• All
 • Akademi Çalışma
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Türkiye
 • Üniversiteler

Sinop Üniversitesi
Sinop-Türkiye

Hakkında

Üniversitemiz, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini aşağıdaki akademik birimlerimizde 15.524 öğrencisi ile sürdürmektedir.

Söz konusu faaliyetler çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebildikleri bir ortam oluşturur.

Üniversitemiz, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin maddi zorluklar nedeniyle yükseköğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir. İşlevlerini toplumun her kesimine yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular.

Hızlı değişime ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, birimlerini ve yöneticilerini gelecek ile ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye ve bu stratejilerini hayata geçirme yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser.

Her şeyin ötesinde, Üniversitemiz, öncelikle insana saygı duyar ve hoşgörüyü esas alır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa-Türkiye

Hakkında

Üniversitemizin 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunun 25. maddesine eklenen 15. ek maddesinde yer alan kuruluş kanunu metni:

“EK MADDE 15- Manisa’da Celâl Bayar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Manisa İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden,

b) Ege Üniversitesine bağlı Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulunun adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Alaşehir Meslek Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi Bölümünün ad ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Salihli Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.”

Manisa’nın ilk yükseköğretim kurumu olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tarihi, 1975 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulan Manisa Muhasebe Ön Lisans Yüksekokuluna dayanır. Muhasebe Ön lisans Yüksekokulu, eğitime Manisa Karaköy’deki bir ilkokul binasında başlamıştır. 1977-1978 eğitim-öğretim yılında adı Maliye Muhasebe Yüksekokulu şeklinde değiştirilerek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamış, 1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı kanun ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış ve Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almıştır. 1988-1989 eğitim-öğretim yılında Uncubozköy’deki kendi binalarına taşınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesinin kuruluşuyla birlikte kurucu fakülte payesine sahip olmuştur.

Eğitim Fakültesi, 2 Aralık 1964 tarihinde Demirci İlköğretmen Okulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1974 yılında Öğretmen Lisesine dönüştürülen okulun adı 1975-1976 eğitim-öğretim yılında Demirci Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü olarak değişirken, bünyesinde iki yıllık Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Demirci Eğitim Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sınıf öğretmeni yetiştiren bir eğitim kurumu olarak faaliyetine devam etmiş, 20 Temmuz 1982’de, 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ve 2809 sayılı kanunla Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu olarak isim değiştirmiştir. 1992 yılında, 3837 sayılı kanunla fakülteye dönüştürülüp, Eğitim Fakültesi olarak Üniversitemize bağlanmıştır.

Spor Bilimleri Fakültemiz; 1959-1970 yılları arasında Silahlı Kuvvetlere bağlı Beden Eğitimi ve Savaş Spor Okulu, 1970-1974 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Milli Takım Eğitim Merkezi, 1974-1982 yılları arasında da Manisa Gençlik ve Spor Akademisi olarak hizmet vermiştir. 1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü adı altında eğitim-öğretim hizmetinde bulunmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesinin kuruluşuyla Üniversitemize bağlanmış, 1 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

10 Eylül 1992’de Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında yapılan protokolle Manisa Sağlık Meslek Lisesi binası Üniversitemize devredilerek, burada Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun:

a) 25.01.1994 tarihli kararıyla; Ahmetli, Demirci, Gördes, Gölmarmara, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma Meslek Yüksekokulları,

b) 07.03.1994 tarihli kararıyla Köprübaşı Meslek Yüksekokulu,

c) 30.03.1994 tarihli kararıyla Turgutlu Meslek Yüksekokulu,

d) 15.03.1999 tarihli kararıyla Kula Meslek Yüksekokulu,

e) 26.05.2000 tarihli kararıyla Akhisar Meslek Yüksekokulu

f) 07.07.2000 tarihli kararıyla Sarıgöl Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

2 Kasım 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Sağlık Yüksekokulu, 08.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

4 Temmuz 1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı, 26.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Gölmarmara Meslek Yüksekokulu 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Manisa Meslek Yüksekokulu adıyla eğitime devam etmiş, 2017 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu, 14 Kasım 2011 Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile,

Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 08.03.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile,

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 02.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile,

İlahiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesi 04.08.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile,

Diş Hekimliği Fakültesi 10.09.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile,

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 08.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile,

İletişim Fakültesi de 01.11.2016 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Üniversitemiz Manisa merkezde; üç ayrı yerleşke ile fakülte ve yüksekokulların bulunduğu ilçelerde eğitim, öğretim, araştırma ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir.

Muradiye Yerleşkesinin adı Üniversite Senatosunun 23.09.2016 tarihli toplantısında alınan kararla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi olarak, Uncubozköy Yerleşkesinin adı Üniversite Senatosunun 07.06.2018 tarihli toplantısında alınan kararla Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi olarak, Manisa Merkez Yerleşkenin adı yine aynı kararla Şehzadeler Yerleşkesi olarak değiştirilmiştir. Akhisar MYO ile Tütün Eksperliği Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği alan, aynı toplantı kararı ile Akhisar Yerleşkesi olarak adlandırılmıştır.

Üniversitemiz Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Salihli Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Salihli Yerleşkesinin adı, Üniversite Senatosunun 12.10.2017 tarihli toplantısında alınan kararla Salihli 5 Eylül Yerleşkesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 23.04.1994 tarihinde Sağlık Bakanlığından bir protokol ile devralınan Moris Şinasi Çocuk Hastanesinin inşa halindeki ek binası tamamlanarak, 1995 tarihinden itibaren hasta kabul etmeye başlamıştır. Uncubozköy Sağlık Yerleşkesindeki binaya cerrahi bölümler 2010 yılında, dâhili bölümler ise 2013 yılında taşınmıştır. Üniversite Senatosunun 04.05.2012 tarihli kararı ile adı Hafsa Sultan Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz; Manisa Mevlevihanesi ile Darüşşifayı restorasyonlarını yapmak şartıyla 1995 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralmıştır. Darüşşifa 30 Kasım 2013 tarihinde Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet vermeye başlamış, Manisa Mevlevihanesi de aslına uygun olarak düzenlenip ziyaretçilere açılmıştır.

Manisa Merkez Yerleşkeye çok yakın olan Zirai Donatım Kurumuna ait alan binalar Ocak 2000’de devralınarak yeni hizmet birimleri oluşturulmuştur.

09.05.2015 tarihinde yapılan Üniversitemiz Senato toplantısında, Üniversitemizin adının “Manisa Celal Bayar Üniversitesi” olarak değiştirilmesi karara bağlanmış, 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Torba Kanun Tasarısı kapsamında, Üniversitemizin adı “Manisa Celal Bayar Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kütahya-Türkiye

Hakkında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin çekirdeğini oluşturan Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi, 12 Ekim 1974’te Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak, Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu adıyla kuruldu.

4 Aralık 1974’te Kütahya Zafer Meydanı’nın yakınında olan ve bugün Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı olan iki katlı binada eğitime başlayan yüksekokul, 15 Şubat 1979’da Akademi tarafından fakülteye yükseltilmiş ve Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi adını aldı. 20 Temmuz 1982’de 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurum, Andaolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu olarak düzenlendi. 1987 yılında yasayla Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını aldı.

1993-94 eğitim-öğretim yılında, Anadolu Ünivesitesine bağlı iken kurulduğu binada eğitime devam eden üniversitenin kuruluşundan bir yıl sonra Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) aldığı kararla Tavşanlı ve Gediz ilçelerinde birer meslek yüksekokulu açıldı. 1994 yılında ise Kütahya’nın 10, Bilecik’in de 4 ilçesinde Dumlupınar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları kuruldu.

Üniversitenin en büyük ve merkez yerleşkesi olan Evliya Çelebi Yerleşkesi’nin inşaatı 1995 yılında başladı ve üç yıl sonra Fen Edebiyat ve Mühendislik fakülteleri, daha sonra da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu yerleşkeye taşındı. Yerleşke içindeki ilk rektörlük binası bugün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığının bulunduğu bina olarak düzenlendi.

1996 yılında YÖK ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Kütahya Sağlık Meslek Lisesi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluna dönüştürüldü. 1999 yılında Dumlupınar Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu kuruldu. 2005’te Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü üniversite bünyesine katıldı.

2007 yılında Bilecik Üniversitesinin kurulmasıyla Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bilecik’in Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerindeki meslek yüksekokulları Dumlupınar Üniversitesinden ayrılarak, bugünkü adıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlandı.

2007’de kurulup bir yıl sonra eğitime başlayan DPÜ Tıp Fakültesinin ardından, 2009’da kapatılan Simav Teknik Bilimler Fakültesi yerine kurulan Simav Teknoloji Fakültesi, 2011 yılında Diş Hekimliği Fakültesi, 2012 yılında İlahiyat ve Mimarlık fakülteleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ve Yabancı Diller Yüksekokulları Dumlupınar Üniversitesi rektörlüğüne bağlanarak kuruldu.

2018 yılında üniversitemizin adının Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak değiştiren 7141 sayılı yasayla üniversitemize bağlı Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredildi.

2019 yılında Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesine, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesine, 2020 yılında da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüldü.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul-Türkiye

Hakkında

Osmanlı modernleşmesi sürecinde bir çok eğitim kurumuna ev sahipliği yapan ve Sultan II. Bayezid-i Veli Vakfı’na ait olan arazi, İlim Yayma Vakfı’na, üniversite kurulmak üzere tahsis edilmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi bir vakıf üniversitesi olarak 2010 yılında kurulmuştur. Mehmed Âkif’in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı bu mekânda bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hizmet vermektedir. Mehmed Âkif ve arkadaşlarının yemekhane salonu günümüzde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlük Makamı olarak kullanılmakta, iç kapı üzeri ve çevresini tam kıtalarıyla İstiklâl Marşı ve Âkif’in büyük portresi süslemektedir.

Biruni Üniversitesi
İstanbul-Türkiye

Hakkında

Tıp, Eczacılık, Astronomi, Matematik, Fizik, Coğrafya ve Tarih başta olmak üzere birçok alanda önemli eserler vererek dünya bilim tarihine “Evrensel Deha” olarak adını yazdıran Türk bilim insanı Ebu Reyhan El-Biruni’den ilham alarak vakıf üniversiteleri arasında yerini alan Biruni Üniversitesi, tamamı sağlık alanıyla ilgili 6 Fakülte ve 1 Meslek Yüksekokulu ile 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle akademik faaliyetlerine başlamıştır.

Biruni Üniversitesi, 27.02.2014 tarihli, 28926 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 20.02.2014 kabul tarihli ve 6525 nolu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 13. maddesi uyarınca; 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na eklenen, Ek Madde 156 kapsamında kurulmuştur.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bilecik-Türkiye

Hakkında

29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize Prof. Dr. Azmi ÖZCAN’ın Aralık 2007’de Rektör olarak atanması ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kuruluşu rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile gerçekleşti. Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu; Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Meslek Yüksekokulu ve Bozüyük Meslek Yüksekokulu Üniversitemiz bünyesine dahil edildi.

27 Nisan 2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla Bilecik Üniversitesi adı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak değişmiştir.

T.C. Anayasası’nın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Prof. Dr. İbrahim TAŞ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

Görev süresi dolan Prof. Dr. İbrahim TAŞ’ın yerine 4 Mart 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/91 sayılı kararla Üniversitemize Rektör olarak Prof. Dr. Şükrü Beydemir atanmış ve 5 Mart günü gerçekleşen devir teslim töreniyle görevine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi
Bartın-Türkiye

Hakkında

Bartın şehri kendi adını taşıyan üniversitesine 14 yıl önce kavuşmuş olsa da şehrin üniversite geçmişi 1990’lı yıllara dayanmaktadır. 11.07.1992 tarihli, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bartın Orman Fakültesi, Bartın’da kurulan ilk fakülte olmuştur. Ağdacı Yerleşkesi’nde kurulan Bartın Orman Fakültesi, 93-94 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bartın Orman Fakültesi’nin eğitime başlaması ile birlikte 3 akademik birim daha Bartın’da yükseköğretim alanına dâhil edilmiştir. Bunlar: Bartın Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’dur.

2008 yılına gelindiğinde şehir üniversitelerinin ülke genelinde kurulmaya başlanmasıyla Bartın şehri kendi adını taşıyan üniversitesine kavuşmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden ayrılan 4 akademik birimin yanı sıra yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’yle ilk öğrencilerini almıştır. Toplamda 3 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokul ile gelecekte söz sahibi olmayı amaçlayan öğrenciler yetiştirmeye başlayan Bartın Üniversitesi, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına gelişimini sürdürmektedir.

Bartın Üniversitesi’nin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden devraldığı Ağdacı Yerleşkesi yeni açılacak fakülte ve bölümlere fiziki anlamda cevap veremeyeceğinden dolayı yeni bir yerleşke ihtiyacı doğmuştur. Uzun ve titiz araştırmalar sonucunda 26 Ağustos 2009 tarihinde Bartın-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan Kutlubey-Yazıcılar ile Esenyurt köyü sınırları içerisinde yer alan 1.171.032,22 metrekarelik alan üniversite yerleşkesi olarak belirlenmiştir.

Kısa sürede hem bilimsel hem de fiziksel gelişen Bartın Üniversitesi fakülte sayısını da arttırmaya devam etti. Sırasıyla 2010 yılında Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi, 2011 yılında Fen Fakültesi, 2012 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve İslami İlimler Fakültesi, 2017 yılında Ulus Meslek Yüksekokulu, 2018 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2019 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 25 Haziran 2019 tarihli 30812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1157 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Mühendislik Fakültesi’nin adı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 15 Haziran 2020 tarih ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile enstitüler tek çatı altında toplanmış ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adını almıştır.

Bugün 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 enstitüsü olan Bartın Üniversitesi 18 binin üzerinde öğrenciye sahiptir. Nitelikli eğitim ve bilimsel altyapıya verdiği önem sayesinde gelecek vadeden üniversiteler arasında yer alan Bartın Üniversitesi, 12 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen kendine saygın bir konumda yer bulmuştur. YÖK’ün büyük önem verdiği “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesi, bölgesinden başlayarak ülkemize değer katmaya devam etmektedir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Antalya-Türkiye

Hakkında

Üniversitemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur. Üniversitemiz akademik birimleri;

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulundan,
Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşmaktadır.

Yüksek Kazak-Türk Sosyal ve Teknik Koleji
Kazakistan

Abylay Khan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi
Kazakistan

Shahmardan Yessenov Hazar Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi
Kazakistan

 

S. J. Asfendiyarov Kazak Ulusal Tıp Üniversitesi
Kazakistan

 

Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi
Kazakistan

 

Kh.Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi
Kazakistan

Adıyaman Üniversitesi
Adıyaman-Türkiye

Hakkında

Adıyaman Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihinde İnönü Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Harran Üniversitesi’nin Adıyaman il sınırları içerisindeki yüksekokul ve fakültelerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle kurulmuştur.

Adıyaman Üniversitesi, Merkez Kampüsü, Kâhta Kampüsü, Besni Kampüsü ve Gölbaşı Kampüsü olmak üzere toplam 4 Kampüste, 2 milyon 287 bin metrekarelik alanda hizmet vermektedir.

13 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 18 Uygulama ve Araştırma Merkezini bünyesinde barındıran Adıyaman Üniversitesi, çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin de içerisinde yer aldığı 17 bin’i aşkın öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İstanbul-Türkiye

Hakkında

Dünyanın en eski 20 üniversitesi arasında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk modern üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın tarihsel temellerini incelemeye, İstanbul Üniversitesinin tarihsel temellerini incelemekle başlamak yerinde olacaktır.

Türk bilim insanları İstanbul Üniversitesinin temellerini; İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen fethi sonrasında (30 Mayıs 1453), Ayasofya ve Zeyrek’te bulunan bazı binaların medrese olarak kullanılmasına veya 1470 yılında Fatih Medresesi’nin açılışına dayandırırlar.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinin ardından bu şehri hem devlet merkezi hem de bir bilim ve kültür merkezi yapmak ister. Fetih sonrasında İstanbul’a çağrılan bilim insanları, Zeyrek ve Ayasofya’da eğitim veren medreselerde görevlendirilirler. Bu medreselerde ilahiyat, hukuk, edebiyat, matematik ve astronomi derslerinin okutulduğu belirtilmektedir.

1470 yılında kurulan Fatih Medresesi’nin çevresinde bulunan 70 koğuşuyla, devrinin en büyük hastanesi olan Darüşşifa’da tıp eğitimi verilmeye başlanır. Burada yapılan tıp eğitimi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin çekirdeği olarak kabul edilir. Darüşşifa’da 19. yüzyıla kadar yaklaşık 350 yıl boyunca hasta bakımı ve tıp eğitimi devam etmiştir. Medreseler, 18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nin başlıca yükseköğretim kurumları olarak faaliyet gösterir.

Tanzimat döneminin yenileşme hareketlerinin ışığında, ilerlemelerin ancak bilimle sağlanabileceği görüşünden hareketle 23 Temmuz 1846 günü İstanbul’da bir Darülfünun (Üniversite) kurulması için bir ferman yayımlanır. Eğitime, 31 Ocak 1863 günü “Deneysel Fizik” dersi ile başlansa da çeşitli sebeplerden dolayı bu ilk Darülfünun girişimi başarısız kalır. Yaklaşık yedi yıl sonra 20 Şubat 1870 günü Darülfünun-u Osman adı altında modern bilim anlayışına ve düzeyine ulaşmayı amaçlayan bir üniversite ikinci kez açılır. Bu girişim de sonuç vermeyince 1874 yılında Galatasaray Lisesi binasında derslerin Türkçe ve Fransızca verildiği “Darülfünun-u Sultani” üçüncü kez hizmete girer. Bu üniversite de ancak üç dönem mezun verdikten sonra 1881 yılında kapatılır.

Sultan II. Abdülhamit döneminde 1 Eylül 1900 günü Darülfünun-u Şahane, dördüncü kez fen, edebiyat ve ilahiyat olmak üzere üç bölüm olarak açılır. İlk defa bu müessese ile beraber kesintisiz üniversite öğretimine başlanmıştır. Bu kurum, 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 20 Nisan 1912 tarihli bir kararla beşinci kez; hukuk, tıp, fen, edebiyat ve ilahiyat bölümlerinden oluşan İstanbul Darülfünununa dönüştürülür. 1919 yılındaki bir düzenleme ile bilimsel ve kısmen de yönetimsel özerkliğe kavuşur ve ilk kez bu üniversitenin değişik bölümlerinde ders vermek üzere yurt dışından yabancı bilim insanları davet edilir. İstanbul Darülfünununa daha sonra Filoloji Bölümü de ilave edilir. Bu Bölümde İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Türkçe öğretilmesi kararlaştırılır. Eczacılık ve Dişçilik Mektepleri, birer yüksekokul olarak Tıp Fakültesine bağlanarak Tıbbiyenin Kadırga’daki binasında faaliyet gösterir. Tıp Fakültesi ise Haydarpaşa’da eğitim vermeye devam eder. İstanbul Darülfünunu bu yıllarda Vezneciler ’deki Zeynep Hanım Konağı’na nakledilir. Bugün İstanbul Üniversitesinin Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin bulunduğu alanda yer alan konak, 1942 yılında uğradığı yangına kadar hizmet verir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkarılan 2252 sayılı yasayla 31 Temmuz 1933’te kapatılan İstanbul Darülfünunu yerine, 1 Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi kurulur. İstanbul Üniversitesi, Cumhuriyetimizin 10. Yılı kutlanırken Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesi olarak eğitim vermeye başlar. II. Dünya Savaşı döneminde özellikle Almanya’dan gelen bilim insanlarına kucak açılmış ve yurdumuza sığınan bu öğretim üyelerinin de katkılarıyla İstanbul Üniversitesinde batılı anlamda bilimsel eğitimin ve yeni bilim dallarının kurulması sağlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi 1933 yılından günümüze kadar yaklaşık 90 yıllık süreçte, Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda çok sayıda eğitimli insan yetiştirmiştir. Buna ilaveten yeni kurulan üniversitelere, yetişmiş öğretim üyesi ve personel desteği de sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi, 2018 yılına gelindiğinde; 23 fakülte, 17 enstitü, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 44 araştırma merkezi, 12 yerleşke, 6000’e yaklaşan öğretim üyesi, 12.000 idari personel ve 170.000’ i aşkın lisans öğrencisiyle yurdumuzun en eski, en köklü ve en büyük üniversitesi konumundadır. Ancak bu büyümenin getirdiği sorunlar da zamanla büyümüş ve çözümsüz bir sürece girilmiştir.

Her geçen gün kalabalıklaşan kentler, bunların nüfuslarındaki sürekli artış, güçleşen ulaşım ile yerleşim sorunları ve ayrıca büyük üniversitelerin yönetiminde karşılaşılan idari, mali, akademik ve eğitim-öğretim problemlerinin giderilmesinde karşılaşılan güçlükler nedeniyle büyük üniversitelerin bölünmeleri konusu gündeme gelmeye başlar.

Zamanla Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bu konuda çalışmalar başlatılır. Konu uzun süre TBMM Milli Eğitim Komisyonunda görüşülür. Sonuç olarak; TBMM’de 09.05.2018 günü kabul edilerek 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Ek 182. maddesi uyarınca “İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa adıyla yeni bir üniversite kurulur” hükmü yürürlüğe koyulur.

Bu yasal düzenleme ile İstanbul Üniversitesinin bazı fakülteleri ve birimleri; bu Üniversiteden ayrılarak yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa çatısı altında toplanır. Aynı yıl yeni kurulan bu Üniversitenin Rektörlüğü’ne ilk rektör olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri AYDIN atanır.

Günümüzde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa; 2313 akademik, 4481 idari, toplam 6794 personel ile 32.912 öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversite; Avcılar, Bahçeköy, Bakırköy, Büyükçekmece, Cerrahpaşa, Haseki, Sultangazi ve Şişli olmak üzere 8 yerleşkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde 12 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 17 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul-Türkiye

Hakkında

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Eğitim Vakfı tarafından “Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak, 09.09.2009 tarih ve 24480 sayılı kuruluş kararının 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yükseköğretim sistemine katılmış ve 10.10.2010 tarihinde de ön lisans eğitim-öğretimine başlamış bir vakıf yükseköğretim kurumudur.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ek Madde 146’daki Kuruluş Kanunu ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden kamu tüzel kişiliğini kazanmış, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu da İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’ne devir olmuştur.

Üniversitemizin Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (MYO) olarak ön lisans eğitimi vermeye başladığı 2010-2011 akademik yılında MYO’da 14, 2011-2012 akademik yılında 19, 2012-2013 akademik yılında 28, 2013-2014 akademik yılında 58, 2014-2015 akademik yılında 78, 2015-2016 yılında 82, 2016-2017 akademik yılında 97, 2017-2018 akademik yılında yine 97 programda eğitim verilmiştir. 2018-2019 yılında ise 84 programda eğitim verilmeye devam edilmektedir.

Üniversitemiz, 2013-2014 akademik yılından itibaren ön lisans yanında lisans eğitimi de vermeye başlamış ve ilgili dönemde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 13, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 5 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 5 olmak üzere toplam 23 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda tüm bölümlerin eğitim dili Türkçe’dir.

2014-2015 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 19, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 5 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 6 olmak üzere toplam 30 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili Türkçe olan Psikoloji bölümü ile birlikte eğitim dili İngilizce olan Psikoloji bölümümüzde de eğitim verilmeye başlanmıştır.

2015-2016 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 19, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 5 , Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 6 olmak üzere toplam 30 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili Türkçe olan aynı bölümler korunarak eğitim dili İngilizce olan toplam bölüm sayısı 4’e (Psikoloji, Yeni Medya, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık) yükselmiştir.

2016-2017 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 25, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 10 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 9 olmak üzere toplam 44 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili Türkçe olan aynı bölümler korunarak eğitim dili İngilizce olan toplam bölüm sayısı 8’e (Psikoloji, Yeni Medya, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, Havacılık Yönetimi, Sosyal Hizmet, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği) 8’e yükselmiştir.

2017-2018 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 25, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 10 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 9 olmak üzere toplam 44 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili İngilizce olan toplam bölüm sayısı 8’dir.

2018-2019 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 25, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 10 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 9 olmak üzere toplam 44 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili İngilizce olan toplam bölüm sayısı 8’dir.

Üniversitemizde Fakültelerimiz yanında 2016-2017 akademik yılından itibaren Sivil Havacılık Yüksekokulu 3, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3 ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 bölümle lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2016-2017 ve 2017-2018 ve 2018-2019 akademik yıllarında da ilgili Yüksekokullar mevcut bölümlerini muhafaza ederek lisans eğitimi vermeyi sürdürmüşlerdir.

Bununla birlikte 2020-2021 akademik yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Faktültesi bünyesinde 3, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde 2, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 1 lisans ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde 3 yeni önlisans programı açılmış olup, bu programlara öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

Üniversitemizde yukarıda detaylı bir şekilde belirtilen eğitim dili İngilizce olan bölümler dışında eğitim dili Türkçe olan bölümlerin müfredatları da İngilizce dil dersleri (konuşma, yazma ve mesleki İngilizce) ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Bu düzenlemenin temel amacı öğrencilerimizin uluslararası rekabetini artırmak ve dil öğrenmek için ayrı çaba sarf etmelerini önlemektir.

Üniversitemizde yüksek lisans eğitimi onayı 2013 yılında Psikoloji, İşletme Yönetimi (Tezsiz), Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezsiz) için, 2014 yılında Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim (Tezsiz), İşletme Yönetimi (Tezli) için, 2015 yılında Sağlık Yönetimi (Tezli), Sağlık Yönetimi (Tezsiz) için, 2016 yılında ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz), İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz), İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) için alınarak yüksek lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Üniversitemizde doktora eğitimi için onay ise İşletme Yönetimi programı için 2015 yılında alınmıştır.

Mezuniyet şartlarını sağlayan ön lisans öğrencilerimiz ön lisans derecesi, lisans öğrencilerimiz lisans derecesi, yüksek lisans öğrencilerimiz yüksek lisans derecesi ve doktora öğrencilerimiz de doktora derecesi kazanmaktadır. 2018-2019 akademik yılında Üniversitemizdeki tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları, örgün eğitim şeklinde yürütülmektedir.

Öte yandan Üniversitemizde öğrencilerimizin iş hayatında rekabet üstünlüğü kazanmaları için farklı alanlar hakkında daha donanımlı yetiştirmeleri amacı ile 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği uyarınca Çift Anadal ve Yan Dal Programları uygulanmaktadır. Lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz, Çift Anadal Programı uygulaması ile eş zamanlı şekilde başka bir lisans programının derslerini alarak ikinci bir dalda diploma alabilmektedir. Bununla birlikte bir lisans programına kayıtlı öğrencilerimiz başka bir lisans program müfredatından bazı dersleri eş zamanlı şekilde alarak Yan Dal Programı ile sertifika sahibi olabilmektedir.

Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesi
Kırgızistan

Kazakistan-Amerikan Özgür Üniversitesi
Kazakistan

Selçuk Üniversitesi
Konya-Türkiye

Hakkında

Konya’da üniversite açma konusu ilk olarak 1955 yılında TBMM’de hazırlanan bir kanun tasarısı ile gündeme gelirken, milletvekillerinin yarıdan fazlası tarafından imzalanan tasarı, talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçememiştir. 1962’de MEB’e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adım atılmıştır. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968’de Konya’da “Üniversiteyi Kurma ve Yaşatma Derneği” kurulmuş ve gösterilen üstün gayretler sonucu bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kurulmuştur. Binası, dersliği, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversiteyi Kurma ve Yaşatma Derneği’nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9’uncu maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanını almıştır. Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhası teşkil eden bu üç okuldan daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci ise 1975 yılında gerçekleşmiştir. 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren “4 Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanun” ile ülkemizde dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçmiştir. Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi’ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu’nun Eğitim Fakültesi’ne, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi’nin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne, Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nün İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuş, Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmüş, Niğde’de Niğde Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu’na, Niğde Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Böylece Selçuk Üniversitesi, “41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır. 2000’li yılların sonuna kadar bilimsel alan başta olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan Selçuk Üniversitesi’nin 2011 yılı itibariyle bünyesindeki fakülte sayısı 24’e yükselmiştir. Ancak 2011 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ve o günkü Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün onayıyla Selçuk Üniversitesi Meram yerleşkelerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Konya’daki ikinci devlet üniversitesi olan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 26 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu da Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bugün bünyesinde 23 fakülte, 7 enstitü, 5 yüksekokul, 1 konservatuvar, 22 meslek yüksekokulu, 54 araştırma ve uygulama merkezi bulunan Selçuk Üniversitesi, altmış sekiz bini aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun-Türkiye

Hakkında

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesidir.

Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 48 yılı geride bırakan üniversite, bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için evrensel değerleri benimseyen, entelektüel titizlikle çalışan ülkemizin en güçlü araştırma ve öğretim kurumlarından biridir.

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuru ile Samsun’a ayak bastığı “19 Mayıs 1919” tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 20 fakülte, 1 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 1 konservatuvar ve 28 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır.

Türk Alman Üniversitesi
İstanbul-Türkiye

Hakkında

İstanbul’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk yükseköğretim mevzuatına tabi, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesidir.

Kuruluş amacı, Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmek ve iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine önemli katkılar vermektir.

Türk-Alman Üniversitesi kendisini akademik sınıflamada bir araştırma üniversitesi olarak tanımlamaktadır.

TAÜ’de öğrenim ücretsizdir.

TAÜ çokdilli (multilingual) bir üniversitedir. Eğitim, lisans programlarında ağırlıklı Almanca, lisansüstü programlarda -ihtiyaca ve anlama bağlı olarak- Almanca veya İngilizce olarak verilmektedir. Alman paydaş üniversitelerle yapılacak iş birliği çerçevesinde Türk üniversite diploması yanında Alman üniversite diploması (‘double degree’ veya ‘joint degree’ şeklinde) verilmesi de planlanmıştır.

Kampüsü İstanbul Beykoz’da bulunan TAÜ, 2013/2014 Eğitim-Öğretim Yılında birkaç dalda lisans ve yüksek lisans programı ile hizmet vermeye başlamış, 2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılında ise eğitim verilen lisans program sayısı on beşe yükselmiştir.

TAÜ’ye öğrenci olarak kabul edilmek için, Almanca bilme şartı aranmamaktadır. Dil hazırlık sınıfımız, Almanca bilmeyenler için 1 yıl süreli Almanca eğitimi vermektedir. Yüksek düzeyde Almanca bilenler (dil sınavı ile tespit edilir) doğrudan eğitime başlayabilirler.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Zonguldak-Türkiye

Hakkında

Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’dir. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve 11.07.1992 tarih 21281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun 9. Ek Maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alarak Rektörlüğümüze bağlanmıştır. Ayrıca, bu kanunla Rektörlüğümüze bağlı olarak Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, 18.01.1995 tarih 22175 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ereğli Eğitim Fakültesi ile 28.06.2002 tarih 24799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. 18 Aralık 2005 tarih 9744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. 21.11.2005 tarih ve 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

02.11.1996 tarih 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Karabük Sağlık Yüksekokulu ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kurulmuş olup Zonguldak Sağlık Yüksekokulu 1997-1998 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Ayrıca, 12 Ekim 2005 tarih 9466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Deniz İsletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulunun 05.03.2004 tarihli toplantısında alınan kararla da Devlet Konservatuarı kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu ve daha sonra açılan Bartın Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yapılan protokolle kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Karabük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcut olup bu okullardan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim- öğretimini sürdürmektedir. Ayrıca,05.05.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nda alınan kararla Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Diğer taraftan, bu kanunla kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü mevcut olup, master ve doktora öğretimine başlamıştır. 29.05 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5662 sayılı Kanunla Karabük Üniversitesi kurulmuştur. Bu kanunla Üniversitemiz Karabük Kampüsü’nde faaliyet gösteren Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi, Karabük Mühendislik Fakültesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Karabük Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır. 31.05.2008 tarih 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5765 sayılı Kanunla Bartın Üniversitesi kurulmuş olup, Bartın kampüsünde faaliyet gösteren Bartın Orman Fakültesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bartın Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin ismi 11.04.2012 tarih 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6287 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.23.06.2012 tarih 28332 sayıl Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Eczacılık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. 09 Mart 2015 tarih ve 29290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve 2015/7322 sayılı karar ile de Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu kurulması teklifi 15/12/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulması uygun görülmüştür. Ayrıca 2016 yılında iki yeni fakülte kurulmuştur. Resmi Gazetede 2016/8562 Karar Sayısıyla yayınlanan yazıyla Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve 016/8555 karar sayısıyla 8 Nisan 2016 tarihinde Ereğli Turizm Fakültesi açıldı. Son olarak da Devrek Adalet Meslek Yüksekokulumuz 30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Bülent Ecevit Üniversitesi” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir konumda kurulmuş olan Üniversitemiz, Zonguldak ili ve çevre ilçeleri ile birlikte 15 Fakülte 3 Enstitü 4 Yüksekokul 9 Meslek Yüksekokulu 1 Devlet Konservatuarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rize-Türkiye

Hakkında

“Bilgi ve Değer Üreten Üniversite” sloganıyla yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuş ülkemizin genç eğitim kurumlarından birisidir ve yeni nesil bir devlet üniversitesidir.

Rize şehri üniversite hayaline 2006 yılında kavuşmuş olsa da bu şehrin üniversite geçmişi 1950’li yıllara dayanmaktadır.

Çayın ve yağmurun başkenti Rize ilinde 1950 yılında başlamış olan yükseköğretim serüveni, 2006 yılına gelindiğinde kendi adını taşıyan üniversitesine kavuşması ile devam etmiştir.

Rize Üniversitesinin ismi, Senatonun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz bugün Ardeşen Turizm Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşmaktadır.

Üniversitemiz mevcut haliyle 1 Enstitü, 15 Fakülte, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere 49 akademik birimden oluşmaktadır. Bu akademik birimlerde 500’den fazla öğretim üyesi olmak üzere 1200’ün üzerinde akademik personel görev yapmakta ve 17 binin üzerinde öğrenci eğitim öğretim görmektedir.

Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanlarıyla ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, yöresiyle bütünleşmiş, yeniliklere açık, çağdaş bir üniversite olarak hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, hem eğitim-öğretim ve ar-ge altyapısı noktasında, hem öğretim elemanı kadrosunda, hem de akademik performans ve başarı açısından çok önemli gelişme kaydeden bir üniversitedir.

Ordu Üniversitesi
Ordu-Türkiye

Hakkında

Ordu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulması hakkındaki 5467 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemiz genç olmak ile beraber son derece köklü akademik geçmişe sahip iki büyük üniversitenin başarılı ve saygın farklı akademik birimlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulması nedeniyle bir o kadar tecrübe birikimine sahiptir.

Ordu Üniversitesi; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Ardından Ordu Üniversitesi kimliği ile bu birikime Tıp, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği ve Eğitim Fakülteleri; Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor, Turizm Otelcilik Yüksekokulları ile Fatsa, Ulubey, Akkuş, Aybastı ve İkizce Meslek Yüksekokulları eklenmiştir. Bundan sonra hedeflenen var olan tüm programları gerek akademik gerekse teknik ve fiziki anlamda donatarak öğrenci almaya hazır hale getirmektir.

Ordu Üniversitesinde öğrenen organizasyon modeli ile kalite odaklı işleyen bir yönetişim sisteminin hâkim olduğu katılımcı bir anlayış ile Ordu Üniversitesi orijinli kurumsal değerler inşa edilmektedir.

Uluslararası standartlarda bir Ordu Üniversitesi için eğitim ve araştırma siyaseti ulusal politikalar ile uyumlu bir biçimde ülkemize en yüksek yararı sağlamaya odaklanarak kurgulanmakta, eğitim programları ile araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Konya Teknik Üniversitesi
Konya-Türkiye

Hakkında

Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde-179 ile yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. Kuruluş kanuna göre; Selçuk Üniversitesine bağlı iken Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden”, Selçuk Üniversitesine bağlı iken Mimarlık Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan “Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden”, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan “İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi” ile “Tarım Bilimleri ve Teknolojileri” Fakültesinden, Selçuk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan “Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan”, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan “Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden”,oluşturulmuştur. Konya Teknik Üniversitesinin ana omurgasını teşkil eden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin kuruluşu 1970 yılına kadar uzanır. Bu Fakültelerin temel bölümleri olan Mimarlık Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Harita Mühendisliği Bölümleri, 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu olarak açılmış, 1971 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ismini almış, 1982-1983 eğitim-öğretim yılında da 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Fakülteye dönüştürülerek Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak Selçuk Üniversitesine bağlanmıştır. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin ismi Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 7/9/2012 tarihli ve 22448 sayılı yazısı üzerine, 2809 sayılı Kanunun Ek Madde-30 ‘a göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Gebze Teknik Üniversitesi
Kocaeli-Türkiye

Hakkında

Gebze Teknik Üniversitesi, 1992’de kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile kurulmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi, altyapısıyla, donanımıyla ve akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir.

Gebze Teknik Üniversitesi, lisansüstü eğitime 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Ensitüsü bünyesindeki Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya, Biyoloji ve İşletme lisansüstü programlarında, 80 öğrenci ile başlamıştır. 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Enerji Sistemleri, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Matematik ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Deprem ve Yapı Bilgisi yüksek lisans programları açılmıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulmuş, ilerleyen yıllarda ise mevcut lisansüstü programlarının doktora programları ve sanayi ihtiyaçlarına yönelik disiplinlerarası tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır. 2014 yılında üniversite adını alması ile birlikte yedi yeni enstitü kurulmuş, bu enstitülerden Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji ise lisansüstü eğitime başlamıştır.

Gebze Teknik Üniversitesi, lisans eğitimine 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile Fen Fakültesi Matematik ve Fizik bölümlerinde, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında İşletme Fakültesi İşletme bölümü ile Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çevre Mühendisliği bölümü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomühendislik, Harita Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama ve İktisat bölümlerinde lisans eğitimi verilmeye başlamıştır.

Gebze Teknik Üniversitesi, kurulduğu yıldan bu yana daha kaliteli eğitim-öğretim sunma ve araştırma yapma çabasını devam ettirmiş, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılışında Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama ile Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak kabul edilerek yeni bir statüye kavuşmuştur.

Gebze Teknik Üniversitesi, 4 fakültesinin 18 lisans bölümünde ve 9 enstitüsünün 50 lisansüstü tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programında eğitim-öğretime devam etmektedir. Gebze Teknik Üniversitesi, 2018 yılı itibariyle, 3713 lisans ve 4599 lisansüstü öğrencisi ile %55’den fazlası lisansüstü düzeyinde toplam 8312 öğrenciye eğitim vermektedir.

Erciyes Üniversitesi
Kayseri-Türkiye

Hakkında

Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kuruldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında kurulan Kayseri İşletme Fakültesi, Erciyes Üniversitesi’nin nüvesini oluşturmuştur. Kayseri’deki diğer iki yüksek öğretim kurumu olan ve 1967’de kurulan Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nü İlahiyat Fakültesi olarak; 1977’de kurulan Kayseri Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ni Mühendislik Fakültesi olarak bünyesine alarak 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını almıştır. Üniversite, adını, şehrin 15 km. güneybatısında yer alan 3916 m. yükseklikteki Erciyes Dağı’ndan almaktadır. Erciyes Dağı, Türkiye’nin en önemli kış ve kayak sporları merkezidir. Erciyes Üniversitesi bugün toplam 19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 7 enstitü, 6 bölüm, 42 araştırma merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir uygulama hastanesi ile hizmet vermektedir. Gevher Nesibe Hastanesi’ne ek olarak Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarıdır.

Erciyes Üniversitesi’nin temeli, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi bağlı olarak kurulan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ile atılmıştır. Üniversitenin kuruluşu ile mevcut bulunan Tıp Fakültesi’nden sonra İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakülteleri hizmete girmiştir. 1992 yılında Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993 yılında Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1992 yılında Veteriner Fakültesi, Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997 yılında Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği ve İletişim Fakültesi, 2001 yılında Eğitim Fakültesi, 2003 yılında Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ve 2005 yılında ise Develi Seyrani Ziraat Fakültesi eklenmiştir.

Yüksekokullar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir Sağlık Yüksekokulu ve Yozgat Sağlık Yüksekokulu’dur. Meslek yüksekokulları; Kayseri Meslek Yüksekokulu, Hâlil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kocasinan Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Nevşehir Meslek Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulu ve Develi Meslek Yüksekokulu’dur. Erciyes Üniversitesi Yozgat Kampusü’nde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları 2006 yılında kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi’ne, Nevşehir Kampusü’nde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları da 2007 yılında kurulan Nevşehir Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi’nden ayrılan 1 Fakülte ve 9 Meslek Yüksekokulu, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bünyan Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Kayseri Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Üniversitede, hâlen 2400’e yakın akademik personel görev yapmakta olup yaklaşık 53.000’e yakın öğrenci eğitimi almaktadır.

Erciyes Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim – öğretim özellikle 1984 yılından sonra ağırlık kazanmıştır. Bu amaçla hizmet veren Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü’nde hâlen 6.202’e yakın öğrenci yüksek lisans, 2.230’e yakın öğrenci doktora eğitimi görmektedir.

Bingöl Üniversitesi
Bingöl-Türkiye

Hakkında

Bingöl Üniversitesi; 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir.

Kurulduğu yılda Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen – Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmuştur.

İlerleyen yıllarda fiziki altyapı, araştırma faaliyetleri, akademik ve idari personel sayısı ve niteliği bakımında gelişimini sürdüren Bingöl Üniversitesine bağlı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 2011 yılında İlahiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Yaşayan Diller Enstitüsü, 2012 yılında Veteriner Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Spor Bilimleri Fakültesi), 2013 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Diş Hekimliği Fakültesi, 2016 yılında Sağlık Yüksek Okulu kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019 yılında da Cumhurbaşkanı Kararı ile Kıraat İlmi Enstitüsü ile 2015 yılında Genç Meslek Yüksek Okulu ve 2016 yılında Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 2020 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu ve 2022 yılında ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurulmuştur.

Şu an itibariyle Üniversitemizde 10 fakülte, 1 yüksekokul, 5 enstitü, 6 meslek yüksekokulu, 21 araştırma merkezi ve 1 laboratuvar ile eğitim-öğretim-araştırma faaliyetleri sürdürülmekte, 84 ön lisans, 42 lisans, 48 yüksek lisans ve 16 doktora programı olmak üzere toplamda 190 program ve 16518 öğrenci bulunmaktadır.

Bingöl Üniversitesi’nin Bingöl merkez ilçede 3.115.616,85 m2, Genç ilçesinde 17.373,49 m2 ve Solhan ilçesinde 9.248,33 m2 olmak üzere toplamda 3.142.238,07 m2 açık alan,Merkez İlçede 250.490 m2,Genç İlçesinde 8.500 m2,Solhan ilçesinde 8.200 m2 toplamda 267,190 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 3.409.448.07 m2 alanda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez Yerleşkesi’nde 24 saat boyunca öğrencilerin hizmetine açık modern bir kütüphane, ders dışında sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri, Futbol ve basketbol alanlarının bulunduğu spor kompleksi ve kapalı spor salonu, sempozyum, panel, çalıştay, konser, sergi gibi bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek Kongre Merkezi yer almaktadır.

Bingöl-Erzurum yolunun 22. Km. üzerinde bulunan Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri ziyaretçilere şifa kaynağı olmaktadır. Tesiste 36 yataklı otel, bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 2 adet 42 °C sıcaklıkta termal havuz, 2 adet vücut sıcaklığının altında havuz ve 2 adet termal havuz olmak üzere toplam 6 kapalı havuz bulunmaktadır. 2 Türk hamamı, 2 sauna, restoran, masaj ve dinlenme odalarından oluşan tesis, son derece modern bir görünüme sahiptir. Tesislere ait bütün sistemler, otomasyon programlı bilgisayarlar üzerinden kontrol edilmektedir. Ayrıca tesisler, Fizyoterapi ve Turizm ve Otelcilik Programında okuyan öğrenciler için uygulama alanı olarak kullanılmaktadır.

Üniversitemiz 2017 ve 2018 yıllarında iki önemli alanda pilot üniversite seçilmiştir. 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında, 2018 yılında da Yükseköğretimde “Dijital Dönüşüm” çalışmaları kapsamında pilot üniversite seçilmiştir.

Bingöl Üniversitesi doğanın teknoloji ile buluştuğu ihtisas üniversitesi olarak kısa zamanda hem eğitim-öğretim ve ar-ge altyapısı noktasında, hem öğretim elemanı kadrosunda, hem de akademik performans ve başarı açısından güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulamalarla çok önemli gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Yalova Üniversitesi
Yalova-Türkiye

Hakkında

Dünya ile entegre olabilecek çağdaş donanımlara sahip bireyler yetiştirmeyi hedef edinen Yalova Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Yalova Üniversitesinin temelini Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu oluşturmaktadır.1995 yılında il olan Yalova’ya ait bir üniversiteye duyulan ihtiyaç nedeniyle 22 Ocak 1996 tarihinde Yalova Yüksek Öğretim Vakfı kurulmuştur.19 Şubat 2007 tarihinde ise ‘Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ kurulmuştur. Yapılan üniversite kurma faaliyetleri sonucu yeni bir il olan Yalova’da genç ve dinamik bir üniversite olan Yalova Üniversitesi, 2008 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Yalova Üniversitesinin eğitim politikasını ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi bölümler açmak oluşturmaktadır. Yalova Üniversitesi hızla büyüyen yeni bir üniversitedir. Yalova Üniversitesi yeni kurulan üniversiteler arasında çalışmaları, başarıları ve farklılıkları ile öne çıkarak kısa sürede köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Üniversitemiz güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü, sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van-Türkiye

Hakkında

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ancak Türkiye’nin doğu bölgesinde bir üniversite kurulması girişimleri çok önceleri başlamıştır. Van’da bir Üniversite kurulması fikri çok eski olup Cumhuriyet öncesine kadar dayanmaktadır. Osmanlı Padişahı Il. Abdulhamit’in “Eski Hastane adıyla bilinen Van’daki boş arsaya, bir medrese ve tekke inşası için Van Nakibüleşraf Vekili Taha Efendiye izin verildiğine dair emri” 3 Ekim 1905 yılında vermiş olduğu talimattan anlaşılmaktadır.

Ayrıca “Van’da açılması istenilen darülfünunun (üniversite) inşa masraflarının Evkaf-ı Hümayun Hazinesi’nden karşılanması ve padişahın adıyla anılmasına dair Sadaret’ten Evkaf-ı Hümayun ve Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 3 Temmuz 1913 sayılı yazı” da Van’da kurulması istenen Üniversiteye ayrı bir önem verildiği de anlaşılmaktadır. Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’i, incelemeler yapmak üzere Van’a göndermiş; Mustafa Necati Bey’de, Van’da üniversite kurulmasını gerekli görmüştür. 1928 yılında, öğretmen Ferit Nur (Kuran) Bey Van’a gönderilmiş ve mevcut ortaokulu liseye dönüştürerek, kurulması tasarlanan üniversitenin çekirdegini oluşturması istenmiştir. Atatürk 1 Kasım 1937’de, TBMM açış nutkunda, ‘Doğu bölgesi için Van Gölü Sahillerinin en güzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet üniversitesi ile modern bir kültür şehri oluşturmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir.’ demiş, bu maksatla, o dönemin Milli Egitim Bakanı Saffet Arıkan’ı, arazi tespiti için Van’a göndermiştir. 1938 yılı Kasım başında TBMM açış nutkunda, Atatürk ‘İstanbul Üniversitesi’nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi’nin tamamlanması ve Şark Üniversitesi’nin yapılan etütlerle tespit edilmiş olan esaslar dairesinde, Van Gölü civarında kurulması hızla ve önemle devam etmektedir’ demiştir. 11 Haziran 1951 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığınca, aralarında Prof. Dr. Afet İnan’ın bulundugu, 15 kişilik bir heyet oluşturulmuş ve Doğu Üniversitesi’nin yerinin tespiti için esaslı incelemelerde bulunulmuştur.

Bu heyet, merkezi Van olacak bir Doğu Üniversitesi’nin kurulmasını; Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır’da bazı fakülte ve enstitülerin, Doğu Üniversitesi’ne yardımcı şubeler olarak açılmasını uygun görmüştür. Bu sıralarda Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerin sayısı arttırılmış; İzmir, Erzurum, Trabzon, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Malatya, Kayseri, Eskişehir, Bursa ve Edirne’de yeni üniversiteler veya bunların çekirdeğini oluşturacak fakülte, yüksekokul ve akademiler açılmıştır. Ancak bu dönemlerde Van bu mutlu iller arasına girememiştir. 1968 yılında ‘Van Üniversite ve Yüksekokullari Kurma ve Yaşatma Derneği’ kurulmuş olup, bu dernek, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağlı bir fakültenin Van’da açılması ve daha sonra ayrı bir üniversite haline dönüştürülınesi için çaba harcamıştır.

Bu amaçla, 1981 yılında oluşturulan bir heyet Ankara’ya gitmiş, Devlet Başkanı Sayın Kenan EVREN tarafından kabul edilen dernek üyelerine, Van’da bir üniversite kurulacağı müjdesi verilmiştir. 6 Kasım 1981 tarihinde üniversitelerimize yeni bir düzen getiren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun çıkarılmasından yaklaşık 8,5 ay sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Bu kararname ile yeni üniversiteler açıldı. Bunların arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de vardı. Van’da bir üniversite kurulmasını teminen çeşitli yerel girişimlerde olmuştur. Üniversitemiz, kuruluş ve gelişmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunmak, gelip ders vermek vb. şekillerde emeği geçen herkese minnet ve şükran borçludur. Halen 17 Fakülte, 5 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 43 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Van Gölü kenarında kurulmuş, şehir merkezine 15 km mesafede olan bir eğitim kurumu olarak Merkez Zeve Kampüsü ile Gevaş, Özalp ve Erciş ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemizin ismi 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanun gereğince Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak değiştirilmiş olup, 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uşak Üniversitesi
Uşak-Türkiye

Hakkında

Uşak Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş, genç ve dinamik akademik kadrosuyla aklın ve bilimin ışığında saygın bir devlet üniversitesidir.

Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında emin adımlarla öne çıkan bir üniversitedir.

Üniversitemizin lisans eğitimi veren 14 fakültesi, 1 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 11 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 1 enstitüsü ile 21 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binaları (Diş Hekimliği Fakültesi hariç) Bir Eylül Yerleşkesindedir.

16 yıllık genç ve dinamik ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi; BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olmuştur.

Trabzon Üniversitesi
Trabzon-Türkiye

Hakkında

Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat’ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla yeni bir fakülte kurulmuş; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülürken; Eğitim Bilimleri Enstitüsünün adı da Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.

6 Eylül 2018 tarih ve 30527 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/1600 sayılı kararıyla Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU atanmıştır. Sayın Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, 11 Eylül 2018 Salı günü saat 15:00’da Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen devir teslim töreni ile Trabzon Üniversitesi’nin Rektörlük görevini kuruluşundan bu yana tedviren yürüten Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL’dan devralarak Rektörlük görevine başlamıştır. Trabzon Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine ise Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla ÇİMER atanmıştır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat-Türkiye

Hakkında

Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’dan alan Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi gereğince kurulmuştur. 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca Üniversitemizin ismi “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz, ilk kuruluşunda 01.11.1992 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Ziraat Fakültesi’ni bünyesine katarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Niksar Meslek Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşmuştur.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat-Turhal karayolu üzerinde, Tokat il merkezine 9 km. uzaklıkta bulunan Taşlıçiftlik Yerleşkesi, şehir merkezindeki Ali Şevki Erek Yerleşkesi ve 8 ilçede faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizde kuruluş sırasına göre Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi vardır. Üniversitemizde lisansüstü eğitim için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mevcuttur. Yabancı Diller Yüksekokulu, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Almus Meslek Yüksekokulu, Artova Meslek Yüksekokulu, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Niksar Meslek Yüksekokulu, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turhal Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

Üniversitemizde sağlık hizmetleri; Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmektedir. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi de eğitim, araştırma ve hizmet uygulamalarıyla tarım alanında önemli görevler üstlenmektedir.

Eğitim ve öğretim dönemi itibariyle 35 bine yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Önlisansta 120, lisansta 79, yüksek lisansta 85 ve doktorada 37 programda eğitim öğretim devam etmektedir. Akademik personel sayımız 1533, idari personel sayımız 2055’dir. Üniversitemizde akademik yıl, iki yarıyıldan oluşmaktadır.

Taşlıçiftlik yerleşkemizde, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Devlet Konservatuarı, Yabancı Diller Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Uygulama merkezleri yer almaktadır. Şehir merkezindeki Ali Şevki Erek Yerleşkesinde; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi konuşlanmıştır. İlçelerde yer alan Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarımızın kampüsleri bulunmaktadır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tekirdağ-Türkiye

Hakkında

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulmuştur. Bu kanunla, daha önce Trakya Üniversitesi’ne bağlı olan; Ziraat Fakültesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu ile Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu, Şarköy Meslek Yüksekokulu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne devredilmiştir.

Aynı yasa ile Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Diller, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi Bölümleri kurularak Üniversitemizin oluşumuna katılmıştır.

Tekirdağ Meslek Yüksekokulu 23.05.2008 tarihinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. 15.04.2009 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kurulmuş, geçtiğimiz sene Denizcilik Meslek Yüksekokulunun kurulmasıyla da meslek yüksekokulu sayısı 12’ye yükselmiştir. 02.02.2009 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararı alınmış; aynı kararda ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulması kararı ilan edilmiştir. 07.06.2010 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012-3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Veteriner Fakültesi kurulmuştur. Aynı Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuş, 2021 yılında bu yüksekokulumuz Spor Bilimleri Fakültesine dönüşmüştür. 04.08.2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012-3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015-8052 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. Resmi Gazete’nin 11.03.2017 tarihli sayısında 2017/9889 karar sayısı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Üniversitemizde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. Bugün toplam fakülte sayımız 11, yüksekokul sayımız ise 2‘dir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2006 yılında başlayan yapılanma sürecinin ilk çalışmalarını Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, daha sonra Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirmiştir. Rektörlük birimleri 2007 yılının Kasım ayında Tekirdağ merkezinde bulunan eski belediye binasında hizmet vermeye başlamış ve 2008 yılının Ocak ayından 2009 yılının Aralık ayına kadar Değirmenaltı Yerleşkesindeki Ziraat Fakültesi Dekanlık Binasında hizmete devam etmiş, Ocak 2010 tarihinden itibaren Merkezi Derslik binasında hizmet vermeye başlamış, yapımının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz 2012 tarihinden itibaren ise yeni Rektörlük binasına taşınmış olup hizmetlerini buradan yürütmektedir.

Öğrencilerimize daha yakından hizmet verebilmek maksadıyla Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ile Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi (NKÜKAM), NKÜTEK Teknopark TGB 1 Kuluçka Merkezi ve Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRAVİM) gibi bazı birimler ise Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yer almaktadır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve bünyesindeki mevcut Merkez Kütüphanemiz ise öğrenci ulaşımı açısından yerleşkemizdeki en merkezi konumda, Merkezi Derslikler binasında yer almaktadır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas-Türkiye

Hakkında

Ülkemizin yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas’ta kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına , 1974 yılında kanunlaşarak 11000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur 1974 yılında Tıp Fakültesi ile eğitime başlayan Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bugün,18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 devlet konservatuarı, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu ile 52.990 öğrenciye hizmet vermektedir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sakarya-Türkiye

Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi gücü ile sürdürülmekte, toplumların geleceği ise verilen eğitimin başarısı ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda genç nüfus oranı ile gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir yere sahip olan Türkiye’de üniversiteler bilim üreten merkezler olma özelliği yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama sorumluluğu da taşımaktadır.

Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için, yüksek verimi gerçekleştirecek bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek öncelik taşımaktadır. Mesleki açıdan iyi yetişmiş insan gücü, oluşabilecek olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisine, kaliteli mal ve hizmet üretmelerine de önemli katkılar sağlayacaktır.

2018 yılında Sakarya Üniversitesinden bölünerek kurulan üniversitemiz, geniş ilgi alanında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmanın yanında öğrencilerimizi; “Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz” sloganı ile değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, mesleki açıdan yetkin, eleştirel ve analitik düşünebilen, iletişim becerileri yüksek, uygulama becerilerine sahip nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için sektör ile birlikte çalışmaktadır.

Üniversitemiz, “Sahaya inmeden olmaz” düsturu ile hareket edilerek ortaya koyduğu +1 Eğitim Modeli ile bünyesindeki Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek yüksekokulları ile öğrencilerini sektörle birlikte geleceğe hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz yaz stajı haricinde en az bir dönem ve tam zamanlı olarak kendi alanlarıyla ilgili işletmede eğitim görürken sigortalarını da üniversite karşılamaktadır.

Bu modelle;

Öğrenciler, kariyer planlaması yapabilmekte, devlet desteğiyle maaş alabilmekte ve daha mezun olmadan tecrübe ve iş sahibi olabilmektedirler.
İşverenler, insan kaynakları ihtiyaçlarını giderirken ek maliyetlerden kurtulmakta, üniversiteyle birlikte yetiştirilen, kendilerine uygun olan öğrencilerle işe devam etme imkanı bulmaktadırlar.
Öğretim elemanları iş dünyasının pratikte yaşadığı sorunlara çözüm üretme, ihtiyaç doğrultusunda derslerini güncelleme, ortak projeler oluşturma ve AR-GE faaliyetleri gerçekleştirme imkanına kavuşmaktadırlar.
Türkiye’nin “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuna uygun çalışmalar gerçekleştiren Üniversite; üniversite sanayi işbirliği, dijitalleşme ve yerli üretimler kapsamında da çalışmaktadır. Bu kapsamda derslerini günün ve geleceğin şartlarına göre sektörle birlikte güncellemekte, TÜBİTAK’ın başlattığı Sanayi Doktora Programı projesi ile sanayi kuruluşlarının sorunlarını çözecek bilimsel çalışmaları, sanayi kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan Kariyer Ofisi’yle de İŞKUR uzmanları, üniversite öğrencilerinin iş imkanlarını takip etmekte ve eğitimler vererek öğrencilere katkı sağlamaktadırlar.

Üniversite-toplum-iş dünyası ve uluslararası etkinlik zinciri ile iyiden mükemmele doğru akademik heyecan oluşturulması, ülkemizin dünyaya açılmasına katkı verecek sektörlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması için akademik işbirliğine yönelik çalışmaların yapılması, entelektüel birikimle üretilen bilgi ve ar-ge faaliyetlerinin teorik seviyede kalmayarak çıktıya dönüştürülmesi ve toplumla paylaşma mekanizmalarının geliştirilmesi ile faydaya dönüştürülmesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

Öğrencilerimizi; içinde bulunduğu coğrafyanın tüm zenginliklerine sahip çıkan, milli değerlerini koruyan, geliştiren, bilimin ışığında geleceğe taşıyan ve iş dünyası ile oluşturduğumuz sinerji ile gençlerimizin dinamizmini birleştiren bir anlayışla geleceğe hazırlıyoruz…

Selam, saygı ve sevgilerimle…

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK

 

Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu-Türkiye

Hakkında

Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz, 5467 sayılı Kanunla 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur.

Yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen Üniversitemiz, başta bilimsel olmak üzere sosyal, kültürel, fiziki ve sportif alanlarda atılımlar yaparak “Gelişen Genç Üniversite” olduğunu ispatlamaktadır.

Üniversitemiz üç kampüsten oluşmaktadır; Ana kampüs, Daday Yolu 3. km’de, 237 hektarlık alanda kurulu “Kuzeykent Kampüsü”, “Tıp Fakültesi Kampüsü” ve “Eğitim Fakültesi Kampüsü” hizmet vermektedir.

Üniversitemiz bünyesinde sayısı giderek artan seçkin akademik ve idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve uygulama merkezi, 17 koordinatörlük, TÜRKAK tarafından akretide edilmiş MERLAB (Merkezi Araştırma Laboratuvarı) ve Teknoloji Transfer Ofisi bulunmaktadır. Ayrıca kampüs alanımızda 8 adet konferans salonu; 1 tanesi Eğitim Fakültesi Kampüsü’nde 4 tanesi de Kuzeykent Kampüsü’nde olmak üzere toplam 5 adet kapalı spor salonu, çok amaçlı spor kompleksi, 4 kondisyon salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, merkezi ve öğrenci laboratuvarları, 3 adet Sosyal tesis, Yücebıyıklar Konağı ve Cide Konuk Evi bulunmaktadır.

Üniversitemiz Kuzeykent Kampüsü yakınında öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı merkezde 6 adet, Abana’da da 1 adet olmak üzere hizmet veren 2928 erkek, 4462 kız öğrenci kapasitesine sahip yurtlar bulunmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bu yurtların dışında, özellikle şehir merkezinde ve Kuzeykent Kampüsü yakınında çok sayıda ve değişken donanımda özel öğrenci yurtları vardır.

Üniversitemizde İngilizce hazırlık ve İlahiyat Fakültesinde Zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen İngilizce Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak yürütülmektedir. Ayrıca yurt dışından gelen kursiyerler için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi verilmektedir.

Üniversitemizde tiyatro, tarih, müzik, fotoğrafçılık, çevre gibi farklı alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren 93 adet öğrenci topluluğu mevcuttur. Bu toplulukların sayısı ve faaliyetleri gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.

Üniversitemizin dünyanın farklı yerlerindeki üniversitelerle 155 adet ikili protokol anlaşması bulunmaktadır. Bu protokollerimiz çerçevesinde Meslek Yüksekokullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz, ikili protokolümüzün olduğu dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerde lisans tamamlama; lisans mezunu öğrencilerimiz de yüksek lisans eğitimi alma imkânına sahiptir. Yapılan anlaşmalarda beraber araştırma yapma, ortak proje yürütme, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi de yer almaktadır.

Ayrıca Üniversitemizin ülkemizdeki 93 üniversite ile Farabi değişim programı çerçevesinde protokol anlaşması, 92 Avrupa üniversitesi ile Erasmus programı çerçevesinde öğrenim görme, staj ve öğretim üyesi hareketliliği kapsamında anlaşmamız bulunmaktadır.

İşbirliği Protokolü imzaladığımız üniversiteler ile Erasmus ve Farabi anlaşmalarımızın bulunduğu üniversiteler arasına yenilerini hızla ekleyecek olan Üniversitemiz, ‘Dünya Üniversitesi’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma merkezleri ile Üniversitemiz öğrencilerine sunacağı eğitim imkânlarını sürekli çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir.

Üniversitemiz, üniversite hayatının karmaşa ve stresinden uzak sağlıklı bir biçimde doya doya yaşanabileceği teorik eğitimin pratiğe rahatlıkla dönüştürülebileceği, akademisyen-öğrenci iletişiminin en üst seviyede olduğu, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyacağınız dinamik bir üniversitedir.

Kars Kafkas Üniversitesi
Kars-Türkiye

Hakkında

 

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karaman-Türkiye

Hakkında

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman’da yer alan bir yüksek eğitim kurumudur. 28 Mayıs 2007 tarihinde dönemin faaliyete başlayan 17 üniversiteden biridir. Üniversite, daha önce Selçuk Üniversitesi’ne bağlı bir yüksekokuldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin logosu, Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türkçe’yi resmî dil ilân eden fermanı temel alınarak tasarlandı. Bu 16 ferman, 16 Türk devletini sembolize eder. Fermanların birleşmesi ile bir güneş oluşturmuştur.

Karabük Üniversitesi
Karabük-Türkiye

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Trabzon-Türkiye

Hakkında

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının verdiği teklifin, TBMM’de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanunla kabul edilmesi ile kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir. Kuruluşundan yaklaşık sekiz yıl sonra, 19 Eylül 1963 tarihinde, 336 sayılı kanunla Rektörlük ve Fakülte kadroları verilerek Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur. KTÜ, eğitim-öğretime 2 Aralık 1963 tarihinde Esentepe Mahallesi’ndeki Trabzon Atatürk İlköğretim Okulu’nun ilkokul binasında başlamış olup 1966 yılında bugünkü merkez kampüse taşınmıştır. Gelişimini sürdüren KTÜ, 4 Ocak 1973 tarih ve 1659 sayılı kanunla da Yer Bilimleri ve Tıp Fakültesi kadrolarını almıştır. 1981 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun çıkarılmasından sonra KTÜ sürekli büyümeye devam etmiş, buna bağlı olarak bünyesinde yeni fakülte ve bölümler açılmıştır.

Bugün KTÜ’de 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu kapsamında; 78 lisans ve 34 ön lisans programı; 6 enstitüde, 80 yüksek lisans ve 57 doktora programı bulunmaktadır.

KTÜ, güçlü akademik kadrosu, 31 bin öğrencisi ve 248 bini aşkın mezunu ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir. Köklü geçmişi, oturmuş gelenekleri, eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel kampüsü ve nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu ile KTÜ bir ekoldür.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kahramanmaraş-Türkiye

Hakkında

Ülkemizin büyükşehirlerinden biri olan ve Akdeniz’in bütün doğal güzelliklerini içinde barındıran Kahramanmaraş, modern şehir anlayışı ile hızla büyürken tarihi dokusunu koruyan, Türkiye’nin en geniş su havzalarına, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip temiz doğası, şehrin hemen yanında yer alan onlarca dinlenme ve mesire alanlarıyla hayranlık uyandıran yaşanılabilir bir şehir.

Suç oranının en düşük olduğu iller arasında yer alan Kahramanmaraş, ekonomik hayat standartlarının diğer büyükşehirlere oranla daha uygun olması sebebi ile de tam bir öğrenci şehri konumundadır.

Şiirin ve şairlerin yurdu olan Kahramanmaraş, aynı zamanda bir edebiyat ve kültür şehridir. Şehir, yıl içerisinde kültür-sanat içerikli yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaparken, öğrenciler açısından geniş sosyalleşme yelpazesine sahiptir.Sürekli Öğrenmenin, Değişimin Ve Geleceğin Adresi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurularak 1992-1993 Akademik Yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana her geçen gün kendini yenileyerek ve geliştirerek sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle yüksek eğitim/öğretim standartlarını yakalamayı ve korumayı ilke edinmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde 2022 yılı itibariyle; 13 fakülte, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 7 meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 5 bölüm, 25 uygulama ve araştırma merkezi ile 1 sağlık uygulama ve araştırma hastanesi bulunmaktadır.

Üniversitemiz; şehir merkezindeki Avşar, Bahçelie3vler ve Karacasu Yerleşkeleri ile Afşin Mahzuni Şerif, Göksun Arslanbey, Andırın, Pazarcık ve Türkoğlu yerleşkelerinden oluşmaktadır.

Merkezî yerleşkemiz olan Avşar Yerleşkesi içerisinde Rektörlük ve bağlı bölümler ve birimler; Eğitim, Fen, İnsan ve Toplum Bilimleri, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Mimarlık, Orman, Tıp, Diş Hekimliği ve Ziraat Fakülteleri; Yabancı Diller Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bulunmaktadır.

Altyapı ve çevre düzenlemesi ile modern bir görünüme sahip olan Avşar Yerleşkesinde; akıllı sınıflar, amfiler, konferans salonları, son teknoloji ürünleriyle donatılmış laboratuvarlar, spor tesisleri, internet salonları, kütüphaneler ve öğrenci kafeteryaları ile öğrencilerimize en iyi hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Bahçelievler Yerleşkemizde; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi eğitim binaları ile kapalı spor salonu bulunmaktadır.

Karacasu Yerleşkemizde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve doğayla iç içe nezih bir alanda kurulu, 24 kişilik konaklama kapasitesiyle hizmet veren Uygulama Otelimiz ile spor tesisleri ve kapalı spor salonu bulunmaktadır.

Afşin Mahzuni Şerif Yerleşkemizde Afşin Meslek Yüksekokulu ile Afşin Sağlık Yüksekokulu, Andırın Yerleşkemizde Andırın Meslek Yüksekokulu, Göksun Arslanbey Yerleşkemizde Göksun Meslek Yüksekokulu ve Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Pazarcık Yerleşkemizde Pazarcık Meslek Yüksekokulu, Türkoğlu Yerleşkemizde Türkoğlu Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Üniversitemiz; günümüz teknolojisi ile donatılmış derslik ve modern laboratuvarları, kablosuz internet ağı, açık ve kapalı spor tesisleri, kafeterya ve alışveriş merkezleri, 70 öğrenci topluluğuyla yılda 400’ü aşan akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, sosyal yaşam alanları ve ulaşım kolaylığı ile güvenli, gelişmiş ve kaliteli eğitim hayatının kapılarını açmaktadır.

Kütüphanemiz, 74.000’i aşan kitap, 6.044 tez, 430 basılı dergi, 296 görsel-işitsel malzeme ve 32 elektronik veritabanında binlerce e-dergi, e-kitaptan oluşan zengin koleksiyonu ile üniversitemizin eğitim ve araştırma etkinliklerini desteklemekte, öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik program ve bilimsel araştırma gereksinimlerini karşılamaktadır.

Öğrenci ve idari/akademik tüm personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere spor kompleksi; çim futbol sahası, 1 amfi-tiyatro, 3 halı saha, 4 basketbol sahası, 6 tenis kortu ve 4 voleybol sahası ile hizmet vermektedir. Ayrıca 1500 kişilik kapalı spor salonu ve 5000 kişilik stadyumun yanında inşaatı tamamlanmak üzere olan yarı olimpik yüzme havuzu da bulunmaktadır.

Avşar Yerleşkesinde 1000 (kız), Karacasu Yerleşkesinde 1100 (erkek), şehir merkezinde 1400 (kız), Afşin’de 180 (kız), Göksun’da 720 (470 kız 250 erkek) kapasiteli Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdu bulunmaktadır. Avşar Yerleşkesi çevresinde yer alan özel apart, pansiyon ve yurtlar ile güvenli ve konforlu barınma imkanı sunulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi
İstanbul-Türkiye

Hakkında

1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle başlayan “Yeni Çağ”ın bir diğer önemli olayı da, İstanbul Üniversitesi’nin geleceğe uzanan temellerinin atılmasıdır. İstanbul Üniversitesi, Avrupa’da kurulan ilk 10 üniversiteden biri olma özelliğini de gururla taşımaktadır. Geçen yüzyıllar boyunca İstanbul Üniversitesi, çağının ilerisinde pek çok değişim yaşamıştır; değişmeyen tek olgu ise, bilimsel alandaki öncülüğüdür.

Gücünü gençlerden alan İstanbul Üniversitesi, varoldukça Cumhuriyet ilkelerini ve değerlerini temsil edecektir. İstanbul Üniversitesi, halkın verdiği misyonla, Atatürk ilke ve devrimlerinin her dönemde ve her koşulda yılmaz koruyucusu olacaktır. Cumhuriyetin değerlerini yıkmak isteyenler, bütün öğretim kadrosu, idari personeli, mezunu ve öğrencisiyle İstanbul Üniversitesi’ni karşısında bulacaktır.

İstanbul Üniversitesi’nde, şu anda 4128 öğretim üyesi ve öğretim elemanı, öğrencilerimizin en nitelikli biçimde yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Yaşadığımız bilgi çağında, özel sektörün gereksinimi olan en önemli olgu, yetişmiş beyin gücüdür. İstanbul Üniversitesi ve sektör işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilere derslerle aktarılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz kuramsal bilginin yanı sıra uygulama aşamasını da öğretim üyelerimizden doğrudan görmektedir.

Öğrencilerimiz karşılaştıkları sorunları öğretim üyelerimizle rahatlıkla çözebilmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, öğretim üyeleri ve öğrencilerin arasında kurulan sıcak iletişim sayesinde karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasıdır.

Değerli öğretim üyelerimizin gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar, kendi alanlarında yeni ufuklar açmakta, gelecekteki çalışmalara zemin oluşturmaktadır. İstanbul Üniversitesi, ülkemizde yeni kurulan üniversiteler ve kardeş Türk Cumhuriyetleri’nin üniversiteleri ile kültürel ve bilimsel çalışma programları geliştirmekte de öncü bir üniversitedir. Öğretim üyelerimizin uluslararası bilimsel çalışmaları ile Türk bilim hayatı en iyi şekilde tanınmaktadır. Öğretim üyelerinin ülke sorunları ile ilgili çalışmaları, Türkiye’nin geleceğini yönlendirmede başvuru kaynağı olarak gösterilmektedir. Fakültelerimizin uyguladığı programlar, dünyadaki diğer üniversitelerce kabul edilmektedir. Öğrencilerimiz bilimsel çalışmalarını Avrupa ve/veya Amerika’da herhangi bir üniversitede sürdürmek istediklerinde İstanbul Üniversitesi diploması öğrencilerimize ayrıcalık tanınmasını sağlamaktadır. ABD ve Avrupa’nın çeşitli üniversiteleri ile ikili bilimsel sözleşmeler yapılmakta, çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar ve öğrenci değişimleri gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Üniversitesi’nde, Edirne’den Hakkari’ye, Ardahan’dan Aydın’a kadar ülkemizin her yöresinden gelen yaklaşık 68,000 öğrenci lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitimi görmektedir. Öğrencilerimiz kültürlerini, geleneklerini üniversitemize taşımakta; farklı düşünce ve kültürler, özgürlükçü bir ortamda paylaşılmaktadır. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olmak, farklı kültürleri tanımak açısından da büyük bir şanstır.

Harran Üniversitesi
Şanlıurfa-Türkiye

Hakkında

Şanlıurfa’da kurulan ilk yükseköğretim birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu”dur.1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra, 1978 yılında Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi,1984 yılında Dicle Üniversitesine Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve 1988 yılında Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Harran Üniversitesi Rektörlüğü 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur ve bu birimler 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Harran Üniversitesine bağlanmıştır.[3] Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Siverek Meslek Yüksekokulu, Hilvan Meslek Yüksekokulu, Suruç Meslek Yüksekokulu, Birecik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Viranşehir Meslek Yüksekokulu ve Bozova Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 16.09.1994 tarih ve 21785 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 21.07.1995 tarih ve 22350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 04.07.1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Akçakale Meslek Yüksekokulu ve Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 07.09.1995 tarih ve 1869/17819 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Sağlık Yüksekokulu 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.10.1996 tarihli ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 1996 yılında Kahta Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Ancak, Kahta Meslek Yüksekokulu 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Adıyaman Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.06.2007 tarih ve 2007/12400 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 05.12.2007 tarih ve 26721 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 02.11.2007 tarih ve 2007/12786 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Devlet Konservatuvarı Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 30.11.2011 tarihli kararıyla 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Yabancı Diller Yüksekokulu 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 25.08.2011 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmış ve 2012 yılında faaliyete geçmiştir.

Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi 25.11.2012 tarih ve 28478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.10.2012 tarih ve 2012/3902 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.05.2015 tarih ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Diş Hekimliği Fakültesi Resmi Gazetede yayımlanan 20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Sağlık Yüksekokulu 25.01.2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüşmüştür.

Halfeti Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 07.12.2017 tarih ve 86028 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Harran Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 12.04.2018 tarih ve 30087 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Eczacılık Fakültesi Resmi Gazetede yayımlanan 04.06.2018 tarih ve 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Üniversitemiz bugün 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 15 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fırat Üniversitesi
Elazığ-Türkiye

Hakkında

Köklü bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi, eğitim-öğretim hizmetine zengin bir kültür hayatı bulunan Elazığ’da başlamıştır. Daha sonra Elazığ’ın ilçeleri başta olmak üzere, Bingöl, Muş ve Tunceli illeri ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yükseköğretim kurumları açarak ve aynı zamanda lisansüstü faaliyetleri ile üniversitelere eleman yetiştirerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yükseköğretimin gelişimine önemli katkı sağlayan bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.
Elazığ’da yükseköğretim, 1967 yılında açılan Yüksek Teknik Okul ile başlamıştır. Aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi Senatosunun Elazığ’da Veteriner Fakültesinin kurulmasını öngören kararı, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmıştır. Yüksek Teknik Okul,1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA)’ne dönüştürülmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Elazığ’daki yükseköğretim kurumları, 11 Nisan 1975’de “Fırat Üniversitesi” adıyla tek bir çatı altında toplanmış ve Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültelerinden oluşan bir yapı çerçevesinde faaliyete başlamıştır. EDMMA ise Mühendislik Fakültesine dönüştürülerek, 1982 yılında kurulan Tıp Fakültesi ile birlikte Üniversite bünyesinde yer almıştır.

24 Araştırma Merkezi bulunmakta ve üniversitemiz; 9.523 önlisans, 30.803 lisans ve 5.339 lisansüstü olmak üzere toplam 45.665 öğrenci 1.862 akademik, 1.511 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çankırı-Türkiye

Hakkında

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kökleri, “Adı kendinden büyük şehir” Çankırı’da 788 Yıl önce (1235-2023) filizlenen Darüşşifa’ya dayanmaktadır. Anadolu Selçuklu Valisi Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından Çankırı’da inşa edilen Darüşşifa, şehrin ilk yükseköğretim kurumudur ve günümüz eğitim-araştırma hastanelerinin temelini oluşturmaktadır.

Atabey Cemaleddin Ferruh, Darüşşifa’ya ilave olarak 1243 yılında Darülhadisi inşa etmiştir. Hadis alanında öğretim yapan bu yüksek öğretim kurumu, Anadolu’da kurulan ilk Darülhadistir. Bünyesine 1400’lü yıllarda Mevlevihane eklenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yıpranıp yıkılan mekanlar, 2018 yılında aslına uygun restore edilerek modern bir üniversite hayali kuran şehrin ve o şehri fetheden komutanın adını alan üniversiteye, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Cumhuriyet döneminde Çankırı’da ilk yüksek öğretim kurumu olarak Eğitim Enstitüsü 1975 yılında kurulmuş; Meslek Yüksek Okulu ise 1976 yılında kurularak Ankara Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Üniversite hayalini gerçekleştirme noktasında oldukça kararlı olan Emir Karatekin’in şehri, 1995 yılında Üniversite Vakfını kurmuş ve mücadelesini teşkilatlandırarak yürütmüştür. 2006 yılında Gazi Üniversitesi çatısı altında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur.

2007 yılında ise özlenen üniversite müjdesi, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Çankırılılara ilan edilmiştir.

2014 yılında büyük bölümü Uluyazı Kampüsüne taşınan Çankırı Karatekin Üniversitesi, aradan geçen sürede büyümüş, gelişmiş, Türkiye’de ve dünyada bilinen, güvenilen, beğenilen ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmuştur.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, 4500 öğrenciyle çıktığı yolculuğuna, bugün itibariyle 21000 öğrenciyle devam etmektedir. Binlerce yabancı uyruklu öğrenciyle uluslararasılaşma yolunda da büyük adımlar atılmıştır. Erasmus Hareketlilikleri, sosyal ve kültürel aktiviteleriyle, milli ve manevi hissiyatlarla hep ön saflarda yerini almıştır.

10 Fakülte, 7 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü, 14 uygulama ve Araştırma Merkeziyle Ilgaz Dağı’nın eteklerinde ilmin zirvesi olma yolunda emin adımlarla koşmaya devam etmektedir.

Atatürk Üniversitesi
Erzurum-Türkiye

Hakkında

Atatürk Üniversitesi’nin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli projelerinden birinin gerçekleşme öyküsüdür.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’inde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti.

Atatürk’ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra konu; 1 Kasım 1950’de 3.Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Büyük Millet Meclisi’nin açılışı nutkunda tekrar gündeme getirildi. Bu uyarı üzerine, 2.Menderes Hükümeti konuyu programına alarak, Milli Eğitim Bakanlığı üniversiteler bürosu “Doğu illerinde bir yüksek öğretim ve kültür merkezi vücuda getirilmesi” hususunda üniversite rektörlüklerine 11.6.1951 tarih ve XIV/5366 sayı ile birer yazı göndererek Bilim Komisyonu kurmaları isteğinde bulundu. Bunun üzerine konu Üniversitelerarası Kurul’da görüşüldükten sonra o dönem mevcut bulunan 3 üniversitenin senatolarınca seçilen 5’er kişiden oluşan toplam 15 kişilik Bilim Komisyonu kuruldu. Bu komisyon, 27.7.1951 tarihinde Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri başkanlığında ilk toplantısını yaparak, Doğu illerinde bir inceleme gezisi yapmaya karar verdi. Ardından da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile birlikte bu geziye çıkıldı.

Heyet, Van, Elazığ ve Diyarbakır’da incelemelerde bulunurken, Erzurum halkı bu gelişmeyi yakından takip ediyordu. Heyetin Erzurum’a gelip gelmeyeceği kesinlik kazanmamıştı. Bunun üzerine Erzurum Valisi Cemal Göktan heyetin Erzurum’a uğramadan Ankara’ya dönecekleri ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a bir telgraf çekti ve heyetle birlikte kendilerini Erzurum’a davet etti. Ertesi gün Malatya’dan gelen telefonun diğer ucunda Başyaver Nurettin Alpkartal vardı. Alpkartal, Cumhurbaşkanı Bayar’ın telgraftan çok memnun ve mutlu olduğunu, kendisinin Ankara’da çok mühim bir toplantısı olması nedeniyle gelemeyeceğini, ancak heyeti uçakla Erzurum’a yollayacağını müjdeliyor, heyetin karşılanmasını istiyordu. Bu, çok önemli bir gelişmeydi. Ertesi gün, Vali Cemal Göktan, Ordu Kumandanı Nurettin Baransel, Kolordu Kumandanı Osman Güray, diğer askeri erkan ile Vilayet Umumi Azaları, Belediye Reisi ve azaları, maarifçiler, şube müdürleri ve Erzurum’un ileri gelenleri, heyeti Erzurum Havaalanında karşıladı.

Şehri gezen heyet, ardından Belediye salonunda toplandı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Reşat Tardu başkanlık etti. Bir tarih öğretmeni Erzurum’un tarihini, bir görevli 1950 nüfus sayımına göre şehir, kasaba ve köy nüfuslarını, bir kurmay binbaşı da Erzurum’un milli savunma bakımından önemini anlattı. Heyet, ertesi gün Ordu Kumandanını ziyaret için karargahtaydı. Nurettin Paşa, heyeti harekat dairesine aldı ve ordu bakımından üniversitenin kurulmasında büyük yararlar olduğu haritalar üzerinde izahat vererek anlattı.

Anadolu Üniversitesi
Eskişehir-Türkiye

Hakkında

Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958’de kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982’de Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır. Bilim, kültür aynı zamanda da bir gençlik kenti olarak nitelenen Eskişehir’in merkezinde yer alan kampüs 3’ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü (Lisanüstü Eğitim ve Engelliler Araştırma Enstitüsü) ve 25 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Amasya Üniversitesi
Amasya-Türkiye

Hakkında

Amasya Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulması hakkındaki 5467 Sayılı Kanun ile Amasya’da kurulmuş bir Devlet Üniversitesidir.

Üniversitemiz genç olmakla birlikte son derece köklü akademik geçmişe sahip Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Amasya Eğitim Fakültesi (1974-1975), Amasya Meslek Yüksekokulu (1975-1976), Amasya Sağlık Yüksekokulu (1992-1993) ve Merzifon Meslek Yüksekokulu’nun (1991-1992) temelleri üzerinden kurulmuş, onlarca yıllık yükseköğretim tecrübesine sahip bir kurumdur.

Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim kadrosuyla ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, bölgesiyle, sanayisiyle, sivil toplum örgütleriyle…vb. kısacası tüm iç ve dış paydaşlarıyla bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak “Marka Kentin Marka Üniversitesi” olma yolunda “Hep Birlikte Daha İleriye…” sloganıyla hedefine emin adımlarla ilerleyen Üniversitemiz kısa zamanda önemli mesafeler kaydetmiştir.

Amasya Üniversitesinde öğrenen organizasyon modeli ile kalite odaklı işleyen bir yönetişim sisteminin hâkim olduğu katılımcı bir anlayış ile kurumsal değerler inşa edilmektedir. Bu bağlamda, Uluslararası standartlarda bir Üniversite olabilmek için eğitim ve araştırma siyaseti ulusal politikalar ile uyumlu bir biçimde ülkemize en yüksek yararı sağlamaya odaklanarak kurgulanmakta, eğitim programları ile araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale-Türkiye

Hakkında

3 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin tarihçesi şöyledir:

1992’de Çanakkale Eğitim Fakültesi, Trakya Üniversitesi’nden devredildi.
1992’de Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kuruldu.
1992’de Fen Edebiyat Fakültesi kuruldu.
1992’de İlahiyat Fakültesi kuruldu.
1992’de Mühendislik Fakültesi kuruldu.
1992’de Ziraat Fakültesi kuruldu.
1992’de Biga Meslek Yüksekokulu kuruldu.
1992’de Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.
1992’de kurulan Su Ürünleri Fakültesi, 2012’de Deniz Bilimleri ve Teknolojisi adını aldı.
1992’de kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2013’te Turizm Fakültesi adını aldı.
1992’de kurulan Çanakkale Meslek Yüksekokulu, 2011’de ikiye ayrılarak Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu isimlerini aldı.
1994’te Ayvacık Meslek Yüksekokulu kuruldu.
1994’te Bayramiç Meslek Yüksekokulu kuruldu.
1994’te Çan Meslek Yüksekokulu kuruldu.
1994’te Ezine Meslek Yüksekokulu kuruldu.
1994’te kurulan Gelibolu Meslek Yüksekokulu 2000’de Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu adını aldı.
1994’te Yenice Meslek Yüksekokulu kuruldu.
1994’te kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020’de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adı altında birleşti.
1996’da kurulan Sağlık Yüksekokulu, 2019’da Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.
1997’de Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu.
1997’de Gökçeada Meslek Yüksekokulu kuruldu.
1998’de kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2018’de Spor Bilimleri Fakültesi adını aldı.
2000’de Tıp Fakültesi kuruldu.
2000’de Lapseki Meslek Yüksekokulu kuruldu.
2008’de Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.
2008’de Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.
2009’da Devlet Konservatuarı kuruldu.
2010’da kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020’de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adı altında birleşti.
2011’de İletişim Fakültesi kuruldu.
2011’de kurulan Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2017’de Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi adını aldı.
2012’de Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.
2012’de Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.
2012’de kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016’da Siyasal Bilgiler Fakültesi adını aldı.
2013’te kurulan Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2020’de Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi adını aldı.
2013’te Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kuruldu.
2015’te Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.
2022’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi kuruldu.
2023’te Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kuruldu.
2023 itibariyle ÇOMÜ; 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 21 Fakülte, 2 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 45 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Malatya-Türkiye

 

 

Iğdır Üniversitesi
Iğdır-Türkiye

Hakkında

Iğdır Üniversitesi, Türkiye’nin doğu Anadolu bölgesinde yer alan Iğdır ilinde 2008 yılında kurulmuştur. Üniversitenin temeli, Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül tarafından atılmıştır. Iğdır Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte, bölgedeki eğitim ve araştırma olanakları önemli ölçüde artmış ve genç nüfus için yeni bir umut kapısı açılmıştır.

Üniversite, nitelikli eğitim ve araştırma olanakları sunarak bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. İlk olarak iki fakülte ve bir meslek yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerine başlayan üniversite, kısa süre içinde farklı alanlarda yeni fakülteler, enstitüler ve yüksekokullar açarak akademik çeşitliliğini genişletmiştir.

Iğdır Üniversitesi’nin kampüsü, modern eğitim ve öğretim altyapılarına sahip bir yerleşkede konumlanmıştır. Öğrenciler, geniş kütüphaneler, laboratuvarlar, spor alanları, kültürel etkinlikler ve sosyal olanaklarla donatılmış kampüste eğitim alırken, öğretim üyeleri de güncel bilimsel araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli araştırma projelerine ev sahipliği yapar ve bölgedeki sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm arayan çalışmalara öncülük eder. Ayrıca, sanayi kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirir ve böylelikle bölgenin kalkınmasına katkıda bulunur.

Iğdır Üniversitesi, kaliteli eğitim ve bilimsel araştırmalarla bölgenin eğitim seviyesini yükseltmeyi, toplumun sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirmeyi ve ülkenin ilerlemesine katkıda bulunmayı misyon edinmiştir. Bu doğrultuda, her geçen gün büyüyen ve gelişen Iğdır Üniversitesi, genç nesillerin yetişmesine ve ülkemizin geleceğine ışık saçmaya devam etmektedir.

Trakya Üniversitesi
Edirne-Türkiye

Hakkında

Trakya Üniversitesi 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Trakya Üniversitesi kuruluşta; Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tekirdağ Ziraat Fakültesi’nden, İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi’nin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi’nden, Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nin Fakülte’ye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden, Milli Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsü’nün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsü’nün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesi’ne bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu’ndan oluşmuştur.

Trakya Üniversitesi’nde 1988-1989 eğitim-öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu, 1990-1991 eğitim-öğretim yılında Biga Meslek Yüksekokulu, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında da Devlet Konservatuvarı açılmıştır.

Trakya Üniversitesi bünyesinde; 3837 Sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1992 tarihinde, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Eğitim Fakültesi kurulmuştur. Aynı Kanun ile Trakya Üniversitesi bünyesindeki Çanakkale Eğitim Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Çanakkale Eğitim Fakültesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu, yeni kurulan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi”ne aktarılmıştır.

1992-1993 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokolle Edirne Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu (kuruluşunda; “Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu” olan okul adı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 17/04/1998 tarihli toplantısında “Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmiş, daha sonra bu adı değiştirilerek kuruluşundaki adı almış ve bu defa Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18/08/2006 tarihli toplantısında okul adı “Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir.) ve Şarköy Meslek Yüksekokulu, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Uzunköprü Meslek Yüksekokulu, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ve Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Havsa Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu ve Saray Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretime başlamıştır.

14.11.1995 tarihli ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1996-1997’de eğitim-öğretime başlamıştır. (kuruluşunda; “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” olan okul adı, 11-11-2005 tarihli ve 25990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2005/9552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir.)

10.10.1996 tarihli ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Edirne Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu ve Kırklareli Sağlık Yüksekokulu 1997-1998’de eğitim-öğretime başlamıştır. Bu tarihten sonra ise iki yıllık önlisans eğitimi veren Edirne Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alınmamaktadır. Ayrıca; Edirne Sağlık Yüksekokulu Resmi Gazete’nin 1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı nüshasında yayımlanan 7/6/2010 tarihli ve 2010/558 sayılı BKK ile kapatılmıştır.

17-03-2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 sayılı kanun ile 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu”na eklenen EK MADDE 62 gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilen; Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu ve Şarköy Meslek Yüksekokulu yeni kurulan “Namık Kemal Üniversitesi”ne aktarılmıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13/04/2006 tarihli toplantısında; “Edirne Meslek Yüksekokulu” ve “Kırklareli Meslek Yüksekokulu” kapatılarak, “Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu”, “Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu”, “Kırklareli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu”, “Kırklareli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” kurulmuş ve 26/09/2006 tarihinden itibaren Müdür kadrolarına görevlendirmeler yapılarak faaliyete geçmişlerdir.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 26/05/2006 tarihli toplantısında Edirne ilinde Arda Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Faaliyete, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı ek yerleştirme döneminde başlamıştır.

29-05-2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5662 sayılı kanun ile 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu”na eklenen EK MADDE 83 gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilen; Teknik Eğitim Fakültesi, Kırklareli Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Vize Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni kurulan “Kırklareli Üniversitesi”ne aktarılmıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22/06/2007 tarihli toplantısında Edirne İlinde Tunca Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Faaliyete 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Uzaktan Eğitim olarak başlamıştır.

04/09/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/7/2008 tarihli ve 2008/14019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Edirne İlinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Faaliyete 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

28/02/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02-02-2009 tarihli ve 2009/14652 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Edirne İli Keşan İlçesinde “Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” kurulmuştur. Faaliyete 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

26/02/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/02/2010 tarihli ve 2010/130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Balkan Araştırma Enstitüsü” kurulmuştur.

04/03/2010 tarihli ve 27511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05/02/2010 tarihli ve 2010/127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde bulunan “Fen-Edebiyat Fakültesi” kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak “Fen Fakültesi” ile “Edebiyat Fakültesi” kurulmuştur.

24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/08/2011 tarihli ve 2011/2239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Diş Hekimliği Fakültesi” ile “Eczacılık Fakültesi” kurulmuştur.

Bir “Bölge Üniversitesi” olan Trakya Üniversitesi, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi”, “Namık Kemal Üniversitesi” ve “Kırklareli Üniversitesi” ne bağlanan birimler ayrıldıktan sonra; “Trakya Üniversitesi” 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 il, 4 ilçe de, 10 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 9 meslek yüksekokulu, 20 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 anaokulu’ndan oluşan “İl Üniversitesi” olma özelliğini kazanmıştır.

Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı bölgesel düzeyde bir bakanlık ile üniversite arasında bugüne kadar imzalanmış en önemli projedir. Trakya Üniversitesi aynı zamanda Balkan Ülkeleri ile yoğun ilişkiler içinde olan bir üniversitedir. Balkan Çevre Birliği (B.EN.A) örgütünün ulusal ofisinin Edirne-Karaağaç Rektörlük Yerleşkesi’nde bulunması ve üniversite’nin Balkanlarda on ayrı üniversite ile eşgüdüm anlaşmaları yapmış olması bu çabanın örnekleridir.

Trakya Üniversitesi, Rektörlük Binasını 1998 Haziran ayından itibaren Edirne Karaağaç’ta bulunan tarihi büyük istasyon binasına taşıyarak faaliyetlerini burada yürütmeye başlamıştır. İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu üzerindeki istasyonlardan biri olan Edirne Garı’nın kesin tasarım yılı saptanmamışsa da yapının 1914’de savaş nedeniyle yarım kaldığı, ancak Cumhuriyetten sonra 1930’da açıldığı bilinmektedir. Bina 1998 yılında Trakya Üniversitesi tarafından gerçeğine uygun olarak restore edildi ve yaşama kavuşturuldu.

Üniversitemiz 4. ve 5. Dönem Rektörü Prof.Dr. Osman İNCİ’nin Üniversite Rektörlüğünün Karaağaç Yerleşkesine Taşınması ve ulusal bütünlüğümüzü sağlayan Lozan Antlaşmasını temsil etmek üzere bir Lozan Anıtı, Meydanı ve Müzesi yapılması önerisi Üniversite Senatosunun 27.11.1996 tarihli 7 nolu toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve anıtın 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesine göre Meriç Nehri ile çizilen Trakya hududunun dışında Yunanistan topraklarında bırakılan ve Lozan Antlaşmasında çok ciddi ve önemli tartışmalar sonucunda Türk tarafına bırakılan Karaağaç’ta yapılmasına oy birliği ile karar alınmıştır. Türkiye’deki sayılı büyüklükteki Anıtlardan biri olan Üniversitemiz Karaağaç Yerleşkesi içinde bulunan ve Lozan Meydanında yer alan Lozan Anıtı 19 Temmuz 1998 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından açılmıştır. Edirne Türkiye’nin Avrupa yakasında kurulmuş İstanbul’dan sonra en büyük kentidir. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan anayollarından biri üzerinde bulunan kent bu yönüyle de önem kazanmıştır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın-Türkiye

Hakkında

Adnan Menderes Üniversitesi 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 1992 yılında kurulmuştur.

Üniversitemizin kuruluş kanununda; Fen-Edebiyat, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat Fakülteleri olmak üzere 5 Fakülte; 3 Enstitü; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Söke Meslek Yüksekokulu yer alırken; şu an Üniversitemiz 20 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 2 Yüksekokul, 19 Meslek Yüksekokulu, 36 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 81 akademik birimde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.

Kuruluş aşamasında Aydın’da ve Nazilli ilçesinde faaliyete başlayan Üniversitemiz, bugün Merkez, Çakmar, Işıklı, İsabeyli, Didim Akbük, Nazilli Sümer, Çine Süleyman Pekgüzel ve Karacasu Muzaffer Özuysal Yerleşkelerinin yanında Kuşadası, Atça, Sultanhisar, Yenipazar, Söke, Davutlar, Bozdoğan, Köşk, Buharkent ilçelerinde olmak üzere 17 ayrı yerleşim yerinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis-Türkiye

Hakkında

Bitlis Eren Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihinde, 5662 Sayılı yasa ile kurulmuş, Bitlis ilindeki tek yükseköğretim kurumudur.

Kurulduğu tarihte, (3) fakülte, (2) enstitü, (1) yüksekokul, (5) meslek yüksekokulu ile başladığı eğitim-öğretim hayatına bugün, bünyesinde; modern yapılara sahip (1) Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü, (6) Fakülte, (2) Yüksekokul, (9) Meslek Yüksekokulu, (17) Uygulama, Araştırma Merkezi ve 12.907 öğrencisiyle, bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversitedir.

Bitlis Eren Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne verdiği yaklaşık 27.000 mezun ile birikimini değerleriyle büyüterek, geldiği nokta itibarıyla birçok başarıya imza atmış ve atmaya da devam etmektedir. Bu kısa süre içinde Bitlis Eren Üniversitesi, ülkemizin ve bölgemizin önemli bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi, sayıları her geçen gün artan nitelikli öğretim elemanları ile, yeni açılan birim ve bölümleriyle, sürekli geliştirilen teknolojik altyapısıyla hem eğitsel hem de araştırma faaliyetlerini etkin şekilde sürdüren, başarı grafiğini hızla yükseltme azminde olan bir yükseköğretim kurumudur.

Bitlis Eren Üniversitesinin Bitlis Rahva Mevkiinde bulunan ana kampüsü dışında Bitlis Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu), Tatvan (Tatvan Meslek Yüksekokulu), Ahlat (Ahlat Meslek Yüksekokulu ve Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), Adilcevaz (Adilcevaz Meslek Yüksekokulu) ve Güroymak (Güroymak Meslek Yüksekokulu) ilçelerinde de yerleşkeleri bulunmaktadır.

Balıkesir Üniversitesi
Balıkesir-Türkiye

Hakkında

Balıkesir Üniversitesinin temeli 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebine kadar uzanır. Bu okul dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’in özel ilgileri ile 1932 yılında bugün Necatibey Eğitim Fakültesi olarak faaliyet gösteren binaya taşınmış, Necatibey Öğretmen Okulu adını almıştır. Necatibey Öğretmen Okulu 1932 – 1982 yılları arasında Necatibey Eğitim Enstitüsü adıyla öğretmen yetiştirmeye devam etmiş; 1981 yılında üç yıllık statüsünden çıkarılarak, 4 yıllık “Yüksek Öğretmen Okulu” statüsüne alınmış; 1982 yılında da Uludağ Üniversitesine bağlanarak bu kuruma Necatibey Eğitim Fakültesi ismi verilmiştir.

Aynı şekilde 1982 yılındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Balıkesir’de yer alan diğer yükseköğretim kurumlarından; Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu, Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ismiyle; Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de, Balıkesir Mühendislik Fakültesi ismiyle Uludağ Üniversitesine bağlanmıştır. Uludağ Üniversitesine bağlanan diğer kurum olan Balıkesir Meslek Yüksekokulu ise faaliyetlerine aynı isimle devam etmiştir. Uludağ Üniversitesinin çatısı altında on yıl kalmış olan bu kurumlar, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ile Balıkesir Üniversitesi için güçlü bir alt yapı oluşturmuştur. Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

Balıkesir Üniversitesi, güçlü gelişimi ile bünyesinden yeni bir üniversite doğmasına da fırsat vermiştir. Balıkesir Üniversitesinin belirlenen akademik birimleri, 2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin altyapısını oluşturmuştur.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
Kahramanmaraş-Türkiye

 

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Hatay-Türkiye

Hakkında

Üniversitemiz 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 Sayılı Kanunun 25’inci ve 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen Ek-17 maddesiyle kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak kurulan yeni Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek Rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesi; yeni Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 Enstitü olmak üzere 14 birim ile kurulmuştur. Sağlık Bakanlığından Çukurova Üniversitesine devredilen Dörtyol ve İskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarından İskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında, Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise 1993 yılında üniversitemize aktarılmıştır. Yine Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan Dörtyol Meslek Yüksekokulu 1993 yılında üniversitemize devredilmiştir. Daha sonra 1994 yılında Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ Meslek Yüksekokulları kurulmuştur. 1995 yılında bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarına çözüm arayışı kapsamında Tıp Fakültesi (2001 yılında ismi “Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi” olarak değiştirilmiştir) ve havacılık sektörüne katkı sağlayacak İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. Aynı yıl Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu da gerçekleşmiştir. Gelinen noktada; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bugün; 3 Enstitü, 14 Fakülte, 2 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma Uygulama Hastanesi, 1 Konservatuvar, 23 Araştırma Uygulama Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir.

İnönü Üniversitesi
Malatya-Türkiye

Hakkında

İnönü Üniversitesi, 28 Ocak 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 25 Mart 1975 tarihinde ise Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1872 sayılı ‘İnönü Üniversitesi Kanunu’ ile kurulmuş olup, 1976-1977 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. 1984 yılına kadar şimdiki Sadreddin Konevî Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz, 1984-1985 Akademik Yılında mevcut yerleşkesine geçmiş ve hızla gelişmeye başlamıştır.

Ülkemizin saygın ve köklü üniversiteleri arasında yer alan İnönü Üniversitesi, 14 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, Turgut Özal Tıp Merkezinin de aralarında bulunduğu 31 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 40.000 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti veren bir üniversitedir. Şehir merkezine 10 km mesafede bulunan üniversitemiz, 7000 dekarlık merkez yerleşkesinin yanında şehir merkezinde bulunan Malatya Meslek Yüksekokulu ve Malatya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Malatya OSB Meslek Yüksekokulu kampüsleriyle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir.

1975 yılından bugüne hızla gelişen ve büyüyen üniversitemiz, bugüne kadar yaklaşık 150.000 mezun vererek ülkemizin bilim, düşünce, sanat, ekonomi ve sosyal alanlarında kendini ispat eden on binlerce nitelikli insan kaynağı yetiştirmiştir. İnönü Üniversitesi bugün de yüksek eğitim olanakları ve giderek artan başarı ivmesiyle ülkemizin ve bölgemizin aydınlık geleceğine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Yerleşke alanı; yeterli altyapısı ve nitelikli eğitim tesisleriyle olduğu kadar, çok amaçlı kültür salonları, sosyal tesisleri, spor ve rekreasyon alanları ile öğrencilerin ders dışı zamanlarını en verimli biçimde değerlendirmelerine olanak sunmaktadır. Engellilere yönelik eğitim ve uygulama merkezlerinin yanında ‘Engelsiz Kampüs’ anlayışıyla da Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Merkez yerleşkemizde öğrencilerimiz için özel kız ve erkek öğrenci yurtlarıyla barınma olanakları da mevcuttur.

 

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi
Almatı-Kazakistan

Hakkında

95 yıllık geçmişi olan ilk yüksek öğrenim merkezi Abai Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi en yüksek seviyededir. Üniversite Kazak halkının tarihinde özel bir yere sahiptir. Kurulduğu günden bugüne kadar üniversite, toplumun tüm alanları için nitelikli profesyoneller yetiştirmekte ve başından itibaren farklı bir tarih izlemektedir. Bununla birlikte, ülkedeki yüksek öğrenim sistemi liderdir.
Abai Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi 23 Mart 1928 tarihli Kazak SSR Halk Komiserleri Konseyi’nin kararı temelinde açıldı. Başlangıçta pedagojik, tarım ve tıp fakültelerinin kurulması planlanıyordu. Bununla birlikte, büyük Kazak şehirlerindeki okuryazarlığın ortadan kaldırılmasına yönelik acil bir görev, her şeyden önce, pedagojik personelin yoğun bir şekilde hazırlanmasını gerektirdiğinden, pedagojik yöndeki ilk üniversitenin açılması yaşamın kendisini önerdi. İlk üniversite başlangıçta fizik-matematik, fen bilimleri ve dilbilim ve pedagojik fakültelerden oluşan tek fakülteydi. 1930’dan bu yana ilk yüksek öğrenim kurumuna Kazak Pedagoji Enstitüsü (KazPİ) adı verildi, 1935’te büyük şair Abai’ın adı verildi.
Modern eğitim ihtiyaçlarını en iyi yöntemlere, ulusal mirasa ve dünya yaklaşımlarına dayanarak öngören eğitimcileri yetiştiriyoruz. Öğretmen mesleğinin prestijini artıracağız ve insan sermayesinin gelişiminin itici gücü olacağız.
Şu anda, Abai Üniversitesi Kazakistan’ın pedagojik eğitiminde lider konumdadır, yüksek vasıflı uzmanları yetiştirmektedir.
Üniversitenin eğitim faaliyetleri, raporlama döneminde 7 özel eğitim enstitüsü ve 1 fakülte tarafından yürütülmektedir. Bunlar:
• Pedagoji ve Psikoloji Enstitüsü,
• Matematik, Fizik ve Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü,
• Filoloji Enstitüsü,
• Doğa Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü,
• Tarih ve Hukuk Enstitüsü,
• Sanat, Kültür ve Spor Enstitüsü,
• Sorbonne-Kazakistan Enstitüsü,
• Yabancı vatandaşlar ve yüksek öğrenim için Üniversite öncesi eğitim Fakültesi.
Abai’ın ismi, üniversitenin prestijli uluslararası sıralamalarında yer alıyor. Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde rekabet gücünü artırmak amacıyla üniversite, Quacquarelli Symonds (QS) ve Times Higher Education (THE) üniversitelerinin prestijli uluslararası sıralamalarında yer almakta ve böylece küresel yüksek öğrenim alanına entegre olmaya çalışmaktadır.

Abai Üniversitesi QS sıralamasına katılıyor:

– QS World University Rankings;
– QS EECA University Rankings;
– QS WUR Ranking by Subject;
– QS Employability Rankings;
– QS ESG Metric;
– QS Stars University Ranking.

Abai Üniversitesi Times Higher Education (THE) sıralamasına katılıyor:

– Times Higher Education Impact Rankings;
– Times Higher Education World University by Subject;

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

95-жылдық тарихы бар еліміздегі алғашқы жоғары білім ордасы болып табылатын Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бүгінгі таңдағы еңсесі биік. Оқу орнының қазақ халқының тарихындағы алатын орны да ерекше. Университет алғаш құрылған кезден бастап күні бүгінге дейін басынан сан алуан тарихты өткізе отырып, қоғам өмірінің барлық салалары үшін білікті мамандар даярлауда. Сонымен бірге, еліміздегі жоғары білім беру жүйесінің көшін бастап келеді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Қазақ мемлекеттік университеті Қазақ АКСР Халық Комиссарлары Кеңесінің 1928 жылғы 23 наурызда қабылдаған қаулысы негізінде сол жылы қазанда ашылды. Алғашқы кезде педагогикалық, ауыл шаруашылық және медициналық факультеттер құру жоспарланды. Алайда кең байтақ қазақ сахарасындағы сауатсыздықты жою жөніндегі кезек күттірмес міндет бәрінен бұрын педагог кадрларын қарқынды түрде даярлауды талап еткендіктен, алғашқы университетті педагогикалық бағытта ашуды өмірдің өзі ұсынды. Тұңғыш жоғары оқу орнында әуелде физика-математика, жаратылыстану және лингвистика-педагогикалық бөлімдерден құрылған жалғыз ғана факультет болды. Тұңғыш жоғары оқу орны 1930 жылдан бастап Қазақ педагогикалық институты (ҚазПИ) деп аталып, оған 1935 жылы ұлы ойшыл, ақын Абайдың есімі берілді.
Біз озық әдістемелер, ұлттық мұра және әлемдік тәсілдер негізінде заманауи білім беру қажеттіліктерін алдын ала болжайтын педагогтерді дайындаймыз. Біз мұғалім мамандығының беделін арттырамыз және адами капиталды дамытудың драйвері боламыз.
Қазіргі уақытта Abai University Қазақстанның педагогикалық білімінде көшбасшы орын алады, жоғары білікті мамандар дайындайды.
Есептік кезеңде университеттің білім беру қызметін 7 бейінді оқу институттары мен 1 факультет жүзеге асырады. Олар:
– Педагогика және психология институты;
– Математика, физика және информатика институты;
– Филология институты;
– Жаратылыстану және география институты;
– Тарих және құқық институты;
– Өнер, мәдениет және спорт институты;
– «Сорбонна-Қазақстан» институты;
– Шетелдік азаматтарға арналған және жоғары оку орнына дейінгі білім беру факультеті.
Абай атындағы ҚазҰПУ университеттердің беделді халықаралық рейтингтеріне қатысады. Ұлттық, өңірлік және жаһандық деңгейлерде бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында Университет Quacquarelli Symonds (QS) және The Times Higher Education (the) университеттерінің беделді халықаралық рейтингтеріне қатысады, осылайша жоғары білімнің жаһандық кеңістігіне интеграциялануға ұмтылады.

Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi
Bişkek-Kırgızistan

Gazi Üniversitesi
Ankara-Türkiye

Hakkında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi, “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adıyla açılmıştır. İsmi 1929 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiş, 1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü” adını almış, 1982 yılında da “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur.

Kurum kültürünün oluşması için zamana ve birikime ihtiyaç vardır. Gazi Üniversitesinin altyapısı ve geleneğinin oluşmasında Gazi Eğitim, Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin önemli katkıları olmuştur. Bugün eğitim, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen, mühendislik, mimarlık, teknoloji, spor bilimleri ve uygulamalı bilimlerden oluşan 12 fakülte, bir yüksekokul, üç meslek yüksekokulu ve beş enstitü ile hizmet vermektedir.

Gazi Üniversitesi, öncelikli alanlarını belirlemesi, eğitiminin niteliği, üniversite-sanayi işbirliklerinin gücü; farklı kategorilerde ülke ve dünya üniversiteleri sıralamasındaki yeri gibi özellikleri dikkate alınarak 26 Eylül 2017 tarihi itibariyle Türkiye’de Araştırma Üniversitesi olan 10 üniversite içerisine girmiştir.

Bugün Gazi Üniversitesinin birçok programı akredite olmuş, disiplinler arası çalışmaları ile dikkati çekmiş, farklı üniversite ve kurum-kuruluşlarla paydaşlık ilişkilerini geliştirerek birçok üniversiteye rehberlik etmiştir. Türkçe programları yanında Tıp, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği gibi İngilizce programları da bulunan Gazi Üniversitesinin farklı üniversitelerle birlikte lisansüstü eğitim verdiği ASELSAN AKADEMİ, yurtdışındaki üniversitelerle ortak diploma programları gibi işbirlikleri de bulunmaktadır.

Ankara’nın merkezinde bir şehir üniversitesi olan Gazi Üniversitesinin merkez yerleşkesi Beşevler olup Emek, Maltepe, Ostim, Gölbaşı ve Kahramankazan’da da yerleşkeleri bulunmaktadır. Bugün yaklaşık 37 bin öğrenci öğrenim görmekte; başta Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır. Gazi Üniversitesi, yaklaşık 3 bin akademisyeni, lisansüstü programlarında 10 binden fazla öğrencisi ile hem kendi hem de diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılayan uluslararası standartta bir yükseköğretim kurumudur. Türkiye’nin kalkınmasında, gelişmesinde; genç nesillerin akademik ve teknolojik birikiminde önemli roller üstlenen Gazi Üniversitesi, eğitimdeki başarısını hem ulusal hem uluslararası alanda kanıtlamıştır. Öğrencilerine, öğretim elemanlarına, idari personeline ve mezunlarına kazandırdığı “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” sloganının gereğini, kalitesinden ve çizgisinden ödün vermeden sürdürmektedir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ağrı-Türkiye

Hakkında

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin temelleri, 1967–1968 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Ağrı Kız İlk Öğretmen Okulu olarak atılmış ve 1977–1978 eğitim-öğretim yılından itibaren iki yıllık Eğitim Enstitüsü’ne dönüştürülerek öğretmen yetiştirme fonksiyonunu sürdürmüştür.
30 Haziran 1982 tarihinde çıkarılan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Ağrı Eğitim Yüksekokulu olarak Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’ne bağlanmıştır.
3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Ağrı Eğitim Yüksekokulu Ağrı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2007 yılına kadar ilköğretime yönelik lisans düzeyinde öğretim vermeye devam etmiştir.
Sağlık Yüksekokulu 2.11.1996 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 10.10.1996 tarih ve 8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli işbirliği protokolüyle kurulmuştur. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2003-2004 öğretim yılında da ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile Ağrı Dağı Üniversitesi olarak kurulan Üniversitemizin ismi 5773 sayılı kanunla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak değiştirilmiş ve 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Erzincan-Türkiye

Hakkında

Erzincan Üniversitesinin ilk temelleri, 1976’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan ve daha sonra 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesine bağlanan Erzincan Meslek Yüksekokulu ve aynı tesis içinde (eski Eğitim Enstitüsü) faaliyet gösteren Erzincan Eğitim Yüksekokulu ile atılmıştır.

 • 11.07.1992’de Eğitim Yüksekokulu Erzincan Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ilköğretime yönelik lisans düzeyinde öğretim vermeye devam etmiştir.
 • 27.06.1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunla Erzincan Hukuk Fakültesi kurulmuştur. Fakülte öğretim faaliyetlerine 1991 yılında Erzincan’da başlamış ancak 13 Mart 1992 depremi sonrasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretime devam etmek zorunda kalmıştır. 1994’te ise tekrar Erzincan’da faaliyetlerine başlamıştır.
 • Sağlık Yüksekokulu 2.11.1996 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 10.10.1996 tarih ve 8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli işbirliği protokolüyle kurulmuştur. 1999-2000 öğretim yılında da ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
 • 16.07.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, 2004-2005 öğretim yılında da ilk öğrencilerini almıştır.
 • 1991-2004 yılları arasında yine Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Erzincan İlahiyat Meslek Yüksekokulu ile Refahiye, Tercan ve Kelkit’te Meslek Yüksekokulları açılarak öğretime başlanmıştır.
 • Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ise 5.06.1996 yılında Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu açılmış, 2006 yılına kadar da aynı üniversiteye bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Osmaniye-Türkiye

Hakkında

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin geçmişi 1976 yılına dayanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1976 yılında kurulan Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OMYO), Osmaniye Belediyesine ait bir binada hizmet vermekte iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun kabulü ile 04.11.1981 tarihinde Çukurova Üniversitesine bağlanmıştır. Çukurova Üniversitesine bağlanan OMYO, şehir merkezine 5 km uzaklıktaki Fakıuşağı Köyü merası olan şimdiki yerleşke alanını, Maliye Bakanlığından 22.12.1984 tarihinde tahsis yoluyla elde etmiştir. Burada gelecekte kurulacak olan bir üniversitenin altyapısını oluşturmak üzere sürdürülen faaliyetler sonucunda şimdiki yerleşke alanı meydana gelmiştir.

29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun’un 84. Ek Maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Çukurova Üniversitesi’ne bağlı olarak 23.06.2006 tarih ve 26207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Mühendislik Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16.07.1976 tarih ve 320/4054 sayılı yazısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve 20/07/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunla Çukurova Üniversitesi’ne bağlanan Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu’nun 14/12/1997 tarih ve 2648 sayılı Kararı ile Çukurova Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Kadirli Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 bendi uyarınca aldığı 07/07/2000 tarihli kararıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bahçe Meslek Yüksekokulu ve Düziçi Meslek Yüksekokulu, 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi (b) fıkrasıyla OKÜ’ye bağlanmıştır.

Üniversitemiz, 7 Fakülte; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2 Enstitü; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2 Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, 5 Meslek Yüksekokulu; Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kilis-Türkiye

Hakkında

Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no.lu kanunla kurulmuştur. Üniversitemizde akademik birimlerin kuruluş kronolojisi şöyledir:

• 1987 yılında Meslek Yüksekokulu,

• 1997 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu,

• 1998 yılında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,

• 2003 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi,

• 2007 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,

• 2010 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

• 2012 yılında İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

• 2013 yılında Ziraat Fakültesi,

• 2017 yılında Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

• 2018 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

• 2018 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu

Merkez Kampüs, Karataş Kampüsü ve Mercidabık Kampüsü olmak üzere 3 kampüste eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitemizde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 11.000 öğrenci öğrenim görmekte olup akademik personel sayısı ise 500’e dayanmıştır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi;

Fen Edebiyat Fakültesi, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden oluşan 8 fakülte,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul,

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu,

Lisansüstü eğitimin verildiği 1 enstitü ,

Ayrıca uygulama ve araştırma merkezleri, sosyal, kültürel ve sportif imkanları, kütüphane ve kongre merkezi, kapsamlı kütüphaneleri, yeşil kampüs alanı, barınma ve ulaşım kolaylığı ile gözde ve gelişmekte olan bir eğitim kurumudur.

Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep-Türkiye

Hakkında

Bölgemizin ticaret ve sanayi merkezi olan, Gaziantep ilinin adını taşıyan Üniversitemiz, eğitim-öğretime 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır. 1974 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümünün açılması ile bu iki bölüm, Gaziantep Mühendislik Fakültesine dönüştürülmüştür. 1974 yılında Temel Bilimler Bölümü ile Lisan Bölümü kurulmuş, Fakülteye 1977 yılında Uygulamalı Kimya Bölümü eklenmiştir.1981 yılında İnşaat Mühendisliği kurulmuş, 1982 yılında Uygulamalı Kimya Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümüne, Temel Bilimler Bölümü Fizik  Mühendisliği Bölümüne dönüştürülmüştür.

27 Haziran 1987 yılında 3389 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesine yeni kurulan çeşitli fakülte ve yüksekokulların da ilavesi ile Üniversitemiz tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

Kuruluşundan bu yana gelişimini hızla sürdüren Gaziantep Üniversitesi, çevre il ve ilçelere yayılarak üniversitemizden ayrılan fakülte ve yüksekokullarıyla yeni üniversitelerin kurulmasını sağlamıştır.

Geçmiş yıllarda Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve son olarak da Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu ve Kilis Meslek Yüksekokulu üniversitemizden ayrılarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin akademik birimlerini oluşturmuştur.

Üniversitemiz güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkânları ile bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir. Gaziantep Üniversitesi, İntörn Eğitim Modeli, Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri başta olmak üzere Türkiye’deki diğer üniversitelere örnek olan projeleriyle dikkatle izlenen bir üniversite hüviyetini taşımaktadır.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Bişkek-Kırgızistan

Hakkında

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30 Eylül 1995’te İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına dair anlaşma” ile kurulmuştur.

Üniversite, bu anlaşmanın her iki ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmasının ardından 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı’nda faaliyete başlamıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya-Türkiye

Hakkında

Üniversitemiz, köklü ilim geçmişine sahip Konya’da, yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen tıptan temel bilimlere, sosyal bilimlerden mühendisliğe kadar farklı bölümlerde ve alanlarda eğitim vermekte, geleceğimiz olan gençlerimizin maneviyatı yüksek, ahlaklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesi için çaba sarf etmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 20 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 28 araştırma merkezi, 4 enstitü, yabancı diller yüksekokulu, Türk Müziği Konservatuvarı ile  8 koordinatörlük bulunmaktadır. Halen 25 bin 454’ü lisans, 2 bin 872’si ön lisans, 5 bin 664’ü lisansüstü ve bin 181’i pedagojik formasyonda olmak üzere 35 bin 171 öğrencimiz, bin 909 öğretim elemanı ve bin 149 idari personelimiz ile eğitim hayatını nitelikli bir şekilde sürdürmekteyiz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak Konya’mızın köklü ilim birikiminden aldığımız güçle, geniş akademik kadromuzla öğrencilerimizin erdemli ve birikimli bir şekilde yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Üniversitemizle sanayi sektörü arasındaki işbirliklerini geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin üniversite birinci sınıftan itibaren eğitim/öğretim takvimi içerisinde staj yapmalarını önemsiyor ve bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezlerimizin kullandıkları laboratuvarları günümüz şartlarına uygun şekilde geliştiriyor bu anlamda üniversitemizin araştırma altyapısını daha güçlü hale getiriyoruz. Üniversitemizin Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ismine yakışır bir şekilde önce ülkemizde, ardından tüm dünyada adından söz edilen bir üniversite olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Burdur-Türkiye

Üniversitemiz 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında en çok tercih edilen üniversite olarak adından söz ettiren, her biri kendi dalında uzman eğitim kadrosu ve idari personel eğitim hayatınız boyunca rahat, kaliteli ve güvenilir eğitim almanız için her zaman sizlerin yanında olacak.

Verdiği kaliteli eğitimin yanında, sağladığı çeşitli olanaklarla sizlerin okurken eğlenmesini de destekleyen Üniversitemizde, fakülteler ve çeşitli öğrenci kulüplerinin düzenlemiş olduğu birçok söyleşi, konser, sanat ve spor faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesi olarak özgürlükçü, demokratik ve mutlu bir yaşam alanı da sizleri kucaklamakta…

Rahat ve verimli bir eğitimin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri olarak hem akademik alanda hem de iş dünyasında başarılı olabilecek bir alt yapıya sahip olmanıza imkân sağlayacak Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ile yeteneklerinizi ve değerlerinizi  temel alarak kendinize ‘uygun’ kariyer yolunu  keşfetme ve karar  verme sürecinde destekçiniz olacak.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde sunulan Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları ile yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle gerçekleştirilen öğrenci değişim programları sayesinde 24 farklı ülkede hem akademik hem de sosyal alanda gelişim fırsatını öğrencilerimize sunuyoruz.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun - Türkiye

Hakkında

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesidir.

Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 48 yılı geride bırakan üniversite, bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için evrensel değerleri benimseyen, entelektüel titizlikle çalışan ülkemizin en güçlü araştırma ve öğretim kurumlarından biridir.

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuru ile Samsun’a ayak bastığı “19 Mayıs 1919” tarihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 20 fakülte, 1 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 1 konservatuvar ve 28 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır.