Hakkında

Prof. Dr. Turgay UZUN; Lisans Eğitimini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda, Doktora eğitimini 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Kamu Yönetimi Alanında 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. 2011-2014 yılları arasında Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık görevlerinde bulundu. Kamu Yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları bulunmaktadır.