Hakkında

İlk, orta ve lise tahsilini doğum yeri olan Kars’ta tamamladı. Sonrasında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği’nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Bilim Dalı’nda “1828–1829 Osmanlı Rus Harbinde Kars ve Çevresi” isimli teziyle 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bilim Dalı’nda tarih 2009 Temmuz’unu gösterirken “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Ermeni Sorunu ile İlgili Görüşleri ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: İstanbul ve Kars Örnekleri” isimli çalışmasıyla doktora derecesini aldı. 

Kendisi 1996-2002 yılları arasında Kırşehir, Erzurum ve Kars’ta ortaokul ve liselerde gerek idarecilik ve gerekse Tarih Öğretmenliği yaptı. 2002 yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak 2009 yılının sonuna kadar çalıştı. 5 Aralık 2018 tarihinde Sosyal Bilgiler Eğitimi temel alanında Doçent oldu. 

Hâlihazırda Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü olarak akademik hayatına devam eden KOP’un, çalışma sahasını özellikle sosyal bilgiler eğitimi, tarih eğitimi ile başta Ermeni Meselesi olmak üzere hassas ve tartışmalı konular oluşturmaktadır. 

Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildirisi bulunan Doç. Dr. Yaşar KOP’un özellikle bölgemizi de ilgilendiren birçok sayıda bağımsız ve/veya ortak yazarlı kitap ve kitap bölümüne de imza atmıştır.