Hakkında

1987 yılında Van’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Van’da tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. 2014 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı bilim dalında yüksek lisansını, 2019 yılında aynı üniversite ve bilim dalında “Sürûrî’nin Şerh-i Mu’ammeyat-ı Mir Hüseyin Adlı Eseri (İnceleme-Tenkitli Metin)” başlıklı teziyle doktora öğrenimini tamamladı. 2012-2013 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve 2013-2021 yılları arasında da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2021 yılında beri aynı üniversitede doçent unvanı ile görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.