Hakkında

Prof. Dr. Musa YILDIZ 20 Temmuz 1967, Samsun doğumludur. 1977 yılında Karadeniz İlkokulundan, 1984 yılında Samsun Merkez İmam-Hatip Lisesinden ve 1988 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğimi Anabilim Dalından mezun oldu. 1988-1994 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikâyeleri” adlı teziyle 1992 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1994’te Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1996 yılında Kahire Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları” başlıklı teziyle 1998 yılında doktora programını tamamladı ve aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. 1999-2000 yılları arasında askerliğini Kara Lisan Okulunda asteğmen olarak yaptı. Gazi Üniversitesinde 2001 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003-2004 Akademik Yılında Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesörlük unvanını aldı. Nisan 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2012-Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eylül 2013-2014 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye tarafının Rektörlüğü görevine atandı. Ocak 2015-Mayıs 2015 arasında Amerika’da bilimsel araştırmalarda bulundu. Prof. Dr. Musa Yıldız, 11 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanlığının 13.08.2020 tarih 2020/411 sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihi alanlarında çok sayıda yayını olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi bilmektedir.

Alanıyla ilgili araştırmaları Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, EKEV Akademi Dergisi, Avrasya Dosyası, İslâm Araştırmaları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Diyanet Avrupa ve Nüsha dergilerinde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne Arap dili ve edebiyatı ile ilgili maddeler yazdı.