Prof. Dr. Adem SEZER
Uşak Üniversitesi

Adem SEZER 1971 yılında Manisa ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Manisa ilinde tamamlamıştır. 1989-1993 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Coğrafya Öğretmenliği bölümünde lisans öğrenimini, 1993-2002 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisans ve Doktora öğrenimini tamamlamıştır. Akademik çalışma alanı ile ilgili çalışmaların yanı sıra Türk Dünyası Coğrafyası alanında bilimsel çalışmalar ve proje yürütmüştür. Bu konuda çalışmaları devam etmektedir.

Dr. Kadri AĞGÜN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Hakkında

1978 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ahlat’ta tamamladıktan sonra Kırgızistan’da Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Asya Afrika Tarihi Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kırgızistan Arabayev Devlet Üniversitesinde Kırgızistan Türkiye Eğitim, Bilim ve Kültürel İlişkileri üzerine doktorasını tamamlamıştır.

Halihazırda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminde müdür olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Hakkında

Selahattin Avşaroğlu, 1971 tarihinde Alanya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede devam etmiştir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde yardımcı doçent, 2014 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü’nde doçentlik unvanına hak kazanan Avşaroğlu, 2017 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etti. Bu süreçte Türkistan coğrafyası ile ilgili, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ülkelerinde gözlem ve çalışmalarını sürdürdü. Avşaroğlu, 2019 yılından bu yana Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde profesör kadrosunda ders vermektedir. Aynı zamanda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde PDR Anabilim Dalı’nda da çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu 2021 yılından bu yana Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi’nde aktif olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye

Hakkında

1966 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenim tahsilini Samsun’da tamamladıktan sonra yükseköğrenimine 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde başlamıştır. 1988-1991 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında yüksek lisans eğitimini, 1994-1997 yılları arasında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1992-1998 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1998 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında ise doçent olmuştur. 2015-2017 yılları arasında Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde çalışmıştır. 2019 yılında profesörlüğe atanmıştır.

Prof. Dr. Yücel Öksüz’ün Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi vardır. Ayrıca uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan birçok bildirisi mevcuttur.

2021 yılından itibaren atanmış olduğu Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

Nitelikler

  • İlköğretimde Rehberlik
  • Türk Eğitim Sisteminde Güncel Konular
  • Gelişim Psikolojisi