Değerli Türk Dünyası Sevdalıları

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık projesinin (TUDVA)  Türk dünyasının gönüllülük esasına dayalı en geniş katılımlı sosyo-kültürel projesidir. 150 paydaş üniversite, 300 bilim insanı ve 1400 gönüllü ile proje faaliyetleri devam etmektedir.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık projesinin (TUDVA)  amacı, farklı bölgelerde yaşayan Türk dünyası gençlerini dijital bir platformda bir araya getirerek,  aynılıklarının ve benzerliklerinin farkına varmalarını sağlayarak dijital bir vatandaşlık bilinci oluşturmaktır. Dolayısıyla Türk dünyasının geleceğinin tasavvurunda ortak paydada hareket etme kapasitelerinin gelişimine katkı sağlamaktır. Yine balkanlarda yaşayan gençler başta olmak üzere Türk kültürüne ilgi duyan gençlerin de kültürel değerlerimizi tanımlarına olanak sağlamaktır.

Proje kapsamında alt amaçlar şu şekildedir: i) Türk Dünyası hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalıklarını geliştirmek, ii) bilişsel haritalarını değiştirmek varsa önyargılarını değiştirmek, iii)aynılıklarının, benzerliklerin farkına varmasını sağlamak, iv) kültüre ait ortak ve temel değerleri kazanmalarını sağlamak, v) temel becerileri geliştirmek (ekiple çalışma, liderlik..), vi)Türk Dünyası ile ilgili konularda düşünmelerini teşvik etmek) ve vii) Türk Dünyası birliğinin oluşumu ve geleceği konusundaki tartışmalarda yer almalarını sağlamaktır.

Projenin nihai amacı ise; eğitim yoluyla İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” düsturunun gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Siyasi anlamda farklı devletler de yaşıyor olsalar da ortak geçmişe ve kültüre sahip, aydı dili konuşan insanların ortak vatandaşlık ve gelecek hedefi oluşturmalarına katkı sağlanacaktır. Bu ortak hedeften doğan birlikteliğin kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda bir güç oluşturacağı aşikardır. Türk dünyasında oluşacak kültürel, ekonomik ve siyasi güç hem bölgesel hem de dünya barışına en üst düzeyde katkı yapacaktır. Bu anlamda Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesi bir çoban ateşi rolüne sahiptir.

Proje Türk Dünyası 2040 Vizyon belgesinde eğitimle ilgili yer alan amaçlarla da uyumludur. 2022 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Devletler Teşkilatı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Sempozyumunda projenin işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Projede ilk dönem Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi ev sahipliğinde ve Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içinde sürdürülmüştür. İkinci dönem Amasya ve üçüncü dönem ise İnönü Üniversitesi koordinatörlüğünde sürdürülmektedir.

Eylem araştırması yönteminin kullanıldığı proje kapsamında “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık” isimli ders programı geliştirilmiştir. Proje ilk aşamasında “Gençler Adriyatik’ten Çin Seddine Sürpriz Yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?” sloganıyla duyuruya çıkılmış ve dünyanın dokuz farklı bölgesinden yaklaşık 3500 üniversite öğrencisi başvuruda bulunmuştur. Bu öğrenciler aynılıklar ve benzerliklere odaklanan temalarla ilgili 14 haftalık zoom ve youtube üzerinden çevrimiçi eğitim almışlardır. Projede haftalık eğitimler yanı sıra önemli isimlerin katıldığı söyleşilerde gerçekleştirilmiştir. Proje 2022 bahar döneminde “Gençler Adriyatikten Çin Seddine kendinizi keşfetmeye hazır mısınız?” sloganıyla Amasya Üniversitesi tarafından sürdürülmüştür. Bu dönem 6500 öğrenci eğitim programlarına katılım sağlamıştır.

Öğrencilerin değerlendirilmesinde, test sonuçları, derslere katılım ve aldıkları dijital içerik atölyesi sonucunda Türk dünyası ile ilgili ürettikleri dijital içerik projeleri esas alınmıştır. Dönem sonunda 135 proje başarılı bulunmuştur ve ödül almaya hak kazanan öğrenciler Kırgızistan’a bilim kampına gönderilmişlerdir. Proje ulusal basında en çok okunan haberler kategorisine girdiği gibi ülkemiz dışındaki basında da önemli biçimde yer almıştır.

 TUDVA projesi yeni dönemde “Türk Asrına Adım Adım: Azerbaycan ve Ulu Önder” temasıyla devam başlamıştır. Yeni dönemde Türk dünyasındaki gençlerin Azerbaycan ve değerlerini öğrenmesi hedeflenmektedir. Türk dünyasının 15 bölgesinden 150 üniversite işbirliğinde yüzlerce bilim insanı ve gönüllünün görev aldığı projeye bu dönem yaklaşık 6500 öğrenci başvuru yapmıştır. 

Birleşerek yükselmenin, yükselerek birleşmekten daha önemli olduğuna inanan Türk dünyası sevdalıları olarak artık Türk dünyasında birlikteliğin hayalden gerçeğe dönüştüğü bir ortamda; rahmetli Oktay Sinanoğlu’nun “ Bir gün gelecek herkes Türk dünyası vatandaşı olmak istiyorum diyecek” sözünün kısa vadede gerçekleşeceğine inanıyoruz. Türk dünyasının birlikteliği dünyadaki tüm siyasal dengeleri etkileyeceği gibi dünyada adalet ve barışın sağlanması için de çok önemlidir.

Tüm Türk Dünyası Sevdalılarına selam ve saygılarımızı iletiyoruz.

Proje Ekibi Adına

Prof. Dr. Erdal BAY

13

Ülkeden

100

Üniversite

150

Akademisyen

12000

Öğrenci
image

Proje Ekibi

Tanıtım Filmimiz

TUDVA Çoban Ateşi

TÜRK DÜNYASININ GÖNÜLLÜK ESASINA DAYALI EN BÜYÜK SOSYO-KÜLTÜREL PROJESİ OLAN TÜRK DÜNYASI DİJİTAL VATANDAŞLIK PROJESİ TÜRK ASRINA DOĞRU ADIM ADIM: “AZERBAYCAN VE ULU ÖNDER” TEMASIYLA BAŞLIYOR.