1976 yılında Gaziantep ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep ilinde tamamlamıştır. 1995-1999 yılları arasında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında lisans öğrenimini, 2008-2010 tarihlerinde Bakü Slavyan Üniversitesinde yüksek lisansını ve Gaziantep Üniversitesinde Doktora öğrenimini tamamlamıştır. Akademik çalışma alanı ile ilgili çalışmaların yanı sıra vatandaşlık eğitimi, karşılaştırmalı eğitim, öğretmen yetiştirme yeniden kavramsallaştırmacılık alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.