı. 1993 yılında kazandığı Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesinde yüksek lisans programına girerken bir yandan Ankara’nın Polatlı ilçesinde öğretmenliğe atandı. 2002 yılında yüksek lisans programını bitirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı sınavlarına girerek 2004 yılında Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde göreve başladı. Beş yıl kaldığı Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde doktora programına girdi. 2011 yılında Türkoloji alanında doktor unvanı aldı ve aynı yıl Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında doçent unvanı aldı. Kırgızca, Kazakça ve Rusça bilen Duman, şu anda Kazakistan’da “Doğu Kazakistan Sarsen Amanjolov Üniversitesinde” misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Öğr. Gör. Kadir AKPINAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Hakkında

Kadir Akpınar 1980 Afyonkarahisar doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Afyonkarahisar’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde almıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.
2005-2012 yılları arasında Konya’da devlet memurluğu görevinde bulunan Kadir Akpınar, 2012 yılından beri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
İletişim, halkla İlişkiler, ikna konularında kitap, bildiri, makale vb. akademik çalışmalarını devam ettirmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Perihan GÖZÜM
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Hakkında

1976 İstanbul doğumludur. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında 2009 yılında Yüksek Lisansını, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında ise Doktora Eğitimini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans mezunudur. Lise Eğitimini ise Ankara Lisesinde tamamlamıştır.
1999-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığında görev yapmıştır. Ar-Ge Daire Başkanlığında Proje Destek Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmiştir. Ardından Ardahan Üniversitesi Çıldır MYO Hukuk Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Tek Millet İki Devlet Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonunda yer almıştır. Halihazırda ise Çankırı Karatekin Üniversitesi Kurşunlu Adalet Programı Hukuk Bölümünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar, Toplumsal Suçlar ve Yönetim İlişkisi, Yönetim ve Etik başlıklı kitapların editörlüğünü yapmıştır. Uluslararası makaleleri, bildirileri ve kitap bölümleri mevcuttur. Sosyal Bilimler Alanında çalışmalarının yanı sıra Dünya Kadın Konferansında, Girişimci Kadınlar temalı, Suç ve Çocuk üzerinde çalışmaları bulunmaktadır.

Arş. Gör. Adi̇lcan GÜRSES
Adıyaman Üniversitesi

Hakkında

Seyhan doğumlu Adil Gürses ilkokulu, ortaokulu ve lise eğitimlerini Adana’da tamamladı. 2012 yılında kazanmış olduğu Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü’ne bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra 2013 yılında başladı. Bu bölümden 2017 yılında bölüm birinciliğiyle mezun oldu. Akabinde 2017-2018 Akademik Yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Genel Türk Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırdı. 2019’da “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurt Dışı Hükümet Bursları” sınavını kazanarak Çin Cumhuriyeti (Tayvan) Hükümet burslusu olarak Tayvan’a dil eğitimine gitti. Tainan’daki National Cheng Kung Üniversitesi, Çin Dili Merkezi’nde 2019-2020 yılları arasında Çince eğitimi aldı. 2020 yılında Adıyaman Üniversitesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. “Uygur Devletleri Döneminde Türk-Tibet İlişkileri (8.-13. Yüzyıl)” adlı tezini 2021 yılında başarıyla savunarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu an Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Ankara Üniversitesi (DTCF) Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.

Dr. Rafig GURBANOV
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Hakkında

Rafig Gurbanov, aslen Ağdam, Azerbaycanlı olup 1983 yılında Azerbaycan’ın Saatlı şehrinde doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Gurbanov, Türkiye’deki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BARUM) direktörlüğünü de üstlenmektedir. Araştırmaları, disiplinlerarası bilgi kullanarak sürdürülebilir ve akıllı tıbbi, biyokimyasal ve mikrobiyolojik yaklaşımlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Çalışmaları, biyoloji ve kimya ile ilgili geniş bir kapsamı kapsamakta olup, biyolojik ajanlar, biyoaktif bileşenler, büyük biyoanalitik veri madenciliği ve makine öğrenimi/yapay zeka, biyolojik moleküllerin yapısal, fonksiyonel ve termodinamik özellikleri, gen/protein ifadesi, epigenetik, metagenomik, genomik ve transkriptomik konularında yeni araştırmalar yapmaktadır. Mikrobiyota mühendisliği üzerine prebiyotik tabanlı çalışmaların yanı sıra, probiyotik bakterilerden kaynaklanan terapötik metabolitleri belirleme ve bu postbiyotiklerin kanser, antimikrobiyal ve antiviral özelliklerini inceleme konusunda çalışmaktadır. Dr. Gurbanov ve ekibi, yaşlanma, kanser, nörolojik, nörodejeneratif, nöromusküler, gastrointestinal, kardiyovasküler ve viral hastalıklar gibi birçok patolojinin moleküler mekanizmalarını kapsamlı bir şekilde araştırmaktadır. Bu çalışmalar, kliniğe aktarılabilir erken, maliyet etkin ve biyobelirteç temelli teşhis yöntemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dr. Gurbanov, birçok Ar-Ge ve P&D projesini tamamlamış ve birkaç biyoteknoloji şirketine danışmanlık ve çözüm ortağı olarak hizmet vermiştir. Ayrıca, saygın hakemli dergi ve kitaplarda 50’den fazla makale ve kitap bölümü yayımlamıştır.

Öğr. Gör. Dr. İsmail SATMAZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hakkında

1982 yılında Şanlıurfa’da doğan İsmail Satmaz, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü 2004 yılında tamamladı. Satmaz, 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri alanında ve 2023 yılında yine aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığında matematik öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2018-2023 yılları arasında Sürekli Eğitim Merkezi müdürlüğü, Meslek yüksekokul müdürlüğü, Senato üyeliği ve birçok yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Halen bu görevlerini sürdürmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Yazmış olduğu kitaplar MEB tarafından okullarda matematik ders kitabı olarak okutuldu. Birçok projede eğitmen, araştırmacı, danışman ve yürütücü olarak görev yaptı. Meslek hayatı boyunca birçok ödül aldı. Sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TİLBE
Bartın Üniversitesi

Özgür Tilbe, 1982 yılında Tokat/ Niksar’da doğdu. İlkokula Niksar Ormancık Köyü’nde başladı. İlkokul ikinci sınıftan itibaren öğrenimine İstanbul’da devam etti. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise eğitimini ise Afyon Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazandı. 2005 yılında mezun oldu.
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Öğretmenliği yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında askerliğini kısa dönem er olarak Ankara’da yaptı. 2009 yılında Bartın Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde Okutman olarak göreve başladı. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında “Hüseyin Hilmi Paşa’nın Rumeli Umumî Müfettişliği (1902-1908)” başlıklı tez ile doktorasını tamamladı. Bartın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm başkanlığı yaptı. Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve bir kız  çocuğu babasıdır.

Öğr. Gör. R. Kübra DENİZ
Gazi Üniversitesi

Hakkında

Öğr. Gör. R. Kübra DENİZ, 1988 yılında Elazığ’da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokulu sırasıyla Mersin, İzmir ve Erzurum’da; orta öğretimi ise İzmir Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Eğitiminden mezun olarak, aynı yıl Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda göreve başlamıştır ve Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 2022 yılında Rektörlük çatısı altında yer alan Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünde görevlendirilmiş olup, halen Koordinatör Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Doç. Dr. Erkan AKGÖZ
Selçuk Üniversitesi

Hakkında

Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan 1996 yılında mezun oldu. Akademik hayata 1997 yılında Selçuk Üniversitesinde. Yükseklisans ve Doktora eğitimini de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2010-2017 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde görev yaptı. 2019 yılında Doçent unvanı almaya hak kazanan Akgöz, 2017-2020 tarihleri arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Turizm, gastronomi, itibar yönetimi gibi konularda birçok kitap ve makale yayınladı. Birçok ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslara katıldı. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği bölümünde görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Murat ÖZKAN
Ordu Üniversitesi

Hakkında

1986 yılında Gebze’de dünyaya gelen Murat Özkan, aslen Erzurum ilinin İspir ilçesindendir. İlk, orta ve lise öğrenimini Darıca’da tamamlayan Özkan, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Eğitimine başladı. 2011 yılında Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı ve 2012 yılında “87/5Numaralı Rus Ahkâm Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlayarak bilim uzmanı olmaya hak kazandı. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini, 2017 yılında hazırlamış olduğu “Çarlık Rusyası’nın Türkistan’ı İşgalinde Bir Rus General: Mihail Dmitrieviç Skobelev” adlı tez ile başarı ile tamamladı. 2015- 2016 yılları arasında doktora çalışmalarını yapabilmek amacıyla Ural Federal Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak 1 yıl görev yaptı. 2020 yılında Doçent olan Özkan, halen Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. Rusça ve İngilizce dillerini bilen Özkan’ın başta Türkistan Hanlıkları olmak üzere Rus askerî tarihi ve Türkistan’ın sosyal yaşamı üzerinde yayınlanmış pek çok kitap ve makalesi vardır.

Öğr. Gör. Zeynep ÇİFTCİ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Hakkında

2015 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından, 2018 yılında aynı üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisansından mezun olmuştur. Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal kongrelerde sunulmuş bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Mutluluk, yaşam doyumu, çocuk ve ergen gelişimi konularında çalışmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Dr. Ashirkhanova Karlygash MASHTAEVNA
Kh.Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi

Hakkında

Қарлығаш Маштайқызы Әшірханова- Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің Халықаралық әріптестік және интернационализация офисінің жетекшісі, Шет тілдерін оқыту методикасы кафедрасының аға оқытушысы, доктор PhD. Бакалавр дәрежесін Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алған Магистратура дәржесін Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде қазақ тілі мамандығы бойынша алған. Докторантура дәрежесін Нийде Өмер Халисдемир университетінде түрік тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша алған. Болашақ Халықаралық стипендиялық бағдарламасы бойынша Германияның Майнз Иоханнес Гутенберг университетінде Түркология институтында тағылымдамадан өткен. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің «Жас ғалым» жобасының жетекшісі. Бірнеше ғылыми мақалалар мен монография авторы.

Ashirkhanova Karlygash Mashtaevna, Atyrau Üniversitesi Kh.Dosmukhamedov Üniversitesi ,Uluslararası Ofis müdürü. Yabancı Dil Öğretimi Metodolojisi Bölümü’nde öğretim üyesi, lisans ve, Yüksek Lisans derecesini Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nden Kazak Dili ve Edebiyatı anabilim dalından mezun. Doktora derecesini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Türk dili ve edebiyatı alanından mezun. Bolashak, Uluslararası Burs Programı kapsamında Almanya’nın Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü’nde staj yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığının “JAS GALIM” (Genç Bilim Adamı) projesi yürütücüsü. Bilimsel makalelerin ve monografların yazarı.

Doç. Dr. Tolga ÖNTÜRK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Hakkında

1987 yılında Van’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Van’da tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. 2014 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı bilim dalında yüksek lisansını, 2019 yılında aynı üniversite ve bilim dalında “Sürûrî’nin Şerh-i Mu’ammeyat-ı Mir Hüseyin Adlı Eseri (İnceleme-Tenkitli Metin)” başlıklı teziyle doktora öğrenimini tamamladı. 2012-2013 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve 2013-2021 yılları arasında da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2021 yılında beri aynı üniversitede doçent unvanı ile görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Vural ÖNTÜRK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Hakkında

Vural Öntürk 16 Haziran 1990′ Van’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitiminin Van’da, lisans egitimini Yozgat Bozok Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarih anabilim dalı ortaçağ tarihi bilim dalında tamamladı. İlk Müslüman Türk devletleri tarihi ve Hindistan tarihi konularında Makale ve kitaplar kaleme alan yazar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde akademik hayatını devam etmektedir.

Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY
Balıkesir Üniversitesi

Hakkında

1976 yılı İnegöl doğumlu olan Prof.Dr. Murat Doğdubay, ilk ve ortaokul eğitimini bu ilçede yaptı. 1992-93 öğrenim dönemi İnegöl Lisesi mezunudur. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan 1998 yılında mezun oldu. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı’nda 2000 yılında yüksek lisans, 2006 yılında da doktora eğitimini tamamladı. 1998 yılından itibaren araştırma görevlisi, 2006 yılından itibaren Yardımcı Doçent günümüzde ise Profesör Doktor olarak Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde çalışıyor. Gastronomi, Osmanlı-Türk Mutfağı, Kültür ve Mutfak İlişkisi konularında çok sayıda ulusal ve uluslar arası bildiri, makale ve kitap çalışmaları bulunan Doğdubay, bir dönem Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Erdek ve Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü ve IIBF Dekan Vekili olarak görev yaptı. Halen aynı üniversitede rektör yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Yaşar KOP
Kafkas Üniversitesi

Hakkında

İlk, orta ve lise tahsilini doğum yeri olan Kars’ta tamamladı. Sonrasında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği’nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Bilim Dalı’nda “1828–1829 Osmanlı Rus Harbinde Kars ve Çevresi” isimli teziyle 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bilim Dalı’nda tarih 2009 Temmuz’unu gösterirken “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Ermeni Sorunu ile İlgili Görüşleri ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: İstanbul ve Kars Örnekleri” isimli çalışmasıyla doktora derecesini aldı. 

Kendisi 1996-2002 yılları arasında Kırşehir, Erzurum ve Kars’ta ortaokul ve liselerde gerek idarecilik ve gerekse Tarih Öğretmenliği yaptı. 2002 yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak 2009 yılının sonuna kadar çalıştı. 5 Aralık 2018 tarihinde Sosyal Bilgiler Eğitimi temel alanında Doçent oldu. 

Hâlihazırda Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü olarak akademik hayatına devam eden KOP’un, çalışma sahasını özellikle sosyal bilgiler eğitimi, tarih eğitimi ile başta Ermeni Meselesi olmak üzere hassas ve tartışmalı konular oluşturmaktadır. 

Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunan Doç. Dr. Yaşar KOP’un özellikle bölgemizi de ilgilendiren birçok sayıda bağımsız ve/veya ortak yazarlı kitap ve kitap bölümüne de imza atmıştır. 

Prof. Dr. Erdem TAŞDEMİR
Trabzon Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Erdem TAŞDEMİR:1974 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında Yüksek lisansını, 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde çalıştı. Halen Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi – Dekan olarak görev yapmaktadır.

Dr. Aytaç Burak Dereli
Trabzon Üniversitesi

Hakkında

Dr. Aytaç Burak DERELİ: 1991’de Çankırı’da doğdu. 2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Marmara Üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalında Yüksek lisansını tamamladı. 2023 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalında Doktora eğitimini bitirdi. Halen Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Tuğrul Gökmen ŞAHİN
İnönü Üniversitesi

Hakkında

Erzurum’un Oltu ilçesinde doğdu. Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda ilk ve orta öğrenimi tamamladı, daha sonra Erzincan Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesini kazandı. 2007 yılında bu okuldan mezun olup, aynı yıl İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümüne yerleşti. 2011 yılında bölümden mezun olduktan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında drama eğitmeni, oyuncu ve çocuk tiyatrosu yönetmeni olarak göreve başladı. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görevine devam etmektedir. İleri seviyede Türkçe ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cihan BULUNDU
Adıyaman Üniversitesi

1987 yılında Adıyaman/Merkez’de doğdu. İlköğrenimini Adıyaman’da, ortaöğrenimini ise Antalya (Y.D.A.L)’da tamamladı.

2012 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu; 2016 yılında ise Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı programını, “Çocuk Yazını Ürünü Olarak Özlem Aytek’in ‘Zamanda Yolculuk Dizisi’ Üzerine Bir Derlem Uygulaması” adlı çalışmayı gerçekleştirerek başarıyla tamamladı.

2016 yılında ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında merkezi olarak atandığı ADYÜ’de 1 yıl çalıştı; yüksek lisansını bitirdi, doktora öğrenimi için ÖYP tercihleriyle İnönü Üniversitesini seçerek 35. madde kapsamında orada başladı. Bir yıllık görevlendirme sonrası ders dönemimin de bitmesiyle tekrar memleketine döndü. 2016 Eylül’de başladığı doktora eğitimini, “İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Programı” kapsamında “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Seviyelere Göre Öncelikli Söz Varlığı -Derlem Temelli Bir Uygulama-” adlı çalışmayla 2022 Ocak itibariyle tamamladı. ADYÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları Türkçe Eğitimi-Öğretimi, Çocuk Yazını, Yabancılara Türkçe öğretimi ve Derlem Dilbilim’dir.

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KAYA
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Hakkında

Yeşim KAYA İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi ve Nişantaşı Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak görev yapmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2010 yılında Yüksek Lisans derecesiyle mezun olduktan sonra Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. 2013 yılında Doktora eğitimine başlamış ve 2018 yılında İzmir Kâtip Çelebi Çelebi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıl Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmış bu süreçte 2 yılı aşkın süre Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Akademik çalışmaları stratejik yönetim, örgüt teorisi, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanlarındadır.

Prof. Dr. Ali TİLBE
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Hakkında

1971 yılında Tokat-Niksar’da doğan Ali TİLBE, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1991 yılında lisans, 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanı alan TİLBE, aynı üniversitede önce Araştırma Görevlisi, 2000-2009 yılları arasında da Yardımcı Doçent Doktor olarak çalıştı, 2009 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurarak bu süreçte Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2022 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında çalışmaya başladı. Halen ABD Başkanlığı görevini sürdürmekte, Lisans ve Lisansüstü dersler vermektedir. Çok sayıda bilimsel yayın yayımlamasının yanında bilimsel etkinliklerde görev alan TİLBE, Şu anda İUC Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin, HAYEF: Journal of Education adlı bilimsel derginin Baş Editörlüğünü yürütmektedir. 2002-2004 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi-INALCO’da, 2014-2015 arasında da Londra Regent’s Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalar yaptı, 2005-2007 yıllarında Tunus Manouba Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. Araştırmalarını, çağdaş Türk ve Fransız yazını ile yabancı dil öğretimi alanlarında sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özlem NALBANTBAŞI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Hakkında

Doğum Yeri ve Yılı: Kahramanmaraş /1975

ÖĞRENİM BİLGİLERİ:

Lise: Çukurova Elektrik Kahramanmaraş Anadolu üniversitesi/1993

Lisans: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü/1999

Yüksek Lisans: KSU, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi ABD

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ:

Araştırma Görevlisi:1999-2002-İİBF/Kamu Yönetimi Bölümü

Memur: 2002-2018

Yüksekokul Sekreteri: 2018/Sosyal Bilimler Yüksekokulu

Şube Müdürü: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-2018

Dr. Öğr. Üyesi Rüya KAPLAN YILDIRIM
Harran Üniversitesi

Hakkında

Rüya KAPLAN YILDIRIM 1983 Tutak doğumludur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden 2006 yılında mezun olan Kaplan Yıldırım, İşletme Yönetimi Anabilim dalı muhasebe ve finansman bilim dalında Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli sektörlerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini icra etmiş, 2021 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak akademik göreve başlamıştır. Hali hazırda Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde geçici görevlendirme ile çalışmakta olan Rüya KAPLAN YILDIRIM evli ve 3 çocuk annesidir.

Doç. Dr. Selçuk TOPAL
Gebze Teknik Üniversitesi

Hakkında

04.02.1983 tarihinde Osmaniye’de doğdu. Evli ve bir çocuk babasıdır. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini İskenderun’da tamamladı. Haziran 2007’de Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl 6 ay süreyle Hava Teknik Okullar Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulunda Matematik Öğretmeni ve ardından 2008-2009 yılları arasında Bornova Belediyesi Genç Kâşifler Bilim Ev’inde Matematik Laboratuvarı kurucusu, yöneticisi ve eğitimcisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı’nda yüksek lisansı tamamladı. Ağustos 2010 döneminde Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı araştırma görevlisi görevini kazandı. 07.02.2011 tarihinde Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine ve araştırma görevlisi görevine başladı. 2012 Nisan ayında İtalya Calabria Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaroslav D. SERGEYEV ile Infinity Computer (Sonsuzluk Bilgisayarı) üzerine çalışmalarda bulundu. 15.02.2013-15.11.2013 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Indiana Üniversitesi Matematik ve Bilişim ve Hesaplama Bölüm’lerinde YÖK Doktora Araştırma Görevlisi bursu ile Prof. Dr. Lawrence S. MOSS ve Dr. Muhammad Abdul-MAGEED ile çalışmalarda bulundu. Ocak 2015 de Sillojistik Akıl Yürütmenin Bilgisayarda Modellenmesi Üzerine” (On Modelling of Syllogistic Reasoning on Computer) isimli doktora tezini Doç. Dr. Tahsin ÖNER danışmanlığında başarıyla savunmuştur. Nisan-Ekim 2015 döneminde Araş. Gör. Dr. olarak Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü’nde görev yapmış ve Ekim 2015’te Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı’na Dr. Öğr. Üyesi Öğretim Üyesi olarak atanmaya hak kazanmıştır. 21.06.2019 tarihinde Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik alanında ÜAK tarafından Doçentlik unvanı hak kazanmıştır. 2015-2022 yılları arasında Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. ve anabilim dalı başkanlığı yürütmüştür. 2023 Mart ayı itibariyle Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Matematik Bölümünde Matematiğin Temelleri ve Lojik Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. ve anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir.

Doç. Dr. Ahmet KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hakkında

1978’de Düsseldorf/Almanya’da doğdu. 1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora eğitimini bitirdi. Halen KTÜ Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mavi AKKAYA YILMAZ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Hakkında

Doç. Dr. Mavi AKKAYA YILMAZ, 1987 tarihinde Milas’ta doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Milas’ta tamamladı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2009-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2012-2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 2014 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2023 yılından beni aynı üniversitenin Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümünde görevini devam ettirmektedir.

Doç. Dr. Hikmet DEMİRCİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Hakkında

2006 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl bölümden mezun olduktan sonra 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı, 2008 yılında mezun oldu. Bu süre zarfında Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde haftada 16 saat Rusça dersleri alarak Rusça öğrendi. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Bölümü’nde doktora öğrenimime yeniden başladı. Doktora çalışmamı 2010 yılında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’ndan burs kazanarak Kazakistan’ın Türkistan, Çimkent ve Almatı şehirlerinde doktora çalışmalarını yürüttü. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimimi tamamladım. Şubat 2014’te KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora öğretim üyesi olarak göreve başladım. TÜBİTAK 2219 post-doktora bursu sayesinde 2015–2016 akademik yılında Amerika Wisconsin- Madison Üniversitesi Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde (LCA) çalışmalarını tamamladı. Bu süre zarfında Wisconsın- Madison Üniversitesi’nde Orta Asya Tarihi doktora dersini verdi. 2020-2022 yılı pandemic sürecinde TUSATBİTİG (youtube BilgeTurkler kanalında) zoom toplantılarını Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. Tanju Oral Seyhan ve Prof. Dr. Akartürk Karahan ve Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya ile Türk Dünyası tarihi, Türk Dili ve kültürü hakkında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Amerika, Almanya’da bulunan Türkologlarla yaklaşık 200 program gerçekleştirdi. 2022 yılında Doçent olarak atandı. Orta Asya, Türk Dünyası tarihi ve kültürü hakkında kitaplar, kitap bölümleri, hakemli uluslararası-ulusal dergilerde yayınlanmış makaleler, ansiklopedi maddeleri yazdım. İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerini biliyorum. Halen Kahramanmaraş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Hamide KILIÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

 

Tümönbaeva Cazgül ABDILDAKUNOVNA
Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesi

Hakkında

Түмөнбаева Жазгүл Абдылдакуновна 1981-жылы 14-июлда Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында туулган. Орто мектептен кийин, 2003-жылы К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин филология факультетинин “Кыргыз тили жана адабияты мугалими” адистигин бүтүрүп чыккан. Ошол эле жылы Бишкек шаарындагы №68 мектепте иштеген. 2006-жылы К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун аспирантурасын аяктаган. 2007-2009-жылдары Каракол шаарындагы №1инновациялык мектеп-гимназиясында “Кыргыз тили жана адабияты” мугалими болуп иштеген.
2009-жылдан ушул мезгилге чейин К.Тыныстанов атындагы ЫМУда иштеп келе жатат. Учурда ЫМУнун кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ага окутуучусу. “Кыргыз тили жана адабияты” адистигинин студенттерине “Түркология”, “Кыргыз тилинин тарыхы”, “Кыргыз тилинин тарыхы”, “Кыргыз диалектологиясы”, “Азыркы кыргыз тили” сабактарынан лекция окуп, практикалык сабактарды өткөрөт жана жалпы университеттик адистиктерге кыргыз тилин өтөт. Ж.Түмөнбаева факультеттин, университеттин коомдук, маданий жана тарбиялык иштерине активдүү катышат. Ишине жоопкерчиликтүү, талапты коё билген адис катары бир нече жолу ЫМУнун Ардак грамоталарына, Ыраазычылык каттарына, Каракол шаарынын мэринин Ыраазычылык баракчасына арзыган.
Педагогикалык ишинен тышкары “Манас” эпосундагы сырттан кирген сөздөрдүн сандык катышы” деген темадагы диссертациялык иштин үстүндө иштейт. Илимий ишинин негизинде жана жалпы түркологиялык маселелерге арналган ондон ашык макаласы жарык көргөн. Түрк, орус тилдерин билет.

Tümönbayeva Cazgül Abdıldakunovna 1981 yılında, 14 Eylül’de Isık-Göl bölgesinin Karakol şehrinde doğdu. Liseni bitirdikten sonra, 2003 yılında Karakol şehrindeki Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesitesinin Filoloji fakültesinin «Kırgız dili ve edebiyatı» bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Bişkek şehrindeki №68 Lisesinde çalıştı. 2004-2006 yıllarında Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. 2007-2009 yıllarda Karakol şehrindeki №1 İnovasyon Lisesinde Kırgız Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı.
2009 yılından itibaren Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesinde öğretmen görevlisi olarak «Kırgız Dili ve Edebiyatı» bölümünde çalışıyor. Üniversite öğrencilerine «Kırgız Dili Tarihi», «Kırgız Dili Lehçeleri», «Türkoloji», «Kırgız Dili» alanlarında ders veriyor. Eğitim öğretim işinde başarıları için Üniversitenin ve Karakol şehrinin Beledye Başkanlığının Onur Belgelerini kazandı.
Eğitim öğretim dışında «Manas» destanındaki yabancı kelimelerin dilsel istatistikleri» konusundaki tezin üzerinde çalışıyor. Buna bağlı 10dan fazla bilimsel makaleleri var. Türkçe, Rusça bliyor.

Dr. Aray MUKAZHANOVA
Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesi

Арай Мукажанова – Қазақстан-Америка еркін университетінің Академиялық саясат бөлімінің директоры, Шет тілдері кафедрасының доценті, доктор PhD.
Арай Мукажанова 1989 жылы 8 тамызда Өскемен қаласында дүниеге келген. 2007 жылы орта мектепті бітірген соң Қазақстан-Американдық еркін университетінің колледжінде «Ағылшын тілінің аудармасшысы» мамандығы бойынша білім алуды бастады. Колледжді бітіргеннен кейін 2009-2012 жылдар аралығында Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университетінің «Шетел тілі мұғалімі: екі шет тілі (ағылшын және түрік) мұғалімі» бөлімінде оқыды. 2012-2014 жылдар аралығында сол университеттің «Педагогика және психология» мамандығы бойынша магистратурасын тәмамдады. 2016-2023 жылдар аралығында Түркияның Анкара қаласындағы Гази университетінің Білім беру ғылымдары институтында Білім беруді басқару және қадағалау бөлімінде докторлық дәрежесін алды.
2012-2016 жылдар аралығында Қазақстан-Американдық еркін университетінің колледжінде «Шетел тілдері» кафедрасында оқытушы болып жұмыс істеді.
2020 жылынан осы күнге дейін Қазақстан-Американдық еркін университетінде Академиялық саясат бөлімінің директоры, Шет тілдері кафедрасының доценті болып жұмыс істейді.

Dr. Aray Mukazhanova – Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesi Enstitü Müdürü, Yabancı Diller Bölümündede Doçent Öğretim Görevlisi.
Dr. Aray Mukazhanova 8 Ağustos 1989’da Öskemen şehrinde doğdu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesinin kolejinde «İngilizce Tercumanlık» bölümünde eğitimine başladı. Kolejden mezun olduktan sonra 2009-2012 yıllar aralığında Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesinde «Yabancı diller öğretmeni: iki yabancı dil (İngilizce ve türkçe öğretmeni)» bölümünde eğitim gördü. Hemen ardından 2012-2014 yıllar aralığında aynı üniversitenin «Pedagoji ve Psikoloji» bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2016-2023 yllarında Türkiye’nin Ankara şehrinde bulunan Gazi Üniversitesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünden doktoraını tamamladı.
2012 – 2016 yıllar aralığında Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesinin kolejinde «Yabancı Diller» bölümünde öğretmen olarak çalıştı.
2020 yılından bu yana Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesinde Enstitü Müdürü ve Yabancı Diller Bölümünde Doçent Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür DEMİR
Yalova Üniversitesi

Hakkında

1982 İstanbul doğumlu olan Özgür DEMİR; ilk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamlamıştır. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi TBMYO İklimlendirme – Soğutma Ön lisans eğitimi, 2007 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği Lisans eğitimi ve akabinde Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. Birçok bölümde ön lisans, Makine Mühendisliği bölümünde lisans ve Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri bölümünde Yüksek Lisans dersleri ve danışmanlıkları olmuştur. İdari olarak Bölüm Başkanlığı, AUZEF İl Koordinatör Yrd., Senato Temsilciliği, Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur. Özel sektörde TEM İnşaat bünyesinde Karabük KARES AVM inşaatında proje sorumlusu olarak çalışmış ayrıca Sinop’ta Sinop Yatırım A.Ş, Dedeoğlu Tic. Ltd. Şti gibi firmalarda özel sektör danışmanlıkları yapmıştır. Endüstriyel kurutma, Güneş Enerjili Araçlar ve Enerji konularında çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AKDAĞ
Atatürk Üniversitesi

Hakkında

Sinan AKDAĞ, lisans eğitimini 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2014 yılında Yüksek Lisans eğitimini ve 2023 yılında ise Doktora eğitimini tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan yazarın sosyal bilgiler eğitiminde öğrenme amaçlı yazma, işbirlikli öğrenme, eğitici çizgi roman gibi konularda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve bilimsel toplantılarda bildirileri bulunmaktadır. AKDAĞ, evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Doç. Dr. Vefalı ENSER
Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Hakkında

1977 doğumlu Vefalı ENSER, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde lisans eğitimini, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Genel Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda ise doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında “Uluslararası Enformasyon Akışı Çerçevesinde Azerbaycan’da Görsel-İşitsel Yayıncılık ve Habercilik” adlı çalışma ile doktor unvanını aldı. Akademik faaliyetine 2010 yılında Azerbaycan Hazar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde başlayan ENSER, Azerbaycan’da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. 2017 yılında Letonya Vidzeme Üniversitesi’nde post-doktora eğitimi alan ENSER, 2018-2021 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi olarak İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nde çalışmış, aynı fakültede uygulama birimlerinden olan Radyo Kampüs’ün Genel Koordinatörlüğü görevini de yürütmüştür. 2022 yılında İletişim Çalışmaları Bilim alanında Doçent unvanını alan ENSER, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak, 2023 Güz döneminden itibaren ise aynı fakültenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanı olarak akademik ve idari görevlerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Hakkında

Doç. Dr. Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ, 1979 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimini İskenderun’da görmüştür. Lisans eğitimini, 2006 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise 2008 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında tamamlamıştır. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında doktora eğitimine başlayan KUŞ BÜYÜKTAŞ, “XVI. Yüzyılda Ticarî Alanda Osmanlı-Hindistan İlişkileri” adlı doktora tez çalışması ile 2012 yılında mezun olmuştur. 2013 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yrd. Doç. Dr. unvanı ile öğretim üyesi olarak akademik görevine başlamış, 2022 tarihinde ise Genel Türk Tarihi Bilim alanında Doçent unvanını almıştır. Hali hazırda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

Doç. Dr. Z. Esra KETENOĞLU KAYABAŞI
Kastamonu Üniversitesi

Hakkında

Doç. Dr. Z. Esra KETENOĞLU KAYABAŞI Kastamonu doğumludur. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği programında lisans eğitimini, 2011 yılında University of London, Institute of Education, Special and Inclusive Education programında yüksek lisans eğitimini, 2019 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Eğitimi doktora programında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doç. Dr. Ketenoğlu Kayabaşı’nın ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda bildiri, kitap bölümü ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde projelerde proje yürütücüsü, danışman ve araştırmacı olarak görev almıştır. 2012 yılında Kastamonu Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atanan yazar, 2020 yılında doktor öğretim üyesi, 2023 yılında doçent unvanını almıştır. Doç. Dr. Ketenoğlu Kayabaşı lisans düzeyinde özel eğitim ve kaynaştırma, öğrenme güçlüğü ve kapsayıcı eğitim derslerini vermektedir.

Prof. Dr. B. Aykut ARIKAN
Türk-Alman Üniversitesi

Hakkında

1970 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. B. Aykut ARIKAN, İstanbul Alman Lisesi’ni Alman Yükseköğretim Denkliği diplomasıyla (Hochschulreife Diplom) bitirdikten sonra (1990), İ.Ü. Dokümantasyon ve Enformasyon alanında lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı Üniversite’de Bilgi ve Belge Yönetimi alanında, “Bilgi Erişimde Dil Sorunları” konusunda doktorasını 2005 yılında tamamlayan Arıkan, “Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi” başlıklı projesi, 2007 yılında TÜBİTAK’ın 1001 kodlu Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme programınca desteklenmeye layık görülmüştür. Arıkan, 2011 yılında İletişim Bilimleri alanında Doçent unvanını kazanmıştır. Halen Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı fakültenin Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. B. Aykut ARIKAN, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Doç. Dr. Faiq ELEKBERLİ
Azerbaycan Milli İlmler Akademisi

Hakkında

Faik Gazanfar oğlu Elekberli (Faiq Qəzənfər oğlu Ələkbərli) 1977 yılının nisan ayının 12-de Gedebey ilinin Deyirmandağ köyünde dünyaya göz açmıştır. 1994 yılında Mehmet Emin Resulzade adına Bakü Devlet Üniver¬sitesinin Sosyal Bilimler ve Psikoloji fakültesini kazanmış ve 1998 yılında felsefe dalında bakalavr, 1999-2001 yıllarında ise magistr gibi felsefe tarihi dalında eğitimini tamamlamıştır.
2005 yılında “ХХ yüzyılda Azerbaycanın sosyal-siyasi ve felsefi fikir tarihinde Mehmet Emin Resulzadenin yeri ve rölü” konusunda doktora tezini savunarak felsefe doktoru unvanını almıştır.
2013 yılında doçentlik unvanını kazanmıştır.
1997-2004 yıllarda “Çağ”, “Millet”, “525-ci gazete”, “Üç nokta” ve diğer gazetelerde muhabir gibi çalışmıştır. Halen bir çok gazete (“Türküstan”, “Paralel” vb.) ve internet sayfalarına (moderator.az, bao.az, paralel.az vb.) bilimsel, felsefi-ideoloji makaleler yazıyor. Milli ideoloji (azerbaycançılık, türkcülük, islamcılık, modernleşme vb.), milli ideya, milli ahlak, egitim felsefesi, milli kimlik, milli şüur, uygarlık, medeniyet, Azerbaycan Türk Felsefesi tarihi, Türk Felsefesi tarihi vs. dallarda araştırmalar yapıyor.
Hazırda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitütüsünün “Azerbaycan Felsefe tarihi” bölümünün bilim üyesidir. Ayni zamanda Bakü Devlet Universitesi, Azerbaycan Emek ve Sosyal Münasipetler Akademisinde ders vermektedir.
Bütün Azerbaycan Ocakları (BAO) Sivil Toplum Kuruluşunun Türk Dünyası İlişkileri üzre başkan yardımcısıdır.

Ashimova Dinara MAZHİTOVNA
Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

Hakkında

Ashimova Dinara Mazhitovna, 12 Ekim 1988’de Kızılorda bölgesinin Janakorgan ilçesinde doğdu.

2006 yılında Janakorgan ilçesi 163 numaralı liseden mezun oldu, 2006-2010 yılları arasında Almatı’daki Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesi “Yabancı Dili: iki Yabancı Dili” Türkçe-İngilizce bölümünden lisans derecesi aldı.

2012 yılında Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi “Tercümanlık” bölümünden mezun oldu.

2013’ten 2015’e kadar Almatı Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Kazak Filolojisi ve Dünya Dilleri Fakültesi «Temel ve orta düzey yabancı diller» bölümünde Türkçe öğretmeni olarak çalıştı.

2020 yılında Ardahan, Türkiye, Ardahan Üniversitesi, Sosyal Eğitim Enstitüsü’nün Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora derecesinden mezun oldu. 2020 yılının Temmuz ayında doktora tezini «Kazak halk masallarının psikanalitik analizi» üzerine yaptı.

2020 yılında İstanbul, Türkiye’de Uluslararası Rimar Akademisi Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Ашимова Динара Мажитовна 1988 жылы 12 қазанда Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданында дүниеге келген.

2006 жылы Жаңақорған ауданындағы №163 орта мектепті, 2006-2010 жылдарыАлматыда Абайатындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің түрік-ағылшын тілі «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша бакалавриатын бітірген.

2012 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін «Аударма ісі» мамандығы бойынша бітірген.

2013-2015 жылдар аралығында Алматы қаласындағы Қазақ Ұлттық  Қыздар Педагогикалық Университеті Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультетінің «Негізгі және орта шетел тілдері» кафедрасында түрік тілі пәнінің оқытушысы болып жұмыс істеді.

2020 жылы Ардахан, Түркия, Ардахан университеті Әлеуметтік тәрбие институтының түрік  тілі мен әдебиеті кафедрасының докторантурасын бітірді. 2020 жылдың шілде айында «Қазақ халық ертегілерінің психоаналитикалық талдауы» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.

2020 жылы Стамбулдағы (Түркия) халықаралық Remar академиясының директорлар кеңесінің мүшесі болды.

Prof. Dr. Ramiz ASKER
Bakü Devlet Üniversitesi

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Farhod ALIMOV
Andijan Devlet Üniversitesi

Shaniyazov Shakhimardan OLJABEVİC
Berdakh Karakalpak Devlet Üniversitesi

Hakkında

Shaniyazov Shakhimardan Oljabevich, 1986 yılında Nukus şehrinde doğdu. 2008 yılında Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Nukus şubesinden mezun oldu. 2008-2012 yılları arasında Almanya Johannes Guttenberg Üniversitesi’nde ekoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2012-2015 yılında Alman projesi GIZ’de çalıştı. 2016 yılından bu yana Berdakh’ın adını taşıyan Karakalpak Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Üniversite, tempus ve Erasmus + 10 ile ilgili AB projelerine katılmıştır ve Nukus’taki BuzNet projesinin koordinatörlüğünü yapmaktadır.

Doç. Dr. Abdrakhmanova Kulsin HALYKOVNA
Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

1989-1991 – Almatı bölgesi Karakastek ortaokulunda Arap dili ve edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı;
1993’ten bu yana, Abay Kazak Milli Pedagoji üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümü’nde öğretim görevlisi,
2000 10.02.06 – Türkolojide “Hoca Ahmed Yesevi’nin “Diwani Hikmet” anıt dilindeki eklerin karakteri üzerine tezini savundu;
1999-2001 Üniversitenin Farsça ve Arapça bölümlerinin başkanıydı;
2001-2003 Fas, Rabat’taki Muhammed-V Üniversitesi’nin burs sahibidir.
2004 Doçent;
2013-2015 Üniversitedeki Haberci dergisinin “Çok Dilli Eğitim ve Yabancı Diller Filolojisi” dizisinin Yönetici Sekreteri;
2014’ten beri Üniversite Profesörü;
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 2013-2015 yılları için onaylanan, “Dil karşılaştırmalı çalışmalar bağlamında bağımsız Kazakistan’ın yabancı Doğu ülkeleriyle uluslararası kültürel ilişkileri”, Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 2018-2020 yılları için onaylanan Bağımsız Kazakistan’ın modernizasyon deneyiminin yabancı Doğu ülkelerinde yaygınlaştırılması: dil-kültür ve çeviri yönleri ” adlı proje katılımcısı
K.Abdrakhmanova’nın son üç yılda yayınlanan bilimsel çalışmalarının sayısı 20’den fazladır. “Arap Dili Öğretim Yöntemleri (2018)” ders kitabı, öğrenciler ve lisans öğrencileri için 3 monografi ve yerli ve yabancı yayınların dergilerinde yayınlanan bilimsel makaleler dahil.
2016 yılında, Abay Kazak Milli Pedagoji üniversitesi tarafından “En İyi Öğretmen” madalyasıyla ödüllendirildi;
2019 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nde bilimin gelişimine katkılarından dolayı Y Altynsarin madalyasıyla ödüllendirildi;
2020’de Abay Kazak Milli Pedagoji üniversitesi “Fahri Çalışan” madalyası verildi;
2020’den itibaren Abay Kazak Milli Pedagoji üniversitesi, Doğu Filolojisi ve Tercüme Bölümü’nün başkanıdır.

Prof. Dr. Alua Vasilikyzy Tanjarikova
Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

Hakkında

A.V.Tanjarikova 1973 doğdu, uyruğu kazak.

1996 yılında Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinde «Millet okullarında Kazak dili ve edebiyatı» bölümü
2009 yılında Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinde «Eyalet ve yerel yönetim» bölümünden mezun oldu.
Filoloji bilimler doktoru
Meslek hayatına okul öğretmeni olarak başlamış ve uzun yıllar ülkenin üniversitelerinde ders vermiştir.
2009-2010 yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Ulusal Akreditasyon Merkezi’nde İzleme ve Pazarlama Departmanı başkanlığı yaptı.
2007 yılında “D. Isabekov nesirinin sanat dünyası” konulu doçentlik tezini, 2010 yılında “Kazak nesirinde etnografik ve folklor motifleri” konulu doktora tezini başarıyla savundu.
2013 yılından itibaren Akademisyen S. Kirabayev Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doçen olarak görev yapmaktadır.
2021’den beri Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Filoloji ve Çok Dilli Eğitim Enstitüsü’nün müdürü olarak çalışıyor.
Yaklaşık 80 yayını var. 3 monografi, 2 ders kitabı, Web of Science ve Scopus yayınları-11, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Eğitim ve Bilim Kontrol Komitesi tarafından listelenen dergilerde 25 makale vb.
2015 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın devlet “Üniversitenin en başarılı öğretmeni.” bursunu kazandı.
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Y. Altysarin madalyası, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi madalyası ve üniversite rektörünün teşekkür belgesine layık görüldü. Rusya Bilimler Akademisi “Eğitim ve Bilim Fahri Çalışanı”madalyası, “Eğitimde Yenilik İçin” Altın madalyası ile ödüllendirildi.

Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu
Biruni Üniversitesi

Hakkında

1985 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Gazetecilik ve öğretmenlik yaptı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı.
1995 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Felsefe Doktoru unvanını aldı. 2005 yılında Doçent oldu. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nden ayrılarak Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Profesör unvanını aldı. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi’nden ayrılarak Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin kurucu dekanı olarak atandı. Sosyal Bilimler Enstitüsü kurucu müdürlüğünü yaptı. Aynı üniversitede Türk Dünyası Felsefe Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu. 2015 yılı Bahar Dönemi’nde TÜBİTAK Bursu ile North Carolina Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak “Uzlaşmacı Felsefi Düşünce Modeli” üzerine çalışmalar yaptı.
2016 yılında Üsküdar Üniversitesi’nden ayrılarak Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına atandı. Eleştirel Düşünce Araştırma Uygulama Merkezini kurdu. Halen Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.
Bilim Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Bilim Eğitimi, Eğitim Felsefesi, Sanat Felsefesi, Nörofelsefe, Felsefi Danışmanlık ve Eleştirel Düşünce konularında çalışmalar yapan Ömerustaoğlu, ayrıca felsefenin dünya sorunları karşısında çözüm üretmesi, çok kültürlü toplumlarda birlikte yaşama, şiddeti önleme, ihtilaf çözümleme ve arabuluculuk teknikleri konularında da çalışmalar yapmaktadır.

Doç. Dr. Tuba TOMBULOĞLU
Mersin Üniversitesi

Hakkında

1978 Ankara doğumludur. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 2000-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Tarih bölümünde yüksek lisansını, 2009-2016 yılları arasında aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamıştır. Genel Türk Tarihi anabilim dalında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yusif GASIMOV
Azerbaycan Üniversitesi

Hakkında

08 Haziran 1968’de Azerbaycan’ın Cebrail bölgesinde doğdu. 1985 yılında Cebrail’de ortaokulu bitirdi ve 1992 yılında Bakü Devlet Üniversitesi’nde eğitim gördü. 1996 yılında Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin Matematik ve Mekanik Enstitüsü’nden Doktora derecesini ve 2010 yılında hemin akedeminin Sibernetik Enstitüsü’nden Bilim Doktoru derecesini aldı.
Y. Gasimov prestijli dergilerde 100’den fazla bilimsel makale yayınladı. 2006 ve 2009 yıllarında Nant Üniversitesi’nde (Fransa) davetli profesör olarak çalıştı. Birçok uluslararası derginin editörü, 8 bilimsel dergi çıkaran Jomard Publishing’in direktörü, birçok uluslararası kongrelerin ortak düzenleyicisidir.
Şimdi Yusif Gasimov, Azerbaycan Üniversitesinde bilimden sorumlu rektör yardımcısı olarak çalışıyor.

Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU
Gaziantep Üniversitesi

Hakkında

İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programından 2008 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini 2010 yılında; 2011- 2015 yılları arasında doktora eğitimini ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında tamamladı. Doktora tezinde cumhuriyetten günümüze kadar olana öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci kabul ve öğretmen olma süreçleri üzerine çalışmıştır. Halen Gaziantep Üniversitesinde Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 30 civarı bilimsel makale ve yine 30 civarı ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde 7 projede yer aldı.

Prof. Dr. İndira İMANAKUNOVA
Isık-Köl Devlet Üniversitesi

Hakkında

1980, Karakol doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Karakolda tamamladı. 2002 yılında, K.Tınıstanov adlı Isık-Köl Devlet Universitesinden mezun oldu. 2015 yılında İ. Arabaev adlı Kırgız devlet Universitesinde yüksek lisansını tamamladı.

 

Prof. Dr. Recai KUŞ
Selçuk Üniversitesi

Hakkında

1968 yılında Adana’da doğdu, İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitiminden, 2007 yılında da Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliğinde Doktorasını tamamladı. Makine Mühendisliği Malzeme Mühendisliği alanında çok sayıda uluslararası çalışmaları vardır. Uluslararası ve ulusal birçok projede görev almıştır. Halen, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine mühendisliği Bölümünde Öğr. Üyesidir. Bunun yanı sıra Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Sektörel Hizmetler Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Hakkında

1985 yılında Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğretimini Kilis Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2004 yılında başladığı Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü 2008 yılında tamamladı. 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Seçme ve Yerleştirme Programını (YLSY) kazanarak 2009 yılında dil eğitimi için İngiltere’ye gitti. 2011 yılında Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Hukuk: Haklar ve Sorumluluklar alanında yüksek lisansını, 2017 yılında ise Southampton Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora öğrenimini tamamladı. 2017 yılında Çukurova Üniversitesinde başladığı akademik kariyerine 2018 Ekim itibariyle Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde devam etmektedir. 2020 yılında YÖK görevlendirmesiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uluslararası Güvenlik, Siber Güvenlik, Uluslararası Örgütler ve Bölgesel Çalışmalar konuları ile ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan dergi, kitap ve konferanslarda yayımlanmış İngilizce ve Türkçe araştırmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Gürol YOKUŞ
Sinop Üniversitesi

Hakkında

1988 yılında Uşak’ın Banaz ilçesinde doğdu. İlk öğrenim tahsilini Uşak’ta; ortaöğrenim tahsilini ise Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi olarak Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dil Eğitimi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Mersin Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Temel olarak öğretim sanatı ile ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan dergi, kitap ve sempozyumlarda yayımlanmış çeşitli araştırmaları bulunmaktadır. Öğrenme-öğretme yaklaşımları, eğitimde mobil teknolojiler, okul dışı öğrenme ortamları, program geliştirme ve değerlendirme, eğitim felsefeleri ve Türk eğitim tarihi ile ilgili başlıklar çalışma konuları arasındadır.

Prof. Dr. Mensur NUREDİN
Uluslararası Vizyon Üniversitesi/Kuzey Makedonya

Hakkında

1972 Gostivar (Kuzey Makedonya) doğumludur. Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Felsefe ve Din Bilimleri alanında tamamladı. 2012-2018 yılları arasında Üsküp İslami Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bunun dışında farklı üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak görev aldı.

Prof. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Hakkında

1970 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kozan’da tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini, 1995-1998 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini, 1998-2004 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Türk Dili alanında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Erkan Efilti
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Hakkında

Erkan EFİLTİ 1971 yılında Konya İlinde doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Konya ilinde tamamlamıştır. 1991-1995 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında lisans öğrenimini, 1997-2006 tarihinde Selçuk Üniversitesinde yüksek lisans ve Doktora öğrenimini tamamlamıştır.  Akademik çalışma alanı ile ilgili çalışmaların yanı sıra Türk Dünyasında eğitim alanında bilimsel çalışmalar ve projeler yürütmektedir.

Prof. Dr. Oktay ÖZGÜL
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Hakkında

4 Mart 1977, Erzurum doğmuştur.  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (2002) mezunu. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Tortum ve Narman Çevresinde Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar” adlı teziyle yüksek lisansını bitirdi. 2011’de Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  “Eskiçağda (Yukarı) Aras Vadisi” başlıklı teziyle doktora programını tamamladı. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde 2013 yılında Yardımcı Doçent, 2018 yılında Doçent oldu. 2021 yılından başlayıp Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL’ün uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi vardır. Ayrıca uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan birçok bildirisi mevcuttur. Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN başkanlığında pek çok kazı ve yüzey araştırmasına katılmıştır. Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL’ün Orta Asya Eskiçağ tarihi ve arkeolojisi alanında pek çok yayını bulunmaktadır. Sayın ÖZGÜL evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tursunova Aygül ASKAROVNA
Arabaev Kırgız Devlet Űniversitesi

Hakkında

1980-жылы Нарын областынын Нарын шаарында туулгам. Улутум – кыргыз.
1986-1995-жж. Нарын шаарындагы №4 Ленин атындагы орто мектепте билим алгам.
1995-ж. Нарын шаарындагы К. Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык окуу жайынын англис тил мугалими бөлүмүнө тапшырып, аны 1999-жылы ийгиликтүү аяктагам.
1999-ж. Бишкек шаарындагы Кыргыз-Түрк Манас Университетинин түркология бөлүмүндө билим алып аны 2004-ж. ийгиликтүү аяктагам.
2005-2008-жж. Түркия мамлекетинин Анкара шаарындагы Анкара университетинин Тил, тарых-география факультетинде түрк тили бөлүмүндө магистратурада окугам.
2007-2013-жж. Россиянын Москва, Сочи шаарларында түрк компанияларында котормочу болуп иштедим.
2016-2017-жж. Кыргызстанда Кыргыз-Түрк Манас Университетинде окутуучу, 2017-жылдан азыркы убакытка чейин И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинде окутуучулук кызматта иштеп келем.
2019-жылы Улуттук Илимдер Академиясына аспирантурага тапшырып өтүп, 2021-жылы ийгиликтүү аяктадым.
Азыркы учурда И. Арабаев атындагы КМУнин Phd бөлүмүнүн докторантымын.
Үй-бүлөм, үч балам бар.

 

1980 yılı Narın şehrinde doǧdum, orta ve lise eǧitimimi orada tamamladıktan sonra. 1995 yılında Narın Pedagojik Meslek Lisesine girdim ve 1999`da ingiliz dili ӧǧretmenliǧi bӧlümünden mezun oldum. 1999-2004 yıllar arası Bişkek`te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji bӧlümünde eǧitim gӧrdüm.
2005-2008 Yüksek Lisans yapmak iҫin Türkiye Ankara Universitesini kazandım ve Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi , Yeni Türk Dili Anabilim Dalında eǧitim gӧrdüm.
ĺş hayatıma 2007`de Rusya Moskova`da tercüman olarak başladım.
2016 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde ӧǧretim gӧrevlisi, 2017 yılından bu yana Arabaev Kırgız Devlet Űniversitesinde ӧǧretim gӧrevlisi olarak gӧrev yapmaktayım.
2019`da Kırgızistan Milli Ilimler Akademisinde doktora eǧitimi gӧrdüm.
Ailem, 3 ҫocuǧum var.

Doç. Dr. Hüseyin Kürşat TÜRKAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hakkında

14.02.1980’de Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. İlkokulu İskenderun Namık Kemal’de, ortaokulu İskenderun Beş Temmuz’da bitirdi. Liseyi İskenderun Şemseddin Mursaloğlu lisesinden okul birinciliğiyle 1997’de tamamladı.1998 yılında kazanmış olduğu Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 2002-2003 eğitim öğretim yılında bitirdi. 2003-2009 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. 2009-2011 yılları arasında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Prof. Dr. Nedim BAKIRCI danışmalığında yüksek lisansını; 2014-2015 eğitim öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı, Halk Bilimi bilim dalında Prof. Dr. Halil Altay GÖDE danışmalığında doktora programını bitirdi. 2011’de Giresun Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak başlamıştır. Akabinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde 2016’da Dr. Öğretim Üyesi, 2020’de Doç. Dr. olmuştur. Hali hazırda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halkbilimi kürsüsünde ABD, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi TÖMER Biriminde Merkez Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda makale ve bildirisi bulunan Türkan’ın Türk Dünyası çalışmalarıyla ilgili 4 adet uluslararası bilim ödülü bulunmaktadır. Faaliyet ve ilgi alanları Somut Olmayan Kültürel Miras bağlamında Anadolu ve Türk Dünyasında yer alan (mitoloji, masal, efsane, destan, halk hikâyesi, halk inançları, halk anlatıları, âşıklık geleneği, vb.) konulardır. Doç. Dr. Hüseyin Kürşat Türkan 2021 yılından bu yana Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi’nde aktif olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Alperen KAYSERİLİ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Hakkında

1981 tarihinde doğan Kayserili, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamlamıştır. Kayserili, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Bir süre MEB’e bağlı özel eğitim kurumlarında Coğrafya Öğretmenliği yapan Kayserili, 2005 yılı Aralık ayında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2012 yılı Ocak ayında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 2015 yılı Şubat ayında kadrosu ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde kurucu Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 tarihinde Doçent unvanı alan Kayserili, 2022 yılında Profesör unvanı almıştır. 2018-2021 yılları arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştır. 2021-2023 yılları arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2022-Haziran 2023 döneminde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 17 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.  Uzmanlık alanları Küreselleşme, Kültürel Coğrafya ve Kültürel Kimlik olarak özetlenebilen Kayserili, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Hakkında

Ahmet DEMİRTAŞ, 1970 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kozan’da tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini, 1995-1998 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini, 1998-2004 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Türk Dili alanında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Özlem TAGAY
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalından 2000 yılında mezun olmuş ve yine Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programından yüksek lisans ve doktora derecesini almıştır. 2000-2002 yılları arasında özel bir kurumda; 2002-2010 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul psikolojik danışmanı olarak görev yapmıştır. 2010-2011 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2011 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent 2017 yılında Doçent ve 2022 yılında Profesör unvanını almıştır. 2012 yılında Berkeley/Kaliforniya Üniversitesi’nde misafir öğretim elemanı olarak bulunmuştur. Farklı tarihlerde Gestalt Terapi, Transaksiyonel Analiz, Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma ve EMDR eğitimlerini almıştır. Çalışma alanları arasında Gestalt terapisi, temas engelleri, çözüm odaklı psikolojik danışma, terapötik beceriler, çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma ve konsültasyon yer almaktadır.

Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye

Hakkında

1966 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenim tahsilini Samsun’da tamamladıktan sonra yükseköğrenimine 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde başlamıştır. 1988-1991 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında yüksek lisans eğitimini, 1994-1997 yılları arasında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1992-1998 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1998 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında ise doçent olmuştur. 2015-2017 yılları arasında Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde çalışmıştır. 2019 yılında profesörlüğe atanmıştır.

Prof. Dr. Yücel Öksüz’ün Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi vardır. Ayrıca uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan birçok bildirisi mevcuttur.

2021 yılından itibaren atanmış olduğu Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

Nitelikler

 • İlköğretimde Rehberlik
 • Türk Eğitim Sisteminde Güncel Konular
 • Gelişim Psikolojisi