Hakkında

İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programından 2008 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini 2010 yılında; 2011- 2015 yılları arasında doktora eğitimini ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında tamamladı. Doktora tezinde cumhuriyetten günümüze kadar olana öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci kabul ve öğretmen olma süreçleri üzerine çalışmıştır. Halen Gaziantep Üniversitesinde Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 30 civarı bilimsel makale ve yine 30 civarı ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde 7 projede yer aldı.