Hakkında

1982 yılında Şanlıurfa’da doğan İsmail Satmaz, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü 2004 yılında tamamladı. Satmaz, 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri alanında ve 2023 yılında yine aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığında matematik öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2018-2023 yılları arasında Sürekli Eğitim Merkezi müdürlüğü, Meslek yüksekokul müdürlüğü, Senato üyeliği ve birçok yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Halen bu görevlerini sürdürmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Yazmış olduğu kitaplar MEB tarafından okullarda matematik ders kitabı olarak okutuldu. Birçok projede eğitmen, araştırmacı, danışman ve yürütücü olarak görev yaptı. Meslek hayatı boyunca birçok ödül aldı. Sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı.