Hakkında

04.02.1983 tarihinde Osmaniye’de doğdu. Evli ve bir çocuk babasıdır. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini İskenderun’da tamamladı. Haziran 2007’de Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl 6 ay süreyle Hava Teknik Okullar Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulunda Matematik Öğretmeni ve ardından 2008-2009 yılları arasında Bornova Belediyesi Genç Kâşifler Bilim Ev’inde Matematik Laboratuvarı kurucusu, yöneticisi ve eğitimcisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı’nda yüksek lisansı tamamladı. Ağustos 2010 döneminde Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı araştırma görevlisi görevini kazandı. 07.02.2011 tarihinde Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine ve araştırma görevlisi görevine başladı. 2012 Nisan ayında İtalya Calabria Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaroslav D. SERGEYEV ile Infinity Computer (Sonsuzluk Bilgisayarı) üzerine çalışmalarda bulundu. 15.02.2013-15.11.2013 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Indiana Üniversitesi Matematik ve Bilişim ve Hesaplama Bölüm’lerinde YÖK Doktora Araştırma Görevlisi bursu ile Prof. Dr. Lawrence S. MOSS ve Dr. Muhammad Abdul-MAGEED ile çalışmalarda bulundu. Ocak 2015 de Sillojistik Akıl Yürütmenin Bilgisayarda Modellenmesi Üzerine” (On Modelling of Syllogistic Reasoning on Computer) isimli doktora tezini Doç. Dr. Tahsin ÖNER danışmanlığında başarıyla savunmuştur. Nisan-Ekim 2015 döneminde Araş. Gör. Dr. olarak Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü’nde görev yapmış ve Ekim 2015’te Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı’na Dr. Öğr. Üyesi Öğretim Üyesi olarak atanmaya hak kazanmıştır. 21.06.2019 tarihinde Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik alanında ÜAK tarafından Doçentlik unvanı hak kazanmıştır. 2015-2022 yılları arasında Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. ve anabilim dalı başkanlığı yürütmüştür. 2023 Mart ayı itibariyle Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Matematik Bölümünde Matematiğin Temelleri ve Lojik Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. ve anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir.