Hakkında

1980 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen Metin Aksoy, ilkokulu Kadışehri ilçesinde okudu. Ortaokulu Çekerek İmam Hatip ve Zile Alparslan Ortaokulunda tamamladı. 1998 yılında başladığı lisans öğrenimini Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisansını ise 2003 yılında yine aynı Bölümde “‘Der Dritte Golfkrieg’ in Hinblick auf die Regionale und Strategische Bedeutung der Irak” (Irak’ın Bölgesel ve Stratejik Önemi Açısından “Üçüncü Körfez Savaşı”) başlıklı tez çalışması ile tamamladı. 2006 yılında “Die Türkei auf dem Weg in die EU-Die Beziehungen zwischen der Türkei und Europaeischen Union” (Türkiye AB Yolunda-Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri) başlıklı tez çalışması ile de Uluslararası İlişkiler alanında doktora öğrenimini tamamladı. 2006-2007 yılları arasında Londra’da akademik araştırmalar yaptı ve Stanton School of English’te dil eğitimi aldı. 2011 yılında YÖK bursuyla 3 ay Avusturya ve Almanya’da dış politika özelinde araştırmalarda bulundu.

2007 yılında Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görevine başlayan Dr. Aksoy; Farabi Koordinatörü (2010-2012), Üniversite Erasmus Koordinatör Yardımcısı (2010-2012), Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı (2009-2012) ve Bölüm Başkanı (2013-2015) olarak çeşitli idari görevlerde bulundu. 2013 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanlarını aldı. 2017-2020 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde akademik çalışmalarına devam etti ve aynı zamanda bu dönemde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Bünyesinde çalıştığı Uluslararası İlişkiler Bölümünde Siyasi Tarih, Türkiye-AB İlişkileri, Türk Dış Politikası, Alman Dış Politikası, Uluslararası Politika ve Uluslararası Güncel Gelişmeler gibi lisans ve Küreselleşme ve Yeni Jeopolitik, Ortadoğu’da Güncel Sorunlar, Küresel Güçler ve Dünya Düzeni temalı lisansüstü dersler verdi. Dr. Aksoy, Die Türkei auf dem Weg in die EU insbesondere von 1990 bis ende 2004 (2007), Alman Vakıfları ve Dış Politika: Tarihi, Etkisi ve Gücü (2018) ve Jeopolitik, Dış Politika ve Siyaset Üzerine Mülahazalar (2021) kitapları kaleme aldı. Die türkisch-europäischen Beziehungen: Eine unendliche Geschichte (2010), Uluslararası İlişkiler Teorisi (2016) ve Uluslararası İlişkilerde Güvenlik ve Jeopolitik: Teorik Tartışmalar ve Güncel Gelişmeler (2022) başlıklı kitapların editörlüğünü yaptı. Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce ve Almanca dillerinde çok sayıda kitap, kitap bölümü, makale kaleme aldı ve ulusal-uluslararası düzeyde birçok bildiri sundu.

Öğrencilik yıllarında göçmen vatandaşların taraf olduğu davalarda, okullarda ve çeşitli devlet dairelerinde gönüllü olarak tercümanlık yaptı. 28 Şubat sürecinde mağdur edilen başörtülü gençlerin Viyana’daki üniversitelere kayıt yaptırmalarına ve uyum sağlamalarına destek verdi. Üniversitelerin eğitim ve öğretim gibi en temel misyonlarını düşünce, din, inanç ve kılık-kıyafet gözetmeksizin sağlanması noktasında 2008 yılında başlatılan “Üniversitelerde Başörtüsüne Özgürlük” kampanyası içerisinde aktif olarak yer aldı. Bir dönemin önemli gençlik hareketlerinden olan Millî Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) Konya’da yeniden güçlendirilmesi için çalışmalar yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen Anadolu Stratejik Düşünce Akademisi (ASDA) ve Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) gibi düşünce kuruluşlarında dersler verdi. SADAM başkanı olarak görev yapan Dr. Aksoy, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) gibi üniversite dışı kuruluşlara da akademik danışmanlık yaptı. Kırgızistan’da akademik çalışmalarını sürdürürken MediaManas radyosunda “Kırgızistan Türkiye El Ele” programını düzenledi. Birçok panel ve konferans düzenleyen Dr. Aksoy, 2016 yılında Konya’da Gençlik Çalıştayları ve 2018 yılında Kırgızistan’da “Uluslararası Orta Asya Sempozyumu: Göç, Yoksulluk ve Kimlik” konulu sempozyumu düzenledi. Orta Asya’da Türkiye nezdindeki büyükelçiler başta olmak üzere diğer ülkelerin büyükelçilerinin de katıldığı öğrenci buluşmalarını organize etti. Akademik Birlik Platformu’nun kurucusu olarak 2016 yılında 6 binden fazla akademisyenin destek verdiği “Akademisyenler Teröre Karşı” adlı bildiriye öncülük etti. 15 Temmuz’dan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda “Uluslararası Sistemdeki Değişim ve Türkiye” ve Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda “Türk Dış Politikası” konulu seminerler verdi.

Almanca, İngilizce, Kırgızca ve Rusça bilen Prof. Dr. Aksoy; ulusal ve yerel medyada köşe yazıları ve röportajlar ile görüşlerini kamuoyu ile paylaşmakta; ayrıca Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümündeki öğrenimlerine de devam etmektedir.

24 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Selçuk Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Aksoy evli ve üç çocuk babasıdır.