• All
  • Azerbaycan
  • Bilgelerimiz
  • Kazakistan
  • Kırgızistan
  • Türkiye
Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR
Sinop Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR 1971 Sinop doğumludur. Ortaöğrenimini Sinop’ta tamamladıktan sonra Lisans eğitimini Gazi Üniversitesinde 1994 yılında, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. 2013 yılında Doçentlik sınavını başararak Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanını almıştır. MEB’e bağlı farklı kurumlarda çalışmış, Üniversitede değişik birimlerde Müdürlük, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi farklı idari görevlerde bulunmuştur. Yükseköğretim Kurumlarında farklı sayıda komisyon ve yönetim kurulu üyelikleri vardır. Yapay Zeka, Görüntü İşleme, Mobil Programlama, Bulanık Mantık, Sanal/Artırılmış Gerçeklik başta olmak üzere değişik bilimsel alanlarda çalışmalarına devam etmektedir. Bu konular üzere 80’den fazla ulusal/uluslararası dergi, 100’ün üzerinde ulusal/uluslararası bildiri, 10’u geçkin kitap/kitap bölümü, 1000’in üzerinde atıfları, patenti, TÜBİTAK başta olmak üzere projeleri-ödülleri, bilimsel kuruluşlarda üyelikleri ve bilimsel dergilerde editörlükleri, yayınları bulunmaktadır. Şimdiye kadar 11 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi mezun etmiştir.

Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR 07 Ağustos 2023 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektörü olarak görevine başlamıştır.

Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Rana KİBAR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Hakkında

Rana KİBAR, Manisa Muradiye doğumludur.

1998 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu.

1999 yılında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

2002 yılında Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Fizik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2006 yılında İngiltere Sussex University de akademik çalışmalar yaptı.

2007 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Genel Fizik alanında doktorasını tamamladı. Aynı yıl Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.

2012 yılında Fizik alanında Doçent unvanı aldı. 2018 yılından bu yana Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak görev yapmakta olup 2016 yılından bu yana da aynı Anabilim Dalının Başkanlığını yürütmektedir.

2019 yılında MCBÜ Tütün Eksperliği Yüksekokulu Müdürü olarak, 2021 yılında da MCBÜ Yönetim Kuruluna atandı.

Uzmanlık konuları arasında lüminesans, manyetik suseptibilite, iyon aşılama, kristal karakterizasyonu ve fotoelektronik malzemeler bulunmaktadır. Alanında birçok uluslararası dergide hakemlik yapan Prof. Dr. Rana KİBAR, Genel Fizik alanında çoğunluğu uluslararası düzeyde olmak üzere 50 ye yakın araştırma makalesi yayımladı. 20 ye yakın doktora ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın takdir ve tensipleriyle 01.08.2023 tarihinde MCBÜ Rektörü olarak atandı.

Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Hakkında

1968 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden yüksek lisans derecesini alan Prof. Dr. Kızıltoprak, 2001 yılında da Marmara Üniversitesinden doktora derecesini kazandı.

Kızıltoprak, ‘Mısır’da Osmanlı’nın Son Yüzyılı’, ‘Mısır’da İngiliz İşgali; Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı: 1882- 1887’, ‘II. Abdülhamid’in Dış Politikası ve Taşöz Operasyonu’, ’15 Numaralı Mühimme-i Mısır Defteri: Mehmed Ali Paşa’dan Hüseyin Kamil’e Mısır Siyasi Tarihinin Önemli Belgeleri’, ‘Modern Devlet’e Giden Yolda Mülk Siyaseti Osmanlı Suriyesi’nde Hukuk, Yönetim ve Üretim’, ‘II. Abdülhamid Zamanında Bir Osmanlı Binbaşısının Gözünden Libya’ başlıklı kitapların yazarıdır.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı ve Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekanlık görevlerini yürütmüştür. Türkiye Bilimler Akademisinde (TÜBA) görevler üstlenen Kızıltoprak, 2013-2018 yılları arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, 1960’da Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. Atatürk Üniversitesi (AÜ) İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans eğitimini İÜ İşletme Fakültesi “Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri”; doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon” bölümünde tamamladı. İÜ İşletme Fakültesi’nde sırasıyla “yardımcı doçent”, doçent ve profesör oldu. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yaptı.

İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Örgütsel Davranış alanlarında eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve proje çalışmaları bulunan Acar; Akademik çalışmaları yanında çeşitli komisyon ve kurul üyelikleri/başkanlıkları ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İşletme İktisadi Enstitüsü (İİE) Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Koordinatörlüğü, Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği, Norm Kadro Yürütücülüğü, Kariyer Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Lisans Program Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi Danışma Kurulu üyelikleri ile İÜ Rektör Yardımcılığı (2010-2012) görevlerinde bulundu.

2012’den beri TÜBA Başkanlığı’nı yürüten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Danışma Kurulu Üyesi ve Kamu Hakem Kurulu Yedek Üyesi de olan Prof. Ahmet Cevat Acar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL
Biruni Üniversitesi

Hakkında

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmış, daha sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaparak dereceyle mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında yapmıştır. Daha sonra sırasıyla çocuk nörolojisi yandal uzmanlığı ve tıbbi genetik doktorası yapmıştır. Uzmanlık eğitimleri sırasında İngiltere Charring Cross Hospital’da, İtalya’da Sienna Pediatri hastanesinde, ABD’de Pittsburgh Üniversitesi çocuk nörolojisi bölümünde yaklaşık 1.5 yıl süreyle çalışmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör unvanı almıştır. 2007’de tıbbi genetik ana bilim dalı başkanı olmuştur. 2010’da Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atanmıştır. Üniversitenin kuruluşunun 3. yılında Türkiye’deki tüm üniversiteler içerisinde öğretim üyesi başına başına düşen en çok yayın sayısına sahip üniversite olma başarısını sağlamıştır. Görevinin bitmesini takiben 2014’te Biruni Üniversitesi kurucu rektörü olmuştur. 2014 yılında nörogenetik hastalıklar üzerine yaptığı çalışması önemli akademik dergilerinden biri olan Cell’e kapak olmuştur. 100’ün üzerinde uluslararası indeksli dergilerde makaleleri basılmış ve bu çalışmalarına üç bine yakın atıf almıştır.

Prof. Dr. Orhan UZUN
Bartın Üniversitesi

Hakkında

18 Ekim 1965 tarihinde Trabzon’da doğdu. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Orhan UZUN, 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Fizik Anabilim Dalında yüksek lisans, 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında doktora çalışmasını tamamladı.1991 yılında Urfa-Siverek İmam Hatip Lisesi’nde kısa bir süre Fizik Öğretmenliği yaptıktan sonra 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma görevlisi olarak göreve başlayan UZUN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde sırasıyla 1998 yılında Dr., 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanlarını aldı. Doktora eğitimi sırasında İngiltere’de Sheffield Üniversitesinde, doktora sonrasında ise Amerika’da Stanford Üniversitesi ve Silicon Vadisi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

DPT, TÜBİTAK ve Üniversiteler tarafından desteklenen 18 Ar-Ge projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev yapan UZUN, bugüne kadar 5’i doktora olmak üzere toplam 11 lisansüstü tez çalışmasını yönetti.TÜBİTAK ve bazı Bakanlıklarda proje değerlendiricisi, hakemlik ve panelistlik gibi görevlerin yanı sıra bilimsel araştırma makalesi yayınlayan onlarca dergide hakemlik yapan.UZUN, halen iki bilimsel derginin Editörler kurulunda görev yapmaktadır. Süperiletkenlik, hidrojen depolama, akıllı ve nanoyapılı malzeme alanlarında araştırmalar yapan UZUN’un bugüne kadar, 76’sı SCI kapsamında olmak üzere toplam 227 araştırma makalesi ve bildirisi yayınlandı. Ulusal ve uluslararası pek çok konferansa çağrılı konuşmacı olarak davet edilen UZUN’un eserlerine 29 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2.989 atıf yapıldı. 2012 yılından itibaren Bülent Ecevit Üniversitesinde görev yapan Uzun, bu süre zarfında Rektör Yardımcılığı ve Dekanlık gibi yönetim görevlerinde bulundu. Aralık 2015’ten itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu görevi devam ederken 18 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. UZUN, 21 Nisan 2021 tarihinde bu göreve yeniden atandı. Prof. Dr. Orhan Uzun, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 1978 yılında Ünye ilçesi, Ordu’da doğdu. Orta öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Mecburi hizmetinin ardından uzmanlık eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2013 yılında Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Acil Servisi’nde yardımcı doçent olarak çalıştıktan sonra, 2017 yılında doçent olarak Adnan Menderes Üniversitesi’ne atandı. 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağcılar SUAM hastanesine atanan Türkdoğan, aynı tarihlerde Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nı yürüttü. AFAD ile birlikte İstanbul Sağlık Afet Planı’nın geliştirilmesi gibi birçok projeyi yürüten Türkdoğan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon ve ambulans sayısının artırılması da dahil olmak üzere birçok başarılı projeyi yürüttü. Kartal bina çökmesi ve Sabiha Gökçen uçak kazası gibi önemli olayların da yürütücüsü olan Türkdoğan, AFAD ve Kızılay ile birlikte Elazığ Depremi çalışmalarına da katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Türkdoğan, orta derecede Arapça ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Kambay Gulim ZHALGASYNKYZY
Yüksek Kazak-Türk Sosyal ve Teknik Koleji

Hakkında

Doğum günü: 08.08.1978 y.
Eğitimi: M.H. Dulaty adındaki Taraz Devlet Üniversitesi (Muhasebeci).
Bilimsel eğitimi: İktisadi ve idari bilimler.
İş tecrübesi: 24 yıl, öğretmenlik 13 yıl.
10.1999 – 10.2001 yy. Taraz Devlet Üniversitesi Editoryal ve yayıncılık bölümü operatörü.
10. 2001 ж. – 05.2005 yy. Taraz şehri. 63563 askeri bölümünün muhasebecisi.
05.2005 – 08.2006 yy. Taraz Devlet Üniversitesi “Ekonomi ve işletme” bölümünde metodist.
10.2007 – 09.2010 yy. Taraz Devlet Üniversitesi yanındaki Multidisipliner yüksekokulunda öğretim üyesi.
09.2010-02.2013 yy. Taraz Devlet Üniversitesi “Ekonomi ve değerlendirme” bölümünde öğretim üyesi.
05.2013-10.2014 yy. Astan şehri. Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tercüme sektörünün baş sorumlusu.
11.2014-30.09.2017 yy. Almatı şehri. “Euroasia Transit Group” muhasebeci.
02.09.2017 – 01.08.2018 yy. Abay adındaki Kazak Milli Pedagojik Üniversitesi eğitim üzerine müdür yardımcısı, öğretim üyesi.
01.09.2018 – 01.09.2019 yy. Almatı oto mekanik koleji eğitim üzerine müdür yardımcısı.
03.09.2019 – 02.09.2022 yy. “Ekonomi ve işletme” bölümü öğretim üyesi.
05.09.2022 – 02.12.2022 yy. Kolej müdürü. Symbat tasarım ve teknoloji akademisi.
12.12.2022 y. Almatı yolcular otomobili ve teknolojiler kolejinde eğitim üzerine müdür yardımcısı.

Туған күні: 08.08.1978 ж.
Білімі: жоғары, М.Х.Дулати атындағы ТарМУ бухгалтер-экономист
Ғылыми дәрежесі: Экономика ғылымдарының магистрі
Еңбек өтілі: 24 жыл, педагогикалық өтілі 13 жыл
10.1999 ж. – 10.2001 жж.-Тараз мемлекеттік университетінің Редакциялық-баспа бөлімінің ЭЕМ операторы. М. Х. Дулати Тараз қаласы;
10.2001 ж. – 05.2005 ж. Тараз қ. 63563 ә/б бөлімше командирі, бухгалтер (әскери міндеттілер)
05.2005 ж. – 08.2006 жж. Тараз мемлекеттік университетінің “Экономика және бизнес” кафедрасының әдіскері. М. Х. Дулати, Тараз қаласы,
10.2007 ж. – 09.2010 жж. Тараз мемлекеттік университеті жанындағы Көп салалы колледж оқытушысы. М. Х. Дулати Тараз қаласы;
09.2010 ж. – 02.2013 жж. Тараз мемлекеттік университетінің экономика және бағалау кафедрасының оқытушысы. М. Х. Дулати Тараз қаласы;
05.2013 ж. – 10.2014 жж. Астана қаласы “Қазспецэкспорт ҚР Қорғаныс министрлігі” РМК аударма секторының бас маманы.
11.2014 ж. – 30.09.2017 жж. Алматы қ. “Euroasia Transit Group” ЖШС қаржы директоры, бухгалтер (интернет-банкинг).
02.09.2017 ж. – 01.08.2018 Ж. Абай атындағы ҚазҰПУ директорының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары, экономика оқытушысы.
01.09.2018 ж. – 01.09.2019 Алматы автомеханикалық колледжі директорының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары.
03.09.2019 ж. – 02.09.2022 ж. “Экономика және бизнес” кафедрасының аға оқытушысы.
05.09.2022 ж. – 02.12.2022 ж. колледж директоры, дизайн және технология академиясы Сымбат.
12.12.2022 ж. Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі директорының оқу жөніндегі орынбасары.

Prof. Dr. Sırlıbayev Kadıruly MARAT
Ş.Ualikhanov Kokshetau Üniversitesi

Hakkında

Doğum tarihi

18 Şubat, 1963
Doğum yeri Kazakistan, Jambul Bölgesi, Moyinkum ili

Milliyet Kazak

Eğitimi Yükseköğretim

Okul/mezuniyet yılı Ortaokul – Kazakistan, Almatı, 1980 (Onur Belgesi)

Yüksek öğrenim Kurumu/
mezuniyet yılı M. Kirov Kazak Devlet Üniversitesi;
Kazak Devlet Yönetimi Akademisi’nde Piyasa Enstitüsü;
Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi

Uzmanlık Tarih – S.M. Kirov Kazak Devlet Üniversitesi;
Bankacılık – Kazak Devlet Yönetim Akademisi’nde Piyasa Enstitüsü;
Hukuk – Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi

Pozisyon / Organizasyon/
Kabul/ işten çıkarılma ayı ve yılı
1985 1991 SSCB Tarihi Bölümü’nde Öğretmeni: A.S. Puşkin Ural Pedagoji Enstitüsü
1992 1994 Tarih Bölümü Öğretmeni: El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
1995 1996 Dünya Finans kurumlarıyla ilişkiler bölümleri ve faaliyetlerinin analizi konusunda uzman: Orta Asya İşbirliği ve Kalkınma Bankası
1996 1997 Devletlerin katılımıyla Ekonomik Ortaklıklar ve JSC Genel Müdür Yardımcısı: Kazakistan Cumhuriyetinin Devlet Varlığı Yönetimi Devlet Komitesi
1998 2001 Başkan Yardımcısı: “Kitap alemi” A.Ş. (“Kitap Dünyası”)
2001 2002 Genel, ekonomik ve endüstriyel konularda Rektör Yardımcısı’nın yardımcısı: El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
2002 2005 Eğitim ve ekonomi yönetimi başkanı: Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi
2006 2007 Ekonomik işler için Rektör Yardımcısı: Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi
2008 2009 İç denetim Dairesi Başkanı: Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2009 2010 Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stratejik Planlama ve Analiz Dairesi Stratejik Planlama Dairesi Başkanı
2010 2010 Mali İşler Kurulu Başkan Yardımcısı: Hayvancılık Şirketi A.Ş.
2010 2011 Mali ve ekonomik hizmet müdürü: L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi
2011 2018 Mali ve ekonomik konularda Rektör Yardımcısı: L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi
Mayıs 2018 Bugüne kadar Ş.Ualikhanov Kokshetau Üniversitesi Rektörü
Devlet ödülleri, onursal unvanlar
/ödül yılı “Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 20 yılı”. Madalya.2011 yılı;
“Onur” Nişanı 2013.
“Kazakistan halkının Meclisinin 20 yılı”. Madalya. 2015;
“Kazakistan Cumhuriyeti eğitiminin onursal çalışanı” . Rozet işareti. 2017.
Mesleki gelişim:
Yıl/yer/başlık (seminerler,
mesleki gelişim kursları) 2015. Astana. Nazarbayev Üniversitesi. “Avrasya Yükseköğretim Liderleri Forumu” ;
2015. ABD. “Önde gelen ABD üniversitelerinden Yükseköğretim Kurumlarının en iyi uygulamalarının otomatikleştirilmesi ” tazeleme kursları ;
2014. Astana. Nazarbayev Üniversitesi. “Avrasya Yükseköğretim Liderleri Forumu”
2012 . Almatı.”Yönetim Eğitimi Teknoloji Programı” MNK ve Uluslararası İşletme Akademisi. “Modern bir üniversiteyi yönetme stratejisi.
2012. Astana. Kazakistan Kalite Örgütü. “Kalite Müdürü”;
2009. Astana. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Devlet Yönetimi Akademisi. Sertifika “Sonuç Odaklı Devlet Planlaması programı kapsamında yönetim pozisyonuna atanan devlet çalışanlarına yeniden eğitim Kursları”;
2008. Astana. JSC “Kazakistan Cumhuriyeti mali sistem organlarının uzmanlarının eğitim, tazeleme ve mesleki gelişim Merkezi. “Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Standartları”.
Özel bilgiler 2015 yılında “A” Kolordu idari kamu hizmetinin personel rezervine kaydoldu.
Daha fazla bilgiler
İleri derece Ekonomi Bilimleri Adayı

Parti Üyeliği Nur Otan, Akmola Bölge Maslikhat Milletvekili.
Yabancı dillerin mülkiyeti, BDT halklarının dilleri Kazakça – ana dili,
Rusça – profesyonelce,
İngilizce – konuşma dili
Evlilik Evli. Beş çocuğu yetiştiriyor.

 

Prof. Dr. Ahmetov Berik BAKYTZHANULY
Yessenov Üniversitesi

Hakkında

Doğum yılı: 15 Aralık 1985
Uyruğu: Kazak
Bilimsel unvan, derece: MBA, teknik bilimler adayı, profesör
Mail: [email protected]

Eğıtimi
• 2016-2020 Yüksek lisans (MBA) University Nebraska-Lincoln
• 2011-2012 Postdoktora Carl von Ossietzky universität Oldenburg, İşletme Enformatiği Bölümü
• Mayıs 2010 Teknik Bilimler Adayı
• 05.13.01 – Bilgi sistemi analizi, yönetimi ve geliştirilmesi. Tez Konusu: Üniversitenin eğitim sürecinin bilgi güvenliğine yönelik durumsal kontrol teknolojilerine ilişkin modellerin, yöntemlerin ve araçların oluşturulması
• 2006-2009 Lisansüstü çalışmalar, Al-Farabi’nin adını taşıyan Kazak Ulusal Üniversitesi
• 2002-2006 Uzmanlık, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Bilgi Sistemleri Uzmanı

İş deneyimi

2020’den günümüze, Başkan-Rektör Shakhmardan Yessenov’un adındaki Hazar Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi (Yessenov university)

2017 – 2020 Rektör Shahmardan Yessenov Hazar Devlet Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi (Yessenov university)

2013 – 2017 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Eğitim ve Metodolojik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Rektör Yardımcısı)

2012 – 2013 Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Eğitim ve Metodoloji Bölüm Başkanı

2011-2012 Eğitim Süreci Bölüm Başkanı, Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

2006-2013 Öğretim Görevlisi, Kıdemli Öğretim Görevlisi, Doçent, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Mekanik ve Matematik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Bölümü

Vasıf
Temmuz 2014 Regent’s Üniversitesi Londra, Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Brunel Üniversitesi. Yükseköğretim kurumları yöneticilerine yönelik eğitim kursu. Birleşik Krallık deneyimi.

Temmuz 2014 Nazarbayev university & Leadership foundation Professional development program for higher education leaders of Kazakhstan

Haziran 2014 University of California, Berkeley Center for studies in higher education

Haziran 2011 Alicante university E-business & e-commerce, semi-structured documents, CMS.

Туған жылы: 1985 жыл 15 желтоқсан
Ұлты: Қазақ
Ғылыми атағы, дәрежесі: МВА, техника ғылымдарының кандидаты, профессор

Білімі
• 2016-2020 Магистратура (MBA) University Nebraska-Lincoln
• 2011-2012 Постдокторантура, Carl von Ossietzky universität Oldenburg, Бизнес информатика кафедрасы
• Mамыр 2010 Техника ғылымдар кандидаты
05.13.01 – Ақпараттық жүйелік талдау, басқару және өндеу Тема: Жоо-ның оқу процессінің ақпараттық қауіпсіздігін ситуационды басқыру технологияларының модельдерін, әдістерін және құралдарын жасау
• 2006-2009 Аспирантура, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
• 2002-2006 Специалитет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Ақпараттық жүйелер маманы

Жұмыс тәжірибесі
2020 – жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Президент-ректор Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov university)

2017 – 2020 Ректор Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov university)

2013 – 2017 Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі вице-президент (проректор) Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

2012 – 2013 Оқу-әдістемелік басқарма басшысы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2011-2012 Оқу үдерісі бөлім басшасы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2006-2013 Оқытушы, аға оқытушы, доцент Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Механика-математика факультеті, ақпараттық жүйелер кафедрасы

Біліктілікті арттыру
Шілде 2014 Regent’s university London, university of Oxford, university of Cambridge, Brunel university. Training course for managers of higher education institutions. United Kingdom experience.

Шілде 2014 Nazarbayev university & Leadership foundation Professional development program for higher education leaders of Kazakhstan

Маусым 2014 University of California, Berkeley Center for studies in higher education

Маусым 2011 Alicante university E-business & e-commerce, semi-structured documents, CMS.

Prof. Dr. Marat ŞORANOV
S. J. Asfendiyarov Kazak Ulusal Tıp Üniversitesi

Hakkında

Marat Shoranov 1975 yılında Almatı şehrinde doğdu.
Kazak Devlet Tıp Üniversitesi’nden mezun oldu, üroloji bilim Merkezi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. akademisyen B. Jarbosynov, onlara halk sağlığı Okulu.Rollins, Emory Üniversitesi’nde.
Kariyer
Farklı yıllarda, onlara üroloji bilim Merkezi’nde araştırma görevlisi olan genç bir araştırma görevlisi olarak çalıştı. akademisyen B. Jarbosynov, Radyasyon Tıbbı ve Ekoloji Hazinesi G. Semey’de araştırma görevlisi, Halk Sağlığı Yüksek Okulu Araştırma ve Araştırma Laboratuvarı’nda kıdemli araştırmacı.
2006’dan 2008’e kadar, onlara Üroloji Bilim Merkezi’nin inovasyon departmanı başkanı olarak çalıştı. Akademisyen B. Jarbosynov, müdür yardımcısı olarak görev yaptı.
2008’den 2009’a kadar Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Geliştirme Enstitüsü direktörü.
2010’dan 2011’e kadar ABD’deki Emory Üniversitesi Klinik Proje yöneticisi.
2012’den 2013’e kadar Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Sağlık Geliştirme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi başkanı.
2013’ten 2017’ye kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Ulusal Tıp Holding A.Ş., University Medical Center kurumsal Fonu ile üst düzey görevlerde bulundu.
2017-2019 yılları, Doğu Kazakistan Bölgesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini yürüten yönetici
2019 yılında Nur Sultan Şehri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı olarak çalıştı.
Eylül 2019’dan bu yana NAO Sosyal Sağlık Sigortası Vakfı yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yaptı.
26 Haziran 2020’den itibaren Kazakistan Cumhuriyeti’nin birinci Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Prof. Dr. Tölegen Muhtar ADİLBEKOVİCH
Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi

Hakkında

В 1997 году с отличием окончил среднюю школу №1 им. Ы. Алтынсарина. С 1997 г. по 2001 г. учился в Казахском государственном юридическом университете (г. Алматы). В 2001 году с отличием окончил следственно-криминалистический факультет КазГЮУ по специальности «Правоведение». С 2001 г. по 2003 г. работал в Северо-Казахстанском юридическом институте КазГЮУ (г. Павлодар): специалистом-переводчиком первой категории, юристом отдела организационно-кадрового обеспечения, ответственным секретарем приемной комиссии, преподавателем кафедры уголовно-правовых и гражданско-правовых дисциплин. 29 января 2018 г. приказом Министра образования и науки РК №7-нс назначен ректором Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова.

Tölegen Muhtar Adilbekovich, 16 Temmuz 1980’de Güney Kazakistan bölgesinin Suzak ilçesine bağlı Chulak-Kurgan köyünde öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1997 yılında Y. Altynsarina adını taşıyan 1 numaralı ortaokuldan üstün başarıyla mezun oldu. 1997-2001 yılları arasında Kazak Devlet Hukuk Üniversitesi’nde (Almatı) okudu. 2001 yılında Kazak Devlet Hukuk Üniversitesi Soruşturma ve Adli Tıp Fakültesi’nden Hukuk alanında onur derecesiyle mezun oldu.2001’den 2003’e kadar Kuzey Kazakistan Hukuk Enstitüsü KazGUU’da (Pavlodar) çalıştı: birinci kategoride uzman tercüman, organizasyon ve personel destek bölümünde avukat, kabul komitesinin yönetici sekreteri, bölümde öğretmen ceza hukuku ve medeni hukuk disiplinleri. 29 Ocak 2018 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı’nın 7 sayılı emriyle S. Amanzholov adını taşıyan Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi’nin rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

21.10.1972 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Payas nahiyesinde tamamladı. 1995 yılında Kimya Lisans Eğitimini, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde başarıyla tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Eğitimine başladı. 13 Eylül 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1998 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl yine Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Bilim Dalı’nda Doktora çalışmalarına başlayarak, 2002 yılında Doktora çalışmalarını başarıyla tamamladı. 2002 yılı Haziran-Temmuz aylarında Almanya’da Hannover şehrinde, Max-Planck Ensitüsünden burs alarak “Bazı fare genlerinin cDNA’larının üretilmesi, klonlanması, antisens mRNA’larının üretimi ve in situ hibridizasyon” konulu çalışmaya katıldı. 2002 yılında Yardımcı Doçent ve 2006 yılında Doçent unvanlarını aldı. 2010 yılı Haziran-Temmuz aylarında İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Floransa Üniversitesinde “Bazı karbonik anhidraz genlerinin klonlanması ve enzim üretilmesi” konulu bir çalışmada bulundu. 2012 yılında Profesör unvanını aldı. 2015 yılında Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde bulunan Putra Üniversitesine Mevlana Programı çerçevesinde giderek Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Biyoteknoloji Fakültesinde “Protein Structures and Enzymes” konulu dersi anlattı. Prof. Dr. Şükrü Beydemir, şimdiye kadar TÜBİTAK, DPT, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonlarınca desteklenen 23 adet projede görev aldı. 12 adet Doktora, 14 adet Yüksek Lisans çalışmasını, tamamlattı. Böylece toplamda 26 adet Lisansüstü Tezi tamamlatmış oldu. SCI kapsamında uluslararası hakemli dergilerde 128, SCI kapsamı dışında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde 14 olmak üzere toplam 142 adet makale yayımlamıştır. Buna ilaveten 51 adedi Uluslararası Kongrelerde ve 80 adedi Ulusal Kongrelerde olmak üzere toplam 131 adet tebliğe sahiptir. Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in makalelerine şimdiye kadar 3691 adet atıfta bulunulmuştur. XIX. Ulusal Kimya Kongresi Organizasyon Komitesi tarafından 1 adet posteri birincilik ödülüne layık görülmüştür. Bununla birlikte 27. Ulusal Kimya Kongresi’nde Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve grubunun hazırladığı sözlü bildiri birincilik ödülüne layık görülmüştür. Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in SCI kapsamındaki yayımlanmış olan 23 adet makalesi 20 adet uluslararası farklı kitaplarda atıf edilmiştir. Prof. Dr. Şükrü Beydemir 32 adet yurt dışı, 1 adet yurt içi dergide makale inceleme uzmanı ve 1 adet yurt içi dergide Editörler kurulunda görev yapmaktadır. Prof. Dr. Şükrü Beydemir birçok kongrede bilim kurulu üyeliği ve düzenleme kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Prof. Dr. Şükrü Beydemir Atatürk Üniversitesi bünyesinde Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Bununla birlikte Atatürk Üniversitesi bünyesinde oluşturulan birçok komisyonlarda üyeliklerde bulunmuştur. Prof. Dr. Şükrü Beydemir 2013-2016 arasında TÜBİTAK-BİDEB tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2018-2020 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmî Gazete’nin 4 Mart 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 3 Mart 2020 tarihli ve 2020/91 sayılı kararla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Orhan UZUN
Bartın Üniversitesi

Hakkında

8 Ekim 1965 tarihinde Trabzon’da doğdu. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Orhan UZUN, 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Fizik Anabilim Dalında yüksek lisans, 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında doktora çalışmasını tamamladı. 1991 yılında Urfa-Siverek İmam Hatip Lisesi’nde kısa bir süre Fizik Öğretmenliği yaptıktan sonra 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma görevlisi olarak göreve başlayan UZUN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde sırasıyla 1998 yılında Dr., 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanlarını aldı.Doktora eğitimi sırasında İngiltere’de Sheffield Üniversitesinde, doktora sonrasında ise Amerika’da Stanford Üniversitesi ve Silicon Vadisi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. DPT, TÜBİTAK ve Üniversiteler tarafından desteklenen 18 Ar-Ge projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev yapan UZUN, bugüne kadar 5’i doktora olmak üzere toplam 11 lisansüstü tez çalışmasını yönetti.
TÜBİTAK ve bazı Bakanlıklarda proje değerlendiricisi, hakemlik ve panelistlik gibi görevlerin yanı sıra bilimsel araştırma makalesi yayınlayan onlarca dergide hakemlik yapan UZUN, halen iki bilimsel derginin Editörler kurulunda görev yapmaktadır. Süperiletkenlik, hidrojen depolama, akıllı ve nanoyapılı malzeme alanlarında araştırmalar yapan UZUN’un bugüne kadar, 76’sı SCI kapsamında olmak üzere toplam 227 araştırma makalesi ve bildirisi yayınlandı. Ulusal ve uluslararası pek çok konferansa çağrılı konuşmacı olarak davet edilen UZUN’un eserlerine 19 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 2.480 atıf yapıldı. 2012 yılından itibaren Bülent Ecevit Üniversitesinde görev yapan Uzun, bu süre zarfında Rektör Yardımcılığı ve Dekanlık gibi yönetim görevlerinde bulundu. Aralık 2015’ten itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu görevi devam ederken 18 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. UZUN, 21 Nisan 2021 tarihinde bu göreve yeniden atandı. Prof. Dr. Orhan Uzun, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Idrissov Salamat NURMUKHANOVİCH
Kh.Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi

 

Prof. Dr. Mehmet KELLEŞ
Adıyaman Üniversitesi

Hakkında

10 Kasım 1979’da Adıyaman’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 2004 yılında tamamladı. 2005 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 2010 yılında Doç. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu danışmanlığında “Ankaferd Kanama Durdurucu’nun Epistaksis Kontrolü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi” adlı tez çalışması ile Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı oldu. 2010-2011 yılları arasında Nusaybin Devlet Hastanesinde Uzman Doktor olarak görev yaptı. 2011-2015 yıllarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2015 yılında Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde Uzman Doktor olarak çalışmaya başladı. 2015-2017 yılları arasında Malatya Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı yaptı. 2017 yılında Doçent unvanı aldı. 2017-2018 yıllarında aynı hastanede Başhekimlik görevlerinde bulundu. 2020 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalına Doçent olarak atandı. Aynı yıl Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalına Doçent olarak atandı. 2020-2023 yıllarında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2023 yılında Profesör unvanı aldı. Ulusal ve Uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan 22 makalesi, 11 vaka takdimi, 13 bildirisi ve iki ulusal kitap bölüm yazarlığı vardır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Nuri AYDIN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Hakkında

Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki öğrencilik döneminde ABD’de Yale ve Pittsburgh Üniversitelerinde staj ve İngiltere’de lisan eğitim programlarına katıldı. Harvard Üniversitesi’nde intern dönemini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılında ‘Doçent’ unvanı aldı. 2013 yılında Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği’nin (SECEC) ‘Intra-European Travelling Fellowship’ eğitim bursunu almaya hak kazandı. 2016 yılında Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi (AAOS) tarafından verilen AAOS International Surgical Skills Scholarship bursunu kazandı. 2020 yılında da aynı kuruluş tarafından verilen “Gelişen Lider Ödülü”ne (Emerging Leaders Scholarship Award) layık görüldü.

Halen Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Nuri Aydın; daha önce Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) Doğu Avrupa Bölgesi Komite Üyeliği, Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT) Omuz Cerrahisi Kurul Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

2017 yılında “Profesör” unvanı alan Prof. Dr. Aydın’ın çok sayıda uluslararası yayını ve yürütmekte olduğu bilimsel projeleri bulunmaktadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Transfüzyon komitesi üyeliği, İÜ Rektörlüğü’ne bağlı Özel Öğrenci Komisyonu Üyeliği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Gelir İdaresi Süreç Yöneticiliği görevlerini de yürütmüş olan Prof. Dr. Nuri Aydın; ayrıca İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcılığı görevinde de bulunmuştur. Mütevelli Heyeti Başkanı olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’nın kuruluş çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Nuri Aydın, halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ocak 2023’te Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Nuri Aydın, ayrıca İstanbul Teknokent A.Ş. (EnterTech) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Nuri Aydın, 2018/10 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz 2018 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya Kurucu Rektör olarak atanmıştır.

03.08.2022 tarihinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. , 3. ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne yeniden atanmıştır.

Prof. Dr. Şenay YALÇIN
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Hakkında

1953 Yılında, Erzurum’un Olur ilçesi Yukarı Karacasu Köyü’nde doğdu. İlkokulu, köyünde 1964’de bitirdi. Aynı yıl, Erzurum Yavuz Selim İlköğretim Okulu’na girdi. 1969 yılında, İzmir Yüksek Öğretmen Okulu’na seçildi. 1970 yılında, İzmir Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Sınıfını bitiren Dr. YALÇIN, aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’ne başladı. 1974 yılında, bu Fakültede Fizik ve Matematik bölümlerini ve Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirerek, aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Enerji anabilim dalında, “Atom Reaktörleri” üzerine tezini hazırlayarak, yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1976 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nde asistan olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl, Doktora çalışmalarına başlayan Dr. YALÇIN, 1979 yılında Nükleer Mühendislik alanında “Nükleer Silahlar”üzerine hazırladığı Doktora Tezini tamamlayarak, Bilim Doktoru ünvanını aldı, doktora çalışmalarına paralel olarak 1978-1979 döneminde Hava Lisan Okulu’nu (İngilizce) bitirerek, İstanbul’da Hava Harp Okulu’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. Hava Harp Okulu’nda bulunduğu süre içinde, 3 adet fizik kitabı yazdı. 1985 yılında Pakistan’da Nathiagali Summer College’a katıldı.1987 yılında, TÜBİTAK bursu ile, ABD’de Miami Üniversitesi’nin Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü’nde, Nükleer Enerjiden Hidrojen Enerjisi elde edilmesi konusunda, çalışmalarda bulundu. Hava Harp Okulu’nda AR-GE kuruculuğu yaptı. 1995 yılında Hava Harp Okulu’nda Fen Bilimleri Bölüm Başkanı iken, kendi isteği ile ayrılarak, Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları’nda Bahçeşehir Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. 1995 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü’nde Nükleer Teknoloji alanında Doçent olan Dr. YALÇIN, 2000 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1999-2003 yılları arasında değişik sürelerde ABD Montana State Üniversitesi’nde Nanoteknolojiler üzerine deneysel çalışmalar yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Türkiye’de ilk olan Enerji Sistemleri Mühendisliği’ni kurdu. Bahçeşehir Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren, bu Üniversite’de dersler veren Dr. YALÇIN, 2001 yılında aynı Üniversite’de Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, 2004 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na, 2007 yılında Rektör Yardımcılığı’na getirildi. 2008 yılında Kemerburgaz Üniversitesi’nin kurucu Rektörlüğünü yaptı. 2009-2011 yıllarında BLMYO müdürlüğü ve Beykoz Üniversitesi fizibilite çalışmalarını yaptı.2011-20019 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu.Ağustos 2019 itibariyle Nişantaşı Üniversitesi görevine başlayan Dr.Yalçın’ın çok sayıda uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınları ve editörlüğü vardır. Stratejik Vizyon Sahibi Bilim Adamı ödülüne de sahip olan Dr.Yalçın, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca bilmektedir.

Prof. Dr. İmanbaeyev Askarbek ASANGAZEIEVIC
Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesi

Hakkında

Педагогика илимдеринин кандидаты, профессор Иманбаев Аскар Асангазиевич 1963-жылы 12-августта Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунда туулган
Орто мектепти аяктагандан кийин 1985-жылы Казакстандагы Дене тарбия институтуна тапшырып, ийгиликүү бүтүргөн. 2004-жылы экинчи жогорку билимин К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин «Уюмдардын менеджменти» адистиги боюнча алган.
1996-2000-жылдарда К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун дене тарбия кафедрасынын окутуучусу, ага окутуучусу болуп иштеген. 2000-2003-жылдары ошол эле кафедранын башчысы кызматында эмгектенген. 2003-2004-жылдарда Педагогика жана дене тарбия факультетинин деканы кызматында иштеген,
2004-2005-жылдары К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун биринчи проректору, 2005-2008-жылдары ЫМУнун окуу иштери боюнча проректору, ректору кызматтарын аркалаган. Ал эми 2009-2012-жылдары Каракол шаардык Кеңешинин төрагасы кызматында иштеген. 2012-жылдан 2023-жылга чейин Дене тарбия жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын доценти кызматында эмгектенсе, 2023-жылдан баштап кафедранын профессору. Каракол шаардык кеңешинин XXIV, XXV, XXVI чакырылышынын депутаты. 2017-2019-жылдарда ЫМУнун сырттан окуу бөлүмүнүн директору, 2020-жылдан бери К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун ректору.
Профессор А.А.Иманбаев 2002-жылы педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын жактап, 2005-жылы доцент, 2023-жылы профессор наамдарына ээ болгон. Илимий жаатта 51 макаласы, 9 окуу-методикалык куралы, 3 патенттелген (Евразиялык патент) ойлоп табуусу бар.
1996, 1998, 2002, 2004-жылдары Франция, Румыния, Венгрия жана Иранда спорттук мелдештерге катышкан. 2005-жылы Кытайда, Австрияда, 2009-жылы АКШда, 2011-жылы Түркияда окуу стажировкаларында болгон
А.А.Иманбаев өзүнүн илимий-педагогикалык жана коомдук ишмердүүлүк жолунда 1998-жылы Дене тарбиянын отличниги, 2002-жылы – Билим берүүнүн отличниги, 2002-жылы жеңил атлетика боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, 2005-жылы Билим берүү жана илимдин Профсоюз кыймылынын отличниги, 2014-жылы Каракол шаарынын “Ардактуу атуулу”, 2015-жылы жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын отличниги” сыяктуу наамдардын жана сыйлыктардын ээси болгон, 2023-жылы “Түрксойдун” медалын алган.

1963 Isık-Göl doğumlu Prof. Dr. İmanbaev Askar Asangazieviç liseden sonra, 1985 yılında Kazakistan’daki Beden Eğitimi Enstitüsündan mezun oldu. 2004 yılında Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesitesinden «Organizasyon Yönetimi” uzmanlığı boyunca mezun oldu.
1996-2000 yıllarda Kasım Tınıstanov Üniversitesinden Beden Eğitimi bölümünde öğretmen, öğretmen görevlisi olarak çalıştı. 2000-200 yılında Beden Eğitimi bölümünün başkanı, 2003-2004 yıllarda Pedagoji ve Beden Eğitimi fakültesinin Dekanı görev yaptı.
2004-2005 yıllarında Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesinin Rektör Vekili, 2005-2008 yıllarda Egitim boyunca Rektör Vekili, Rektör görevlerinde emek verdi.
2009-2012 yıllarda Karakol şehrinin Belediye Meclisinin başkanı olarak görev yaptı. Karakol şehrinin Beledye Meclisinin XXIV, XXV, XXVI çağrılarında Vekil oldu.
2012 yıldan itibaren Beden Eğitimi ve onu öğretme yöntemleri bölümü doçenti, 2023 yıldan itibaren profesörü olarak görevini yapıyor.
2017-2019 yılında Isık-Göl Devlet Üniversitesinin Uzaktan Eğitim bölümünün müdürü olarak çalıştı.
2020 yılında Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesinin Rektörü atandı ve bugüne kadar çalışmakta.
Prof.Dr. Askarbek İmanbayev 2002-yılında Pedagojika alanında Doktora, 2005 yılında Doçent, 2023 yılında Profesör Ünvanını aldı. 51 makalesi, 9 ders kitabı , 3 patentli ıcatı (Avrasya patenti) var.
1996, 1998, 2002, 2004 yıllarda Fransa’da, Romanya’da, Macaristan’da ve İran’da Sport Yarışmalarına katıldı.
2003 yılında ABDde, 2004tö İran’da, 2005te Çin’de ve Avusturya’da, 2009da ABDde, 2011de Türkiye’de eğitim stajını gördü.
Askarbek İmanbaeyev Sporda Üstün Başarılı Sporcu (1998), Egitimde Üstün Başarılı Egitimci (2005), Eğitim ve Bilimsel Meslek Birliğinde Üstün Başarılı Çalışan (2005), Özyönetimde Üstün Başarılı Yönetici, Karakol şehrinin Fahri Sakini (2014) ödüllerini ve 2023 yılında “Türksoyun” madalyasını kazandı. Bunların dışında 2002 yılında Atletizm Alanında Kırgız Cumhuriyeti’nin Onurlu Antrenörü oldu.

Dr. Aidar MAMBETKAZIEV
Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesi

 

Hakkında

Айдар Мамбетказиев -Қазақстан-Америка еркін университетінің ректоры.
Айдар Мамбетказиев 1965 жылы 7 қаңтарда Алматы қаласында дүниеге келген. 1982 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін Қазақ мемлекеттік университетіне оқуға түседі. 1983 жылдан 1985 жылға дейін Қарулы Күштер қатарында қызмет етті. 1986 жылдан 1989 жылға дейін Өскемен педагогикалық институтында білімін жалғастырып, «География және биология»мамандығы бойынша бітірді. 1996 жылы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Экономика және менеджмент» екінші мамандығын алды. 2004 жылы Қазақстан-Америка еркін университетінің (ҚАЕУ) магистратурасын «Менеджмент» (МВА) мамандығы бойынша, 2012 жылы осы университеттің «Менеджмент» мамандығы бойынша докторантурасын бітірген. 2013 жылы Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінде PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.
Еңбек жолын 2001 жылы Қазақстан-Америка еркін университетінде Қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі вице-президент, кейінірек Қазақстан – Америка Еркін университетінің бірінші вице-президенті болып бастады. 2013 жылдан бастап А. Е. Мамбетказиев ҚАЕУ ректоры болып табылады.

Dr. Aidar Mambetkaziev – Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesi Rektörü.
Dr. Aidar Mambetkaziev 7 Ocak 1965’te Almatı’da doğdu. 1982 yılında liseden mezun olduktan sonra Kazak Devlet Üniversitesinde eğitimine başladı. 1983-1985 yılları arasında Silahlı Kuvvetlerde görev yaptı. 1986-1989 yılları arasında Ust-Kamenogorsk Pedagoji Enstitüsünde eğitimine devam etti ve “Coğrafya ve Biyoloji” bölümünden dereceyle mezun oldu. 1996 yılında Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesinde “Ekonomi ve İşletme” bölümünde ikinci lisans eğitimini aldı. 2004 yılında Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesinde (KAÖÜ) “İşletme” bölümünde (MBA) yüksek lisans eğitimini tamamladı, 2012 yılında aynı üniversitenin “İşletme” bölümünde doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılında T. Ryskulov adındaki Kazak Ekonomi Üniversitesinde Doktora tezini savundu.Kariyerine 2001 yılında Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesinde mali ve ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak başladı ve daha sonra Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesinin ilk rektör yardımcısı oldu. 2013’ten bu yana Aidar Mambetkaziev KAÖÜ’nin rektörüdür.

Prof. Dr. Metin AKSOY
Selçuk Üniversitesi

Hakkında

1980 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen Metin Aksoy, ilkokulu Kadışehri ilçesinde okudu. Ortaokulu Çekerek İmam Hatip ve Zile Alparslan Ortaokulunda tamamladı. 1998 yılında başladığı lisans öğrenimini Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisansını ise 2003 yılında yine aynı Bölümde “‘Der Dritte Golfkrieg’ in Hinblick auf die Regionale und Strategische Bedeutung der Irak” (Irak’ın Bölgesel ve Stratejik Önemi Açısından “Üçüncü Körfez Savaşı”) başlıklı tez çalışması ile tamamladı. 2006 yılında “Die Türkei auf dem Weg in die EU-Die Beziehungen zwischen der Türkei und Europaeischen Union” (Türkiye AB Yolunda-Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri) başlıklı tez çalışması ile de Uluslararası İlişkiler alanında doktora öğrenimini tamamladı. 2006-2007 yılları arasında Londra’da akademik araştırmalar yaptı ve Stanton School of English’te dil eğitimi aldı. 2011 yılında YÖK bursuyla 3 ay Avusturya ve Almanya’da dış politika özelinde araştırmalarda bulundu.

2007 yılında Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görevine başlayan Dr. Aksoy; Farabi Koordinatörü (2010-2012), Üniversite Erasmus Koordinatör Yardımcısı (2010-2012), Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı (2009-2012) ve Bölüm Başkanı (2013-2015) olarak çeşitli idari görevlerde bulundu. 2013 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanlarını aldı. 2017-2020 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde akademik çalışmalarına devam etti ve aynı zamanda bu dönemde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Bünyesinde çalıştığı Uluslararası İlişkiler Bölümünde Siyasi Tarih, Türkiye-AB İlişkileri, Türk Dış Politikası, Alman Dış Politikası, Uluslararası Politika ve Uluslararası Güncel Gelişmeler gibi lisans ve Küreselleşme ve Yeni Jeopolitik, Ortadoğu’da Güncel Sorunlar, Küresel Güçler ve Dünya Düzeni temalı lisansüstü dersler verdi. Dr. Aksoy, Die Türkei auf dem Weg in die EU insbesondere von 1990 bis ende 2004 (2007), Alman Vakıfları ve Dış Politika: Tarihi, Etkisi ve Gücü (2018) ve Jeopolitik, Dış Politika ve Siyaset Üzerine Mülahazalar (2021) kitapları kaleme aldı. Die türkisch-europäischen Beziehungen: Eine unendliche Geschichte (2010), Uluslararası İlişkiler Teorisi (2016) ve Uluslararası İlişkilerde Güvenlik ve Jeopolitik: Teorik Tartışmalar ve Güncel Gelişmeler (2022) başlıklı kitapların editörlüğünü yaptı. Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce ve Almanca dillerinde çok sayıda kitap, kitap bölümü, makale kaleme aldı ve ulusal-uluslararası düzeyde birçok bildiri sundu.

Öğrencilik yıllarında göçmen vatandaşların taraf olduğu davalarda, okullarda ve çeşitli devlet dairelerinde gönüllü olarak tercümanlık yaptı. 28 Şubat sürecinde mağdur edilen başörtülü gençlerin Viyana’daki üniversitelere kayıt yaptırmalarına ve uyum sağlamalarına destek verdi. Üniversitelerin eğitim ve öğretim gibi en temel misyonlarını düşünce, din, inanç ve kılık-kıyafet gözetmeksizin sağlanması noktasında 2008 yılında başlatılan “Üniversitelerde Başörtüsüne Özgürlük” kampanyası içerisinde aktif olarak yer aldı. Bir dönemin önemli gençlik hareketlerinden olan Millî Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) Konya’da yeniden güçlendirilmesi için çalışmalar yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen Anadolu Stratejik Düşünce Akademisi (ASDA) ve Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) gibi düşünce kuruluşlarında dersler verdi. SADAM başkanı olarak görev yapan Dr. Aksoy, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) gibi üniversite dışı kuruluşlara da akademik danışmanlık yaptı. Kırgızistan’da akademik çalışmalarını sürdürürken MediaManas radyosunda “Kırgızistan Türkiye El Ele” programını düzenledi. Birçok panel ve konferans düzenleyen Dr. Aksoy, 2016 yılında Konya’da Gençlik Çalıştayları ve 2018 yılında Kırgızistan’da “Uluslararası Orta Asya Sempozyumu: Göç, Yoksulluk ve Kimlik” konulu sempozyumu düzenledi. Orta Asya’da Türkiye nezdindeki büyükelçiler başta olmak üzere diğer ülkelerin büyükelçilerinin de katıldığı öğrenci buluşmalarını organize etti. Akademik Birlik Platformu’nun kurucusu olarak 2016 yılında 6 binden fazla akademisyenin destek verdiği “Akademisyenler Teröre Karşı” adlı bildiriye öncülük etti. 15 Temmuz’dan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda “Uluslararası Sistemdeki Değişim ve Türkiye” ve Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda “Türk Dış Politikası” konulu seminerler verdi.

Almanca, İngilizce, Kırgızca ve Rusça bilen Prof. Dr. Aksoy; ulusal ve yerel medyada köşe yazıları ve röportajlar ile görüşlerini kamuoyu ile paylaşmakta; ayrıca Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümündeki öğrenimlerine de devam etmektedir.

24 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Selçuk Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Aksoy evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Cemal YILDIZ
Türk-Alman Üniversitesi

Hakkında

1964 yılında Düzce’de doğan Prof. Dr. Cemal Yıldız, ilköğrenimini Düzce’de, orta öğrenimini Bolu ve Almanya’da tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirip 1989 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı üniversiteden 1992’de yüksek lisans, 1994 yılında doktora derecesini alan Prof. Dr. Yıldız, 1996 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent unvanını alıp 2004 yılında profesör oldu. Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü seviyelerinde Dil Edinimi, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Dilbilim ve Metindilbilim dersleri verdi. 1992-1993 yıllarında Alman DAAD bursu ile Almanya’da Duisburg ve Bochum-Ruhr Üniversitelerinde doktora konusuyla ilgili; 1998, 2001, 2003, 2007 ve 2011 yıllarında kısa sürelerle Almanya’nın Ruhr, Duisburg, Koblenz, Frankfurt, Berlin ve Weingarten Pedagoji Üniversitelerinde dilbilim, yabancı dil ve ana dili öğretimi konularında araştırmalar yapan Prof. Dr. Cemal Yıldız’ın dilbilim, metindilbilim, dil edinimi, yabancı dil ve ana dili öğretimi konularında uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış çeşitli makale ve bildirileri bulunmaktadır. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, 2014-2021 yılları arasında T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri, 2021 yılı Ağustos ayından itibaren Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü olarak görev yapan Yıldız, 2022 Haziran ayında Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Almanca ve İngilizce bilen Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Hakkında

1969 yılında Çorum’da doğan Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER ilk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1993 yılında Yüksek Lisans ve 1998’de Doktora ünvanlarını KTÜ’den aldı. Akademik kariyerine 1991 yılında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2001 yılında o zamanki adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı bölümde 2012 yılında Doçent 2017 yılında ise Profesör ünvanlarını elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde göreve başladığı 2001 yılından bugüne İnşaat Mühendisliği Bölümüne, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca, Fakülte Kurulu, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyelikleri de yapan ÖZÖLÇER 2020 yılından beri Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na çeşitli Bilimsel kuruluş ve komisyonlara üye olan Prof. Dr. ÖZÖLÇER’in başlıca çalışma alanları Kıyı ve Liman Mühendisliği, Kıyı Koruma Yapıları, Kıyı Erozyonu, Su Kaynakları Mühendisliği, Kanalizasyon Yapıları, Yenilenebilir Enerji ve Hidroelektrik Ulusal/uluslararası makale, bildiri ve araştırma projesi bulunmaktadır. 2020 yılında da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 1. Su şurası Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Komisyon Başkanlığı görevini yürütmüştür.

İngilizce bilen Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Hakkında

1978 yılında Rize’de doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. 2002 yılında ‘Tıp Doktoru’ unvanını aldı. 2002’de Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 2007 yılında ‘İç Hastalıkları Uzmanı’ unvanını alan Yılmaz, 2008 yılında kazandığı yan dal sınavı ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda yan dal uzmanlık eğitimine başladı. 2011 yılında ‘Gastroenteroloji Uzmanı’ oldu.

Aynı yıl ‘Doçentlik’ sınavını başarı ile veren Yusuf Yılmaz, 2012 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesine ‘Öğretim Üyesi’ olarak atandı.

Webometrics 2006 verilerine göre Dr. Yusuf Yılmaz, Türkiye’deki bilim insanları, sadece tıp alanında değil bütün bilim insanları arasında, 223. sıraya yerleşme başarısını genç bir akademisyen olarak aldı.

2017 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesine atanan en genç ‘Profesör’ olan Yılmaz, 2018 yılında dünyada ‘Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk’ arasına girdi.

Standford Üniversitesi tarafından 2020 yılında yapılan araştırmaya göre, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden 195 Türk bilim insanının yer aldığı dünyadaki en iyi bilim insanları listesine giren Yusuf Yılmaz, aynı zamanda klinik tıp alanında bu listede yer alabilen 28 bilim insanı arasında iken, kendi bilim dalı olan Gastroenteroloji de ise Türkiye’den yer alan tek isim olma başarısını gösterdi.

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne 8 Temmuz 2022 tarihinde Rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Orhan BAŞ
Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Konya Teknik Üniversitesi

Hakkında

1 Haziran 1963’te Akşehir’de doğan Osman Nuri Çelik, lise öğrenimi Konya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde yaptı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde Ulaştırma Mühendisliği’nde tamamladı.1985-1998 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan Çelik, 1991-1996 yıllarında Leeds Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Çelik, Selçuk Üniversitesi’nde1998-2006 yılları arasında yardımcı doçent, 2006-2011 yılları arasında doçent olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılında profesör oldu. Selçuk Üniversitesi’nde ana bilim dalı başkanlığı, Trafik Kazalarını Araştırma Uygulama Merkezi müdürlüğü ve bölüm başkanlığı yapan Çelik’in 10’u uluslararası hakemli 13 makale, 31 bildiri, 3 proje yürütücülüğü, 24 tez yönetiminde imzası bulunuyor.

Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şubesi, Yollar Türk Milli Komitesi’nde de üyelikleri bulunuyor.

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR
Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih ALTUN
Erciyes Üniversitesi

Hakkında

1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde aldı. 1994-2000 yılında aynı bölümde doktora yaptı. 2000 – 2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Başkan Yardımcılığı, 2009-2016 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde dekan yardımcısı olarak, 2015-2018 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. 2016 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı oldu. 15 Eylül 2022 yılında Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak ataması yapıldı ve halen görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI
Yalova Üniversitesi

Hakkında

1978 Yalova doğumlu olan Bahçekapılı, 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden dönem birincisi olarak mezun oldu. 2001’de Suudi Arabistan Devletinin düzenlemiş olduğu “İslam Ülkeleri Gençler Buluşması”na ülkemizi temsilen katıldı. 2001-2002 yıllarında İngiltere’de dil eğitimi alan Bahçekapılı, 2005’te Yüksek lisansını, 2010’da Doktorasını tamamladı. 2014 yılında Doçent, 2019 yılında da Profesör unvanlarını alan Bahçekapılı, akademik alanda görev yaptığı süre zarfında “Dekanlık, Dekan yardımcılığı, Rektör danışmanlığı, Bölüm Başkanlığı, Üniversite Eğitim Komisyonu üyeliği, Bilimsel Araştırma Projeleri Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pek çok akademik ve idari görevlerde bulundu.

Bahçekapılı, Avusturya, Almanya, Hollanda, İngiltere ve İsveç’te din eğitimi alında 2 farklı AB projesinde, ayrıca çok sayıda Kamu destekli projede ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Yaptığı çalışmalardan ötürü devlet kurumlarından ödüller alan Bahçekapılı, 2018’de Dünya Engelliler Kongresinde Eğitim alanında “Bilim Ödülü”ne layık görüldü. Bir çok kongre, sempozyum ve çalıştayda başkanlık yaptı. 2016 yılından itibaren Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları dergisini çıkartmakta olan Bahçekapılı’nın, Türkiye ve Avrupa’daki din eğitimi politikaları başta olmak üzere, Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ve öğretim programları, seçmeli din dersleri, din eğitimi model ve yaklaşımları, değerler eğitimi, İslam din eğimi ve modelleri gibi din eğitiminin farklı konu alanlarında kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmî Gazete’nin 08 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 07 Nisan 2022 tarihli ve 2022/132 sayılı kararla Yalova Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Hakkında

1974 yılında Van’da doğdu. İlkokul eğitimini Van İki Nisan İlkokulu’nda, ortaokul eğitimini Van İmam Hatip Lisesi ve liseyi Van Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, Matematik alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

1996-2010 yılları arasında, araştırma görevlisi ve daha sonrasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne geçti. 2011 tarihinde Matematik bilim alanında doçent unvanını aldı. 2016 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde ilan edilen Profesörlük kadrosuna atandı. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde fakülte kurulu üyeliği, enstitü yönetim kurulu üyeliği ve Fen Bilimleri Dergisi editörlüğü görevlerini yaptı. Belli dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde de dersler verdi. 2019 yılı itibariyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atandı.

Uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makalelerinin önemli bir kısmı TÜBİTAK teşvik ödülüne layık görülmüştür. Amerika ve Rusya gibi birçok ülkede düzenlenen Uluslararası Kongrelere konuşmacı olarak davet edilmiş, Uluslararası sempozyumlarda Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyelikleri yapmış ve ABD, Güney Kore, Hindistan ve Macaristan’dan saygın birçok bilim insanı ile ortak projeler ve yayınlar yapmıştır. Proje koordinatörü olarak TÜBİTAK desteği ile lise öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmalarında bulunmuştur. Türkiye de Eğitim Sistemi, Türkiye’de Matematik Eğitimi ve Öğretimi üzerinde çalışmalar yapan ekipler içinde yer almıştır.

25 Nisan 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine rektör olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Uşak Üniversitesi

Hakkında

Uşak’ın Ulucak köyünde doğdu. İlköğretimini aynı köyde bitirdi. Orta ve Lise tahsilini sırayla Uşak Merkez Ortaokulunda ve Uşak Lisesinde yaptı. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünü derece ile bitirdi. 1977 – 1981 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji bakanlığında çalıştı. 1983 yılında Yüksek lisans, 1986 yılında ise Doktora unvanlarını aldı. 1986–1987 yılları arasında Hindistan’ın Utkal Üniversitesi ve Indian Teknoloji Enstitüsünde bulundu. 1988 yılında doçent, 1993 yılın da ise profesör oldu. 1992 yılında Royal Society bursu kazanarak İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’nde araştırmalar yapmak için bulundu. 1995–1997 yılları arasında YÖK – DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi geliştirme projesinde görev aldı. Ayrıca 1995 yılında YÖK Bilim alt komitesine seçildi. 1997 yılında Dünya Bankası bursu ile Amerika’da University of Florida, 2000 yılında ise Nato B bursu ile Indiana Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. 2003 – 2004 yılları arasında Fulbright bursu kazanarak tekrar Indiana Üniversitesi’ne Visiting profesör olarak gitti. 2006 yılında, hem University of North Florida, hem de Indiana Üniversitesi’nin davetlisi olarak bu üniversitelerde çalışmalar yaptı.2010 yılında TÜBİTAK ARDEB Genel Yürütme Kurul üyeliğine ve 2012 yılında ise Türkiye Bilimler Akademisi Asli üyeliğine seçildi. 250 tanesi SCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere toplam 300’nün üzerinde uluslararası bilimsel makalesi ve basılmış 2 kitabı bulunmaktadır. Bu güne kadar birçok uluslararası konferansa konuşma yapmak üzere davetli olarak çağrılmıştır. 2004 yılında alanında yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Amerikan Şeref madalyası ödülü almıştır. Aynı çalışma için 2004 yılında yılın eğitimcisi ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, çalışmalarından dolayı başta 2008 yılında İstanbul Ticaret Odasının ödülü olmak üzere birçok ödül almıştır. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisine asli üye olarak seçilen iki matematikçiden biri olan Rektör Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ, 2019 yılında Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği’nin(The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia – AASSA) Seul’de gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda komite üyeliğine seçilmiştir. Rektörlük görevinin yanı sıra 15 uluslararası derginin editörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ, 100’e yakın derginin bilimsel hakemliğini yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU
Trabzon Üniversitesi

 

Prof. Dr. Fatih YILMAZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Fatih Yılmaz 1974 yılında Tokat’ta doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 1997 yılında tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (MATEFL) programında tamamlayarak 2004 yılında mezun oldu. Doktora eğitimini ise 2012 yılında Polonya, Jagiellonian Üniversitesi Türkoloji Enstitüsünde tamamladı. 2007-2012 yılları arasında Jagiellonian Üniversitesi Türkoloji bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Fatih Yılmaz 2013 yılında Yardımcı Doçent, 2016 yılında Doçent, 2021 yılında ise Profesör kadrosuna atandı.

Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, TÖMER Müdürü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı olarak birçok idari görevlerde bulundu. Halen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine Rektör olarak atanmıştır. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Lehçe ve başlangıç seviyesinde Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN
Namık Kemal Üniversitesi

Hakkında

1970 yılında Tekirdağ- Barbaros’ta doğan Mümin ŞAHİN; evli ve iki çocuk babası olup, ilkokulu Barbaros’ta, ortaokulu Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu’nda, liseyi Tekirdağ Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi’nde tamamlamıştır. 1989 yılında başladığı Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1993 yılında Dönem İkincisi olarak mezun olmuştur. 1993 yılında başladığı lisansüstü çalışmalarını Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı’nda 2001 yılında tamamlamıştır.

1994 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik hayatına başlamış, 1999 yılında Öğretim Görevlisi, 2001 yılında Yrd. Doç. Dr., 2006 yılında Doç. Dr., 2012 tarihinde de Prof. Dr. unvanlarını almıştır. Prof.Dr. Mümin ŞAHİN’in Uzmanlık Alanı; Üretim Yöntemleri, Malzeme Tasarım ve Davranışları olup halen çalışmalarını Kaynak, Modern İmalat Yöntemleri, Modern Malzemeler ve Triboloji alanında devam ettirmektedir. Lisans düzeyinde Teknik Çizim, Malzeme Bilimi, Mühendislik Malzemeleri, İmalat Yöntemleri, Talaşlı Şekil Verme; Yüksek Lisans düzeyinde Kaynak Metalurjisi, Katı Hal Kaynak Yöntemleri, Plastik Şekil Verme, Modern İmalat Yöntemleri, Malzemelerde Katılaşma Süreçleri; Doktora düzeyinde Metaller ve Alaşımlarda Faz Dönüşümleri, Tribology gibi dersler vermiştir.

2004 – 2011 yılları arasında Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2004 – 2012 yılları arasında Trakya Üniversitesi IAESTE Temsilcisi, 2006 – 2013 yılları arasında Trakya Üniversitesi Diploma Komisyonu Üyeliği, 2006 – 2010 yılları arasında Trakya Üniversitesi Yayın Komisyonu Üyeliği, 2007 – 2011 yılları arasında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007 – 2011 yılları arasında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2008 – 2014 yılları arasında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanlığı, 2011 – 2012 yılları arasında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Enstitü Kurul Üyeliği ve Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (Trakya UniversityJournal of EngineeringSciences) Editörlüğü, 2012 – 2013 yılları arasında Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Senatoca seçilmiş üç Profesör Üyeden biri), Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Senato Üyeliği, 2013 – 2014 yılları arasında Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2016 yılında belirli aralıklarla İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği, Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği, Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği ve 2017-2018 yılları arasında Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürütmüş, 8 Ağustos 2016 – 27 Aralık 2018 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Trakya Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyesi, TMMOB Makina Mühendisi Üyesidir. Bunun yanında birçok uluslararası dergide editör kurulu üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca, uzun yıllardır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşletmeleri’nin Ar-Ge Merkezleri Denetim Komisyon Üyeliğini ve İzleyiciliğini yapmaktadır. Aynı zamanda, Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihati olan “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” felsefesini benimseyen Mümin ŞAHİN, insan yetiştirmeye ve rehberlik etmeye önem vermiş, bu nedenle; Trakya Üniversitesi Genç Gönüllüler Öğrenci Topluluğunun Akademik Danışmanlığını yürütmüştür. Bunların yanında Mümin ŞAHİN’in, 4’ü Uluslararası kitap bölümü, 41’i SCI olmak üzere 50‘yi aşkın ulusal ve uluslararası makalesi, 30’un üzerinde ulusal ve uluslararası bildirisi ve çeşitli indekslerce taranan dergilerde 1000 civarında Atıf’ı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Hakkında

1968 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı fakültede Türk-İslam edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul, Aydın ve İzmir’de öğretmenlik görevlerinde bulundu. 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Doktora çalışmasını 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 2004’te yardımcı doçent, 2006’da doçent, 2012 yılında Profesör oldu.

Değişik gazete ve dergilerde şiir ve yazıları yayımlandı. Muştu ve Buruciye Edebiyat dergilerinde yayın yönetmenliği, Sultanşehir dergisinde sanat danışmanlığı görevini üstlendi. Şiirlerinden bir kısmı bestelendi.

Prof. Dr. Alim Yıldız’ın yayımlanmış 30’un üzerinde kitabı, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunduğu çok sayıda tebliği ve çeşitli dergilerde yayımlanan ilmî makaleleri bulunmaktadır.

28 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Alim YILDIZ, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 14 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü olarak yeniden atanmıştır. Prof. Dr. Alim YILDIZ evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Hakkında

1969 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1990-1993 yılları arasında Eskişehir Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi’nde Teknik Öğretmen olarak görev yaptı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. İngiltere’nin Newcastle Üniversitesi’nde, 1996 yılında Malzeme Mühendisliği’nde Yüksek Lisans ve 2001 yılında İnşaat Mühendisliği’nde Doktora eğitimini tamamladı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak atanan Sarıbıyık, 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanlarını aldı.

2004 yılında başladığı Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine 2011 yılına kadar devam eden Sarıbıyık 2011 yılında Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü oldu. 2013 yılından başladığı Teknoloji Fakültesi Dekanlığı görevinde “Üniversite – İş Dünyası İşbirliği” alanında çeşitli çalışmalar yaptı. Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı (SAGİF) ve Sakarya’da Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya geldiği Sakarya Sinerji Grubu oluşumlarına öncülük etti. Sanayi ve Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte istihdam sorununa çözüm üretme amacı ile eğitim öğretimin bir döneminin iş yerlerinde yapılmasını ön gören Meslek Yüksekokulları için 3+1, Fakülteler içinse 7+1 Eğitim Modeli projeleri gibi vizyon oluşturan çalışmalara öncülük etti.

2014-2018 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevinde; çevre, ulaşım, planlama, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda yapılmakta olan birçok projeye danışmanlık yaptı.

Birçok bilimsel çalışma, teknik ve sosyal alanlarda projeler yürüten ve Sakarya Üniversitesi’nin stratejik plan ve kalite süreçlerinde görev alan Sarıbıyık; YÖK Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubu Üyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektörü Komite Üyesi, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu Üyesi, Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu ve Merkezi Laboratuvar Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Halen Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve YÖK Mesleki Eğitim Komisyon üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Akademik olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın ve bilimsel projeler gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, halen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
Kastamonu Üniversitesi

Hakkında

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; 1974 yılında Giresun İli Eynesil İlçesinde doğdu.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı lisans öğrenimini 1996 yılında tamamlamasının ardından yüksek lisans öğrenimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi’nde, doktora öğrenimini de 2004 yılında Ankara Üniversitesi’nde yılında tamamladı.

2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanını aldı.

Meslek hayatında sırasıyla Ankara Üniversitesi, (1999-2004), Karadeniz Teknik Üniversitesi (2004-2012), Medipol Üniversitesi’nde (2012-2019) görev alan 24.05.2019 tarihinden itibaren Kastamonu Üniversitesi Rektörü olarak vazife yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın uluslararası güvenlik, terörizm, kuvvet kullanma, bireylerin cezai sorumluluğu ve uluslararası suçlar, göç ve mülteci sorunları başta olmak üzere uluslararası hukukun farklı alanlarında yayımlanmış çalışmaları da bulunmaktadır. Evli olan Topal iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Hüsnü KAPU
Kars Kafkas Üniversitesi

Hakkında

1971 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarıkamış ve Erzurum’da tamamladı. 1991 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında başladığı Yükseklisans öğrenimini, yazdığı “İş Ahlakı ve Japon İşletme Geleneğindeki Yeri” adlı teziyle 1996 yılında tamamlayarak İşletme bilim uzmanı oldu.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalının Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında doktora öğrenimine başladı. 2000 yılında yazdığı “Orta ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Girişimci/Yöneticilerin Yaşam ve Girişimcilik Değerleri” adlı doktora teziyle Doktor unvanını kazandı.

2003-2012 yıllarında Yrd. Doç. Dr. olarak Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı.

2006-2010 yıllarında aynı zamanda İşletme Bölümü Başkanlığı görevini de yürüttü. 2012-2013 yılında Florida State University, College of Social Science Reubin O’D. Askew School of Public Administration and Policy’de Misafir öğretim üyesi (Faculty) olarak bulundu. Burada, “İnanç Temelli Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlarda (NPO) Ahlak (Şeffaflık ve Hesap verebilirlik bağlamında)” konusunu araştırdı.

24 Mayıs 2013 tarihinde Doçent olan KAPU, aynı Fakültenin İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında görevini sürdürürken, Kalkınma Bakanlığı tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’na (SERKA) Genel Sekreter olarak atandı.

26.06.2018 tarihinde Kafkas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalına Profesör unvanıyla atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen KAPU, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mehmet GAVGALI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 02 Ocak 1964 tarihinde Karaman’da doğdu. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitiren Prof. Dr. Gavgalı, yüksek lisans ve doktora eğitimini yine Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Bölümünde tamamladı.

Akademik hayatına 1987 yılında Atatürk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Prof. Dr. Gavgalı, 1995 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2011 yılında da Profesör kadrosuna atandı.

Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı görevlerini icra eden Prof. Dr. Gavgalı son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü.

Makine Mühendisleri Odası 42. Dönem MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığı, 42. Dönem MMO Genel Kurulu Trabzon Delegesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İl Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunan Rektör Gavgalı, TÜBİTAK ve Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezince desteklenen 20 projede görev aldı.

Birçok dergide hakemlik, projelerde panelistlik, izleme komisyonu üyeliği ve bağımsız değerlendirici olarak görev yapan Rektör Mehmet Gavgalı, çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yürüttü. Rektör Mehmet Gavgalı’nın SSCI, SCI Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde 29, SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı hakemli dergilerde 4, SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtiçi hakemli dergilerde ise 12 makalesi yayımlandı. Ulusal kongre ve sempozyumlarda 26, uluslararası kongre ve sempozyumlarda ise 54 sunulmuş bildirisi bulunan Rektör Gavgalı, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK
Karabük Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK, 1974 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırşehir’de tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1999 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Temel Hukuk, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku gibi pek çok hukuk dersini yürüttü.

2001 yılında Kırgızistan’da bulunan Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesinde hukuk derslerini yürütmek üzere Öğretim Görevlisi olarak Dumlupınar Üniversitesince görevlendirildi. 2002 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktoraya başladı ve 2008 yılında “Yönetimde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkının Kamu Yönetiminin İşleyişine Etkisi” konulu tezi ile doktorasını tamamladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi, Doçent Dr. ve Profesör Dr. olarak görev yapan Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK, burada Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim İl Sınav Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim İl Sınav Koordinatörlüğü, Anadolu Üniversitesi İl Ders Koordinatörlüğü, Etik Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu.

Karabük Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde göreve başlayan Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinin yanında, Temel Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Kamu Politikaları Analizi, Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi, İnsan Haklarının Gelişimi, Türkiye’nin Yönetim Yapısı derslerini lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttü.

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK’ın Yükseköğretimin Geliştirilmesi için Kurumsal Model Önerileri, Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi için Model Önerilerinin Tasarlanması, Çeşitli Kamu Politikalarının İncelenerek Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı Makamının Gelişim Sürecinin incelenmesi, Parlamenter Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi konularında yoğunlaşan makale, bildiri, kitap ve proje gibi pek çok akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Temel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güncel sorunlarına çözüm üreten yönetsel modeller tasarlamayı amaç edinen Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK, kamu yönetiminin ve kamu politikalarının geliştirilmesi için bilimsel araştırma ve yayınlarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hakkında

1965 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlköğrenimini Trabzon İskenderpaşa İlkokulunda, Orta eğitimini Trabzon Karma Ortaokulunda, lise eğitimini Trabzon Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü’nde, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü’nde 1982-1986 yılları arasında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 1986-1989 yılları arasında, doktora eğitimini ise 1989-1996 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Anabilim dalında tamamladı. 1988-1996 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesör unvanı aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bölüm başkan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu ve Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdür olarak görev yaptı. Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI halen Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olup, 14.08.2020 tarihinden itibaren rektörlük görevini yürütmektedir. Triboloji, alaşım tasarımı, kompozit malzemeler, toz metalurjisi ve kaynak alanlarında çok sayıda makale ve yayınları bulunan Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Alptekin YASIM
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

Prof. Dr. Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU
Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ
Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Hakkında

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle 21.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/203 nolu karar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Makamı şahsına tevdi edilen Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, 1975 Elazığ doğumludur. 1996 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü tamamlayan Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Organik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, Analitik Kimya Anabilim Dalında birinci Doktorasını ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında ikinci Doktorasını tamamlamıştır.

2012 yılında Doçent, 2017 yılında ise Profesör unvanı almıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesidir. Tıp Fakültesindeki akademik görevlerinin yanında, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Bölgesel Kalkınma Projelerinde Yürütücü, Koordinatör ve Danışmanlık gibi birçok vazifeyi de ifa etmiştir.

Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki uzmanlıkları nedeniyle multidisipliner alanlarda ulusal ve uluslararası çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır.

Görev yaptığı Üniversitede; Senato Üyeliği, Sağlık Yüksekokul Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi idarecilik vazifelerinin yanında, bölge kalkınmasına fayda sağlayacak faaliyetlerin; eylem ve stratejik planların hazırlanmasına, rol model oluşturacak projelerin belirlemesine direkt katkıda bulunmuştur.

Yurtdışındaki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders de veren Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, yine vatan toprakları dışında Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumları iş birliği ile düzenlenen toplantılarda ve eğitim etkinliklerinde seminerler düzenlemiştir.

Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, 10 ve 11. Kalkınma Planlarında detaylıca söz edilen hedefler doğrultusunda; jeotermal enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli değerlendirilebilmesi için Mühendislik, Ziraat ve Sağlık alanlarında düzenlenen Jeotermal Enerji Çalıştaylarının Başkanlık vazifelerini yürütmüş, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliğinde ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Sosyal ve Beşerî Kalkınma, Yenilenebilir Enerji, Turizmin Yaygınlaştırılması başlıklı çalışma ve çalıştaylara katılmıştır.

Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi, insan ve toplum sağlığının korunması, gıda güvenliği, toksikoloji, biyoaktif bileşenler, biyonanoteknoloji, risk değerlendirmeleri, sürdürülebilir kalkınma ve inovatif kimya alanlarında bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir.

Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI
Atatürk Üniversitesi

Hakkında

1962 yılında Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1981’de başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1986’da Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik-Enerji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini; 1991’de de Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1993-1994 yılları arasında ABD Miami Üniversitesinde ilgili bölümde doktora sonrası çalışmalarında misafir araştırmacı olarak bulundu. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne Doçent, 2002’de Profesör olarak atandı. Aynı bölümde 1991-2016 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, 1994-1998 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yaptı. Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı (2009-2011), Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2008-2011) görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, 2013-2016 yılları arasında da Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.

Birçok ulusal ve uluslararası projede yer alan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’nın şu ana kadar yayımlanmış 120’ye yakın ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır.
12 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Atatürk Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 14 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörü olarak yeniden atanmıştır. Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. FUAT ERDAL
Anadolu Üniversitesi

Hakkında

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 1967 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Ardından İngiltere’deki Leeds ve Notthingham üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi’nde akademisyen ve yönetici olarak bulundu. 25 yıl kamu üniversitelerinde görev yaptı. Üç yıl İbn Haldun Üniversitesi’nde görev aldı. Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bölüm Başkanlığı, Kalite Değerleyici, Dekan ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik unvanını almıştır. İktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri verdi.

Türkiye’nin Dış, Ekonomik, Sosyal ve İdari Politikaları, Hayat Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş kitaplarında imzası vardır.

Haziran 2020’de Anadolu Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ
Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Akın LEVENT
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Hakkında

Akın Levent, 1959 yılında Erzincan’da doğdu. Lisans eğitimini 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1983-85 yılları arasında Malatya Yeşilyurt’ta, 1985 -1987 yılları arasında pratisyen doktor olarak görev yaptı. 1987-90 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev aldı . Aynı okulda 1990 yılında yardımcı doçentliğe, 1997’de doçentliğe, 2002’de profesörlüğe atandı. 1990-91 yıllarında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastaneleri’nde Başhekim yardımcılığı yaptı. 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına, 2018 yılında ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hakkında

1963 yılında Ordu/Fatsa’da dünyaya gelen rektörümüz Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988-1990 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yapmasının ardından 1990 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, 1993 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında doktorasını OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamış, 2002 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör olmuştur.

2008-2015 yılları arasında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği; 2009’da 4. 2014’te ise 5. Din Şurası Genel Sekreterliği, 2009-2012 yılları arasında OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2016-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 2017-2018 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Hollanda Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinde bulunmuş ve 13 Ağustos 2020 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesine Rektör olarak atanmıştır.

2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca desteklenen 105 bilim insanının katılımıyla gerçekleşen ve 7 cilt olarak yayınlanan ‘Konulu Hadis Projesi’nin koordinatörlüğünü yapan Ünal, halen 2016 yılında başlayan, akademik ve alan uzmanı 40 iştirakçinin birlikte yürüttüğü ve tanıtımı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılan ‘Hadis Veritabanı’ projesinde Genel Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

Yayınlanmış 6 adet eseri olan ÜNAL’ın çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, bildirileri, başta TDV İslam Ansiklopedisi olmak üzere çeşitli ansiklopedilerde yazdığı maddeleri, çeşitli dergi, sempozyum ve çalıştaylarda editörlükleri bulunmaktadır.

2014 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilen “Yüzyılın İslam Kültürüne Hizmet Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, İngilizce ve Arapça bilmekte olup evli ve dört çocuk babasıdır.

Prof. Dr. ARİF ÖZAYDIN
Gaziantep Üniversitesi

 

Prof. Dr. Cem ZORLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Hakkında

9 Temmuz 1963’te Konya Ereğli’de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Sebla’dır.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Selçuk Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. İslam Tarihi dalında doçent, 2007 yılında da profesör oldu. Almanya, Mısır, Ürdün, Azerbaycan’da eğitim öğretim faaliyetlerinde bulundu. İÜ İlahiyat Fakültesinde bir yıl süreyle Dekan olarak görev yaptı. Yayınlanmış 6 kitabı bulunmaktadır.

24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Üyesi oldu.

24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Zorlu, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Çok iyi düzeyde Arapça, iyi düzeyde Almanca ve İngilizce ile az düzeyde Farsça bilen Zorlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Cüneyt ERENOĞLU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hakkında

1978 yılında Çanakkale’de doğan Profesör R. Cüneyt Erenoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü’nü 1999 yılında dereceyle tamamladı.

Erenoğlu, 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve 2009’da yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamladı. 2003 yılında Jeodezi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak başlayan akademik kariyerine, master ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak devam etti. 2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna ataması yapıldı. 2017’de Doçent unvanını aldı. 2022 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalında Profesör oldu.

2012-2023 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılıkları, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Senato Üyeliği, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik gibi çok sayıda yönetim görevlerinde bulundu. R. Cüneyt Erenoğlu, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü olup ve Haziran 2023’ten beri bu görevi yürütmektedir.

Çeşitli ulusal ve uluslararası mühendislik birliklerinde üyelikleri bulunan Profesör R. Cüneyt Erenoğlu’nun 235 makale ve bildirisi bulunmaktadır. Çeşitli ölçekteki 41 adet araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır. Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Recep BENTLİ
Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Hakkında

1976 yılında Malatya’da doğdu. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında İnönü Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011-2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2014 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2014-2017 yılları arasında Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. 2017 tarihinde Malatya İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Bentli, 2019 yılında İnönü Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atandı. 14 Eylül 2022’den itibaren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdüren Bentli, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Iğdır Üniversitesi

Hakkında

1984 yılında Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği okuyan Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesinde Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü de başarıyla tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünü 1988 yılında birincilikle tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, Yüksek Lisansını da KTÜ’de yaptı. 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Orman Biyolojisi ve Ağaç Malzeme Koruma Teknolojisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, doktorasını Japonya/Kyoto Üniversitesinde 1996 yılında Odun bilimi ve Teknolojisi bölümünde yaptı. Japonya’da bulunduğu esnada Nobel ödülü alan birçok bilim insanı ile beraber çalışmalarda bulundu. 100’den fazla SCI yayını, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 20’den fazla makalesi, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 120’den fazla bildirisi, yürütücülüğünü üstlendiği 21 adet TÜBİTAK ve 70’den fazla diğer bilimsel projelerde görev alan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, bugüne kadar 30’dan fazla yüksek lisans, 20’den fazla doktora öğrencisi mezun etmiş olup, halen 13 doktora ve yüksek lisans öğrencisi çalıştırmaktadır. Birçok akademik ve idari görevde bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, halen Türkiye Bilimler Akademisi asil üyeliği (TÜBA) görevini sürdürmektedir. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Ağrı nüfusuna kayıtlı olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU
Trakya Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 1967 yılında Kırklareli’de doğdu. Tekirdağ-Hayrabolu nüfusuna kayıtlı olan Tabakoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Kırklareli’nin Alpullu ilçesinde tamamladı. Parasız-yatılı sınavını kazanarak, 1981-1984 arasında Edirne Lisesi’nde öğrenim gördü, 1990’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Adana’nın Pozantı ilçesinde 2 yıl süreyle mecburi hizmette bulundu.

1992’de Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. 1996’da “Göğüs Hastalıkları Uzmanı” oldu. 1997-1998’de GATA Çamlıca Asker Hastanesi’nde askerlik görevini yaptı. 1999’da Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda “Yardımcı Doçent”, 2005’te “Doçent”, 2011’de “Profesör” unvanını aldı. 2009’da, Trakya Üniversitesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesi’nin Kurucusu ve Sorumlusu oldu, burada 5 yıl boyunca aralıksız görev yaptı. 2012’de “Yoğun Bakım Uzmanı” unvanını aldı. Bu süre zarfında, mesleki gelişim amacıyla, Trakya Üniversitesi dışında Hacettepe, Marmara, Gazi ve Erciyes gibi farklı üniversitelerde görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası mecralarda, uzmanlık alanları olan “Göğüs Hastalıkları” ve “Yoğun Bakım” konularında çok sayıda bilimsel makalesi yayımlanan Tabakoğlu, ilgili mesleki oluşumlarda aktif olarak görev aldı. Kariyeri boyunca Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Seçilmiş Doçent Temsilciliği, Tıp Fakültesi Hastanesi ISO Kalite Belgesi İç Denetim Sorumluluğu, Tıp Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Akademik Danışmanlığı, Uyku Kliniği Göğüs Hastalıkları Sorumluluğu, Trakya Üniversitesi Eğitim Komisyonu Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği gibi birçok farklı idari ve akademik görev üstlendi.

1992 yılından bu yana Trakya Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ağustos 2016’da Trakya Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü olarak, hali hazırda 90 Balkan üniversitesinin üye olduğu Balkan Üniversiteler Birliği’nin (http://www.baunas.org/), “Kalıcı Genel Sekreterliği” ve “Daimi Yönetim Kurulu Üyeliği” görevlerini yürütüyor. Özel çalışma alanı olarak “Balkanlar” ve “Uluslararası Öğrenciler” konularına odaklanan Tabakoğlu’nun Rektörlük görevine geldiği günden bu yana, Edirne’de 100’den fazla Balkan Üniversitesi’nin Rektörü ağırlandı, 100’e yakın Balkan Üniversitesi ile ikili işbirliği anlaşması imzalandı. Bu dönemde Trakya Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci sayısı, %80’i Balkan ülkelerinden olmak üzere 5.000’e yaklaştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin üye olduğu, Türkiye’nin en aktif üniversite birliği olan Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) (http://www.tub.gov.tr/) “Dönem Başkanlığı” görevini 2018-2020 yılları arasında yürüten Tabakoğlu’nun TÜB’deki Yönetim Kurulu Üyeliği görevi halen devam ediyor.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında, “Takım Başkanı” olarak üniversitelerin akreditasyon ve kalite çalışmalarının denetiminde görev yapıyor. Trakya Üniversitesi’ndeki kalite, strateji ve akreditasyon çalışmalarına büyük önem veren Tabakoğlu’nun Rektörlüğü döneminde, Trakya Üniversitesi’ndeki 41 farklı bölüm ve birimde akreditasyon süreçleri tamamlandı. Birçok bölümdeki akreditasyon çalışmaları ise halen devam ediyor.

Trakya Üniversitesi için belirlediği “Akademik ve Bilimsel Yayıncılık”, “Müzecilik”, “Sosyal Sorumluluk Projeleri”, “Kamu, Üniversite, Sanayi İş Birlikleri”, “Şehir ve Bölge ile Entegrasyon”, “Teknopark” gibi pek çok alanda önemli projelerin geliştirilmesine liderlik eden Tabakoğlu, “Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi” ile birlikte bölgede bir ilk olma niteliğini taşıyan “Trakya Ünversitesi Doğa Tarihi Müzesi”ni üniversiteye kazandırarak, kurum çatısı altındaki müze sayısını 5’e yükseltti. Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi, 2021 yılında, Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu tarafından “Yılın Müzesi” ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun Rektörlüğü döneminde, üniversitenin farklı disiplinlerdeki akademik/bilimsel dergi sayısı 18’e ulaşırken dünya çapında prestijli bir marka haline gelen Balkan Medical Journal’ın etki faktörü (impact factor) 3,57’ye yükseldi.

Bu dönemde Trakya Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren şirket sayısı 17’den 135’e yükselirken, söz konusu şirketlerdeki lisansütü eğitimli çalışan sayısı ise 500’e ulaştı.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 14 Ağustos 2020 tarihinde, Trakya Üniversitesi 10. Dönem Rektörü olarak yeniden atandı.

Haziran 2022’de YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilen Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, aynı göreve 2023 yılında yeniden seçildi. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, aynı zamanda Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini aktif olarak yürütüyor.

Ulusal ve uluslararası birçok dernek, mesleki oluşum ve sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, profesyonel fotoğrafçılığın yanı sıra dalış, doğa yürüyüşleri ve aikido sporlarıyla ilgileniyor.

Prof. Dr. Bülent KENT
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Hakkında

1972 tarihinde Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde doğan Prof. Dr. Bülent Kent, İlkokulu Sultanhisar Zafer İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Sultanhisar Yasemin Lütfiye Lisesi’nde tamamlamıştır.
Prof. Dr. Bülent Kent, Lisans derecesini 1996’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, yüksek lisans derecesini 2001’de Almanya’da Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ve doktora derecesini 2005’te Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almıştır.
2005-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Görevlisi, 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor, 2011-2013 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor, 2013-2014 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda Doçent Doktor, 2015-2018 yılları arasında Sebahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda Doçent Doktor olarak görev yapmıştır.
2018 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda Profesör olarak görev yapmış ve dekanlık görevini yürütmüştür. Türk ve Alman Hukukunda Elektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve Alman-Türk Hukukunda Belediyelerin Mali Özerkliği (Almanca) adlı kitapları yayımlanmıştır.
İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Regülasyon Hukuku, Bilişim Hukuku ve Yerel Yönetimler alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde, Rektör Yardımcılığı, Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Üniversitelerarası Kurul Denklik Komisyonu Üyeliği yapmıştır.

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ
Bitlis Eren Üniversitesi

Hakkında

Necmettin ELMASTAŞ, 1974 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinin Alakır köyünde doğdu. İlkokulu Alakır İlkokulu’nda, ortaokulu Ahlat YİBO’da, liseyi ise Bitlis Erkek Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Adıyaman Sincik ilçesine coğrafya öğretmeni olarak atandı. 1994 yılında Harran Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1996 yılında Yüksek Lisansı, 2002 yılında Doktorayı Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2005 yılında Harran Üniversitesine Yrd. Doç. Doktor olarak atandı. 2011 yılında Doçent olan ELMASTAŞ, 2016 yılında Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Profesör oldu.

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ Dekan Yardımcılığı, Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Senato Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, BAP Kurulu Üyeliği gibi birçok akademik ve idari görevde bulundu.

Bilimsel çalışmalarını Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında yoğunlaştıran ELMASTAŞ’ın 2 kitabı, 60 ‘tan fazla ulusal ve uluslararası yayın organlarında yayınlanmış makalesi/bildirisi bulunmaktadır. Bilimsel dergilerde çok sayıda hakemliği ve çeşitli mesleki kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri de yöneten ELMASTAŞ, Avrupa Birliği ve ulusal kuruluşların projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 5 Şubat 2021’de Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

Prof. Dr. Yücel OĞURLU
Balıkesir Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Yücel OĞURLU, 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan OĞURLU, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik kariyerine 1992 yılında Atatürk Üniversitesinde başlayan Prof. Dr. Yücel OĞURLU, 1995 yılında Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı ve 1999 yılında Kamu Hukuku Doktora Programlarını Marmara Üniversitesinde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını misafir öğretim üyesi olarak Hollanda Tilburg Üniversitesinde ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde tamamladı. 1999-2004 yılları arasında Yrd. Doç. Dr., 2004-2006 yılları arasında da Doç. Dr. olarak Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapan OĞURLU, 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Doç. Dr. olarak göreve başladı. Aynı bölümde 2010 yılında Profesörlük kadrosuna atanan OĞURLU, 2013-2016 yılları arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. İstanbul Ticaret Üniversitesinde farklı dönemlerde Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Yücel OĞURLU aynı üniversitede 2019-2023 yılları arasında da Rektörlük görevini yürüttü. Alanında ulusal ve uluslararası projelerde yönetici ve yürütücü olarak görev alan; çok sayıda bilimsel çalışması bulunan OĞURLU’nun hukuk alanı dışında edebiyat ve linguistik alanında da yayınları ile uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler konusunda köşe yazıları bulunmaktadır. İngilizce (ileri düzey), Arapça (orta), Rusça (temel), Boşnakça (temel), Kazakça (iyi), Özbekçe (iyi), Kumukça (orta), Nogayca (orta), Lezgice (iyi) ve Farsça (temel) dillerini bilmektedir. Prof. Dr. Yücel OĞURLU, 11.01.2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

Prof. Dr. İsmail BAKAN
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

1967 yılında Malatya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. YÖK’ün açmış olduğu sınavı kazanarak Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme alanında İngiltere’de yaptı. Yönetim ve Strateji Bilim alanında (Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı) 2005 Yılında Doçent, 2010 yılında Profesör oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Üniversitede Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Kurul Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası kongrede düzenleme kurulu üyeliği, danışma kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Uluslararası kongre dönem başkanlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası birçok derginin Danışma Kurulunda yer aldı ve hakemlikler yaptı.

“Yönetim ve Organizasyon”, “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Örgütsel Davranış” alanlarında bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve Ulusal dergilerde 100’ün üzerinde bilimsel makalesi ve yine Uluslararası ve Ulusal kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca “Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü: Teorik ve Ampirik Yaklaşım”, “Yöneticiler İçin Başarı Stratejileri” ve “Örgütsel Stratejilerin Temeli: Örgütsel Bağlılık (Kavram, Kuram, Sebep ve Sonuçlar” başlıklı kitaplar yayınlamıştır. “Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler Kavramlar ve Yaklaşımlar”, “İşletmecilikte Seçme Konular”, “Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular: Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlar”, “Girişimcilik, KOBİ’ler ve Strateji”, “Girişimcilik ve Girişimcilikte Seçme Konular”, “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Yönetim ve Organizasyon” isimli kitapların editörlüğünü yaparak kitapları yayın hayatına kazandırmıştır.

Türkiye’nin çeşitli illerinde (Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Kayseri, Elazığ, Hatay, Bingöl vb.) kamu ve özel sektör kurum veya işletmelerinde yönetim, liderlik özellikle de strateji ve rekabet alanlarında çeşitli seminerler sunmuştur. Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Sektörel Rekabetçilik, Rekabetçi Avantaj Kazanmada Kümelenme konularında projeler yapmaktadır. Yine bu alanlarda çeşitli Bakanlık ve Kalkınma Ajanslarında proje değerleme görevlerinde bulundu. Ayrıca TÜBİTAK, BAP kapsamında çeşitli projelerde proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev yapmış/maktadır.

Prof. Dr. İsmail Bakan, 23 Aralık 2022 tarih ve 2022/685 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştır.

Prof. Dr. İsmail Bakan evli ve üç çocuk babasıdır

Doç. Dr. Tlep Bolat ANAPİYAYECİCH
Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

Hakkında

2001-2005 yy- Kamu Vakfı “Strateji” Analiz Merkezi Uzmanı, Sosyo-Politik Araştırmalar Araştırma Enstitüsü Araştırma görevlisi, Siyasal Teknolojiler Merkezi Kıdemli Araştırmacısı;

2005-2006 yy – Almatı şehri valiliği, Kazakistan Halkı Küçük Meclisi Sekreteryası Başkan Vekili

2008 yılından – Almatı İç Politika Dairesi Müdür Yardımcısı, İç Politika Dairesi Başkan Yardımcısı;

2008-2013 yy – Astana şehrinin İç Politika Dairesi başkan yardımcısı, sonradan başkanı

2013-2014 yy- «Astana İç Politika Ofisi» Devlet Kurumu Başkanı;

2014-2015 yy – Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı İdari Dairesi Başkan Yardımcısı;

2015-2016 yy – Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının Danışmanı;

2017-2019 yy – Kazakistan’ın Rusya’daki Büyükelçiliği Danışmanı;

2019-2020 yy – Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresi Devlet Müfettişi;

2020-2022 yy – Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı;

Şubat 2022 – Eylül 2023 – Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi İç Politika Dairesi Başkanı;

2023 yıl 18 eylülden  itibaren – «Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi» Yönetim Kurulu Başkanı – Rektör.

2001-2005 жылдары – «Стратегия» талдау орталығы» қоғамдық қорының сарапшысы, Әлеуметтік-саяси зерттеулер ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері, Саяси технологиялар орталығының аға ғылыми қызметкері;

2005-2006 жылдары – Алматы қаласы әкімі аппараты Қазақстан халқы Кіші ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі, меңгерушісінің міндетін атқарушы;

2008 жылдан – Алматы қаласы Ішкі саясат департаменті директорының орынбасары, Ішкі саясат басқармасы бастығының орынбасары;

2008-2013 жылдары – Астана қаласы Ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары, бастығы;

2013-2014 жылдары – «Астана ішкі саясат басқармасы» ММ басшысы;

2014-2015 жылдары – ҚР Қорғаныс министрлігінің Әкімшілік департаменті бастығының орынбасары;

2015-2016 жылдары – ҚР Премьер-Министрі орынбасарының кеңесшісі;

2017-2019 жылдары – Қазақстанның Ресейдегі Елшілігінің кеңесшісі;

2019-2020 жылдары – ҚР Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы;

2020-2022 жылдары – Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі;

2022 жылғы ақпан – 2023 жылғы қыркүйек – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі;

2023 жылдың 18 қыркүйегінен бастап – «Абай атындағы ҚазҰПУ» КеАҚ Басқарма төрағасы – ректоры.

Prof. Abdraeva Aygül TOLOKOVNA
Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi

Hakkında

1964-жылы Ысык-Көл областынын Түп районуна караштуу Күрмөнтү айылында туулган. Улуту – кыргыз.
1971-1981-жж. Күрмөнтү айылынын Ж. Мукамбаев атындагы орто мектебин аяктаган.
1981-1986-жж. В. Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер институтунун чет тилдер факультетине тапшырып, аны ийгиликтүү аяктаган.
1986-1995-жж. Түп районунун Кайкин атындагы орто мектебинде англис тили мугалими болуп иштеген.
1995-1996-жж. Чүй университетинин англис тили мугалими.
1997-2000-жж. И. Арабаеватындагы КМПУнун чет тилдерди окутуунун технологиясы кафедрасында окутуучу.
1999-2004-жж. И.Арабаев атындагы университеттин аспирантурасында окуган.
2000-2003-жж. Дүйнөлүк тилдер факультетинин деканын орун басары, англис филологиясы кафедрасынын кафедра башчысы.
2003-2016-жж. И. Арабаеватындагы КМУнун, чет тилдер кафедрасынын кафедра башчысы.
2000-2004-жж. И. Арабаев атындагы КМУнун, аспирантура бөлүмүндө окуган.
Үй-бүлөлүү, эки балалуу (уул, кыз).

1964 yılı Isık Kӧl bӧlgesinin Tüp ilҫesi Kürmӧntü kӧyünde doǧdu, orta ve lise eǧitimini orada tamamlamıştır. 1981 yılında Mayakovskiy Űniversitesine başvurdu ve 1986`da adı geҫen üniversitenin yabancı diller bӧlümünden mezun olmuştur.
ĺş hayatına 1986 yılında Tüp ilҫesinin Kaykin okulunda ingiliz dili ӧǧretmeni olarak başladı, 1995-1996 yılında Ҫüy Űniversitesinde ӧǧretim gӧrevlisi, 1997-2000 yılları arasında Kırgız Milli Pedagoji Űniversitesinde Yabancı Dilleri Ӧǧretmenin Teknolojisi Bӧlümünde ӧǧretim gӧrevlisi olarak gӧrev aldı.
1999-2004 yıllar arası Arabaev Űniversitesinde doktora eǧitimini almış.
2000-2003 aynı üniversitede Dünya Dilleri Fakültesinde dekan yardımcısı, Ingiliz Dili Filolojisi Bӧlümünde bӧlüm başkanı;
2003-2016 Yabancı Diller Bӧlüm başkanı gӧrevlerinde bulundu.
2016-2021 Arabaev Kırgız Devlet Universitesi Yabancı Diller Bӧlümü profesӧrü;
2021-2022 Kırgızistan Milli Eǧitim Bakanı, ilmi işler dalı bakan yardımcısı;
2022`den bu yana Arabaev Kırgız Devlet Universitesi rektӧrü.
2 ҫocuk annesidir.

Prof. Dr. Isa HABIBBAYLI
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Hakkında

İsa Həbibbəyli 16 oktyabr 1949-cu ildə Naxçıvan MSSR-in Şərur rayonunun Danzik kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu Naxçıvan filialının dil-ədəbiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Filologiya elmləri doktoru, professordur. Atatürk Kültür, Dil və Tarix Qurumunun müxbir üzvüdür. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Əməkdar elm xadimidir.

1971-ci ildən Şərur rayonunda kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir. 1975-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, dosent, elmi işlər üzrə prorektor, 1996-cı ildən 2013-cü ilə qədər isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru vəzifələrində çalışmışdır.

2013-cü ilin aprel ayından 2022-ci ilin oktyabr ayına qədər birinci vitse-prezident Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti olub. 2022-ci ilin oktyabr ayından isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilmişdir.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Birinci və ikinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı olmuşdur.

III, IV və V çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin Elm və təhsil komitəsinin sədri olmuşdur. Hal-hazırda VI çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıdır.

1996-cı ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Ailəlidir, 3 övladı vardır.

Prof. Dr. Ahmet KIZILAY
İnönü Üniversitesi

Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992’de tıp doktoru diploması aldı. 1992 yılında Darende Devlet Hastanesine mecburi hizmet yapmak üzere doktor olarak atandı. Mecburi hizmeti takiben 1993’te başladığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1997’de Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Yardımcı Doçent, 2004’te Doçent, 2009’da Profesör oldu.

Yaptığı çalışmalar ve ameliyatlarla 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu kararıyla “Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı” ünvanı ile ikinci uzmanlığını aldı.

2000-2001 yıllarında Amerika’da Pittsburgh Üniversitesinde Visiting Scholar Fellowship olarak Profesör Myers’in kliniğinde çalıştı.

2008-2020 yılları arasında çeşitli idari görevlerde bulundu. 28 Temmuz 2016’da İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 2020’de ikinci kez Rektörlüğe atandı.

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Gazi Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Musa YILDIZ 20 Temmuz 1967, Samsun doğumludur. 1977 yılında Karadeniz İlkokulundan, 1984 yılında Samsun Merkez İmam-Hatip Lisesinden ve 1988 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğimi Anabilim Dalından mezun oldu. 1988-1994 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikâyeleri” adlı teziyle 1992 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1994’te Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1996 yılında Kahire Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları” başlıklı teziyle 1998 yılında doktora programını tamamladı ve aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. 1999-2000 yılları arasında askerliğini Kara Lisan Okulunda asteğmen olarak yaptı. Gazi Üniversitesinde 2001 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003-2004 Akademik Yılında Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesörlük unvanını aldı. Nisan 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2012-Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eylül 2013-2014 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye tarafının Rektörlüğü görevine atandı. Ocak 2015-Mayıs 2015 arasında Amerika’da bilimsel araştırmalarda bulundu. Prof. Dr. Musa Yıldız, 11 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanlığının 13.08.2020 tarih 2020/411 sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihi alanlarında çok sayıda yayını olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi bilmektedir.

Alanıyla ilgili araştırmaları Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, EKEV Akademi Dergisi, Avrasya Dosyası, İslâm Araştırmaları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Diyanet Avrupa ve Nüsha dergilerinde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne Arap dili ve edebiyatı ile ilgili maddeler yazdı.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Hakkında

1968 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans eğitimini, 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını 1992, doktora eğitimini de 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında yaptı. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde 1990’da araştırma görevlisi, 1997’de yardımcı doçent, 2000’de doçent, 23.01.2006 tarihinde ise Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında profesör oldu.

2008–2010 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyeliği yaptı. 2011-2012 yıllarında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Fen Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Vekâleten) ve (ÜAK) Üyeliği yaptı. 04.10.2016-21.01.2017 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı. 2016-2017 yıllarında Tübitak 4006 Bilim Fuarları Erzurum İl Temsilciliği yaptı.

21.01.2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek tensipleriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 05.02.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/102 sayılı Kararına göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri uyarınca Rektörlüğe yeniden atandı. İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN Kilis’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kilis’te, yükseköğrenimini, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamladı. 2013 yılında Profesör oldu. İnönü Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde akademik ve idari görevlerde bulundu.

Alanıyla ilgili çok sayıda kitap, makale ve bildiriler yayımlamış olan Karacoşkun’un çeşitli Edebiyat ve Sanat dergilerinde şiir ve denemeleri de yayınlandı.

22 Ocak 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 5 Şubat 2021 tarihli yeniden atamasıyla halen Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ndeki Rektörlük görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN evli ve üç çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Hüseyin DALGAR
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hakkında

1978 yılında Burdur’un Bucak ilçesinde doğdu. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü birincilik derecesi ile bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman bilim dalında 2002 yılında yüksek lisansını, 2006 yılında ise doktorasını tamamladı. Muhasebe ve Finansman alanında 2012 yılında doçent, 2017 yılında ise profesörlük unvanını aldı. 2003 yılında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladığı Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulunda; Bölüm Başkanlığı (2003-2005), Müdür Yardımcılığı (2006-2007) ve Müdürlük (2007-2011) görevlerinde bulundu. Bunun yanında 2008 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nun kurucu müdürlüğünü yaptı. Tüm kuruluş sürecinde bizzat yer aldığı bu yüksekokulda ilk kez 7+1 uygulamalı eğitim modelini başlattı. 2017-2023 yılları arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Üniversitenin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi seçilmesi ile birlikte Hayvancılık Alanında Yürütülen Bölgesel Kalkınma Projelerinden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Hüseyin DALGAR, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince 06 Haziran 2023 tarihli ve 2023/290 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

Prof. Dr. Turgay UZUN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Hakkında

Prof. Dr. Turgay UZUN; Lisans Eğitimini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda, Doktora eğitimini 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Kamu Yönetimi Alanında 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. 2011-2014 yılları arasında Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık görevlerinde bulundu. Kamu Yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Veysel EREN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hakkında

1971 yılında Antakya/Hatay’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya’da tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girdi. Yüksek Lisans eğitimini 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında “Yerel yönetimlerde demokrasi ve yönetime katılma” başlıklı çalışmasıyla tamamladı. Doktora eğitimini ise 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim dalında “Yeni kamu yönetimi anlayışı (Büyükşehir ve il belediyeleri üzerinde bir araştırma)” başlıklı teziyle tamamladı. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2008 yılında da Doçent olarak görev yaptı. 2009 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Doçent olarak göreve başlayan Veysel EREN, 2014 yılında Yönetim Bilimleri alanında Profesör oldu.

Prof. Dr. Veysel EREN, meslek hayatının her evresinde kamu yönetimi alanının birçok önemli ve güncel sorununu dünyadaki gelişmeler ışığında ele alarak, çok sayıda akademik çalışmaya imza atmıştır. Akademik çalışmaları arasında Yeni Kamu İşletmeciliği, Stratejik Yönetim, Performans Yönetimi, Kriz Yönetimi, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yönetimde Reform, Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, Göç ve Uyum Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi konulara odaklanmıştır. Bu bağlamda çok sayıda ulusal ve uluslararası makale kaleme almış ve bildiri sunmuştur. Ayrıca EREN’in Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi (2008), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (2013), Kamuda Performans Yönetimi (2020) ve Kamu Sektöründe Kriz Yönetim (2022) başlıklarını taşıyan bireysel ve ekiplerle hazırladığı kitapları ve onlarca kitap bölümü bulunmaktadır. Bu akademik çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almıştır. Yine lisansüstü düzeyde çok sayıda öğrenciye danışmanlık yaparak, yüksek lisans ve doktora mezunları yetiştirmiştir. Danışmanlığını yaptığı öğrencileriyle de Türkiye’nin önemli sorunlarına ilişkin çalışmalar yürütmüştür. Doktora danışmanlığını yaptığı öğrencileriyle başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmak üzere, Sosyal Medya ve Yönetime Katılım, Türkiye’nin Su Yönetimi ve Politikaları, Kamu Politikalarının Başarısı ve Başarısızlığının Yenilenebilir Enerji Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi gibi konuları çalışmıştır.

Prof. EREN, akademik çalışmalarının yanı sıra, bulunduğu üniversitelerde birçok idari görevi de başarıyla yürütmüştür. Bu görevlerden bazıları; Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Rektör Yardımcılığı, Üniversite Senatosu Üyeliği ve birçok fakülte ve yüksekokulda Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyelikleridir. Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünün kuruluş aşamasında bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 2014-2023 yılları arasından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını vekâleten yürüten Prof. Dr. Veysel EREN iyi düzeyde Almanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. 9 Aralık 2022 tarihi itibariyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan EREN evli ve iki çocuk babasıdır. Rektörlük görevinin yanı sıra 42. Dönem ÜAK Başkanlığını ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan

Hakkında

1959 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta öğrenim tahsilini Erzurum’da tamamladıktan sonra 1979 yılında yükseköğretimine Erzurum Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulu Tarih Bölümünde başlamıştır. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yükseköğretimine devam etmiştir. 1989 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1991 yılında “M.Ö. II. Binde Devletlerarası Anlaşmalar” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1991 yılında başladığı “Eski Anadolu’da Devletler Arası İlişkiler, Antlaşmalar (II. ve I. Binde)” adlı doktora tezini 1994 yılında tamamlamıştır. 1995 yılında Yardımcı Doçent, 2002 yılında Doçent olmuştur. Türkiye’de ve Orta Asya’da bilimsel çalışmalara devam ederek 2009 yılında da Profesörlüğe atanmıştır.

Eskiçağ Tarihi, Türk Kültürü, Tarihi Coğrafya ve Strateji uzmanıdır. Özellikle son 25 yıllık süre içerisinde Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Kafkaslar ve Orta Asya İlk Çağ Tarihine yönelik uluslararası bilimsel yüzey araştırmaları, kazılar ve projeler gerçekleştirdi.

2012-2016 yılları arasında Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlık görevini yürüttü. Bu kapsamda 7-14 Eylül 2014 Kırgızistan I. Dünya Göçebe Oyunları ve 02-09 Eylül 2016 Kırgızistan II. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komite üyeliği ve Türkiye delegasyon başkanlığı görevlerini yürüttü. 2016 yılından itibaren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu onursal başkanlık görevini sürdürmektedir.

2020 yılından itibaren atanmış olduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir.