Hakkında

1966 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenim tahsilini Samsun’da tamamladıktan sonra yükseköğrenimine 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde başlamıştır. 1988-1991 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında yüksek lisans eğitimini, 1994-1997 yılları arasında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1992-1998 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1998 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında ise doçent olmuştur. 2015-2017 yılları arasında Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde çalışmıştır. 2019 yılında profesörlüğe atanmıştır.

Prof. Dr. Yücel Öksüz’ün Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi vardır. Ayrıca uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan birçok bildirisi mevcuttur.

2021 yılından itibaren atanmış olduğu Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

Nitelikler

  • İlköğretimde Rehberlik
  • Türk Eğitim Sisteminde Güncel Konular
  • Gelişim Psikolojisi