Hakkında

1977 doğumlu Vefalı ENSER, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde lisans eğitimini, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Genel Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda ise doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında “Uluslararası Enformasyon Akışı Çerçevesinde Azerbaycan’da Görsel-İşitsel Yayıncılık ve Habercilik” adlı çalışma ile doktor unvanını aldı. Akademik faaliyetine 2010 yılında Azerbaycan Hazar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde başlayan ENSER, Azerbaycan’da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. 2017 yılında Letonya Vidzeme Üniversitesi’nde post-doktora eğitimi alan ENSER, 2018-2021 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi olarak İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nde çalışmış, aynı fakültede uygulama birimlerinden olan Radyo Kampüs’ün Genel Koordinatörlüğü görevini de yürütmüştür. 2022 yılında İletişim Çalışmaları Bilim alanında Doçent unvanını alan ENSER, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak, 2023 Güz döneminden itibaren ise aynı fakültenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanı olarak akademik ve idari görevlerini sürdürmektedir.