Hakkında

Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no.lu kanunla kurulmuştur. Üniversitemizde akademik birimlerin kuruluş kronolojisi şöyledir:

• 1987 yılında Meslek Yüksekokulu,

• 1997 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu,

• 1998 yılında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,

• 2003 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi,

• 2007 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,

• 2010 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

• 2012 yılında İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

• 2013 yılında Ziraat Fakültesi,

• 2017 yılında Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

• 2018 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

• 2018 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu

Merkez Kampüs, Karataş Kampüsü ve Mercidabık Kampüsü olmak üzere 3 kampüste eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitemizde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 11.000 öğrenci öğrenim görmekte olup akademik personel sayısı ise 500’e dayanmıştır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi;

Fen Edebiyat Fakültesi, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden oluşan 8 fakülte,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul,

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu,

Lisansüstü eğitimin verildiği 1 enstitü ,

Ayrıca uygulama ve araştırma merkezleri, sosyal, kültürel ve sportif imkanları, kütüphane ve kongre merkezi, kapsamlı kütüphaneleri, yeşil kampüs alanı, barınma ve ulaşım kolaylığı ile gözde ve gelişmekte olan bir eğitim kurumudur.