1967 yılında Malatya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. YÖK’ün açmış olduğu sınavı kazanarak Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme alanında İngiltere’de yaptı. Yönetim ve Strateji Bilim alanında (Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı) 2005 Yılında Doçent, 2010 yılında Profesör oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Üniversitede Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Kurul Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası kongrede düzenleme kurulu üyeliği, danışma kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Uluslararası kongre dönem başkanlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası birçok derginin Danışma Kurulunda yer aldı ve hakemlikler yaptı.

“Yönetim ve Organizasyon”, “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Örgütsel Davranış” alanlarında bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve Ulusal dergilerde 100’ün üzerinde bilimsel makalesi ve yine Uluslararası ve Ulusal kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca “Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü: Teorik ve Ampirik Yaklaşım”, “Yöneticiler İçin Başarı Stratejileri” ve “Örgütsel Stratejilerin Temeli: Örgütsel Bağlılık (Kavram, Kuram, Sebep ve Sonuçlar” başlıklı kitaplar yayınlamıştır. “Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler Kavramlar ve Yaklaşımlar”, “İşletmecilikte Seçme Konular”, “Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular: Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlar”, “Girişimcilik, KOBİ’ler ve Strateji”, “Girişimcilik ve Girişimcilikte Seçme Konular”, “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Yönetim ve Organizasyon” isimli kitapların editörlüğünü yaparak kitapları yayın hayatına kazandırmıştır.

Türkiye’nin çeşitli illerinde (Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Kayseri, Elazığ, Hatay, Bingöl vb.) kamu ve özel sektör kurum veya işletmelerinde yönetim, liderlik özellikle de strateji ve rekabet alanlarında çeşitli seminerler sunmuştur. Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Sektörel Rekabetçilik, Rekabetçi Avantaj Kazanmada Kümelenme konularında projeler yapmaktadır. Yine bu alanlarda çeşitli Bakanlık ve Kalkınma Ajanslarında proje değerleme görevlerinde bulundu. Ayrıca TÜBİTAK, BAP kapsamında çeşitli projelerde proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev yapmış/maktadır.

Prof. Dr. İsmail Bakan, 23 Aralık 2022 tarih ve 2022/685 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştır.

Prof. Dr. İsmail Bakan evli ve üç çocuk babasıdır