Hakkında

A.V.Tanjarikova 1973 doğdu, uyruğu kazak.

1996 yılında Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinde «Millet okullarında Kazak dili ve edebiyatı» bölümü
2009 yılında Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinde «Eyalet ve yerel yönetim» bölümünden mezun oldu.
Filoloji bilimler doktoru
Meslek hayatına okul öğretmeni olarak başlamış ve uzun yıllar ülkenin üniversitelerinde ders vermiştir.
2009-2010 yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Ulusal Akreditasyon Merkezi’nde İzleme ve Pazarlama Departmanı başkanlığı yaptı.
2007 yılında “D. Isabekov nesirinin sanat dünyası” konulu doçentlik tezini, 2010 yılında “Kazak nesirinde etnografik ve folklor motifleri” konulu doktora tezini başarıyla savundu.
2013 yılından itibaren Akademisyen S. Kirabayev Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doçen olarak görev yapmaktadır.
2021’den beri Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Filoloji ve Çok Dilli Eğitim Enstitüsü’nün müdürü olarak çalışıyor.
Yaklaşık 80 yayını var. 3 monografi, 2 ders kitabı, Web of Science ve Scopus yayınları-11, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Eğitim ve Bilim Kontrol Komitesi tarafından listelenen dergilerde 25 makale vb.
2015 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın devlet “Üniversitenin en başarılı öğretmeni.” bursunu kazandı.
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Y. Altysarin madalyası, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi madalyası ve üniversite rektörünün teşekkür belgesine layık görüldü. Rusya Bilimler Akademisi “Eğitim ve Bilim Fahri Çalışanı”madalyası, “Eğitimde Yenilik İçin” Altın madalyası ile ödüllendirildi.