1987 yılında Adıyaman/Merkez’de doğdu. İlköğrenimini Adıyaman’da, ortaöğrenimini ise Antalya (Y.D.A.L)’da tamamladı.

2012 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu; 2016 yılında ise Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı programını, “Çocuk Yazını Ürünü Olarak Özlem Aytek’in ‘Zamanda Yolculuk Dizisi’ Üzerine Bir Derlem Uygulaması” adlı çalışmayı gerçekleştirerek başarıyla tamamladı.

2016 yılında ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında merkezi olarak atandığı ADYÜ’de 1 yıl çalıştı; yüksek lisansını bitirdi, doktora öğrenimi için ÖYP tercihleriyle İnönü Üniversitesini seçerek 35. madde kapsamında orada başladı. Bir yıllık görevlendirme sonrası ders dönemimin de bitmesiyle tekrar memleketine döndü. 2016 Eylül’de başladığı doktora eğitimini, “İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Programı” kapsamında “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Seviyelere Göre Öncelikli Söz Varlığı -Derlem Temelli Bir Uygulama-” adlı çalışmayla 2022 Ocak itibariyle tamamladı. ADYÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları Türkçe Eğitimi-Öğretimi, Çocuk Yazını, Yabancılara Türkçe öğretimi ve Derlem Dilbilim’dir.