Hakkında

2006 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl bölümden mezun olduktan sonra 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı, 2008 yılında mezun oldu. Bu süre zarfında Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde haftada 16 saat Rusça dersleri alarak Rusça öğrendi. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Bölümü’nde doktora öğrenimime yeniden başladı. Doktora çalışmamı 2010 yılında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’ndan burs kazanarak Kazakistan’ın Türkistan, Çimkent ve Almatı şehirlerinde doktora çalışmalarını yürüttü. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimimi tamamladım. Şubat 2014’te KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora öğretim üyesi olarak göreve başladım. TÜBİTAK 2219 post-doktora bursu sayesinde 2015–2016 akademik yılında Amerika Wisconsin- Madison Üniversitesi Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde (LCA) çalışmalarını tamamladı. Bu süre zarfında Wisconsın- Madison Üniversitesi’nde Orta Asya Tarihi doktora dersini verdi. 2020-2022 yılı pandemic sürecinde TUSATBİTİG (youtube BilgeTurkler kanalında) zoom toplantılarını Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. Tanju Oral Seyhan ve Prof. Dr. Akartürk Karahan ve Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya ile Türk Dünyası tarihi, Türk Dili ve kültürü hakkında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Amerika, Almanya’da bulunan Türkologlarla yaklaşık 200 program gerçekleştirdi. 2022 yılında Doçent olarak atandı. Orta Asya, Türk Dünyası tarihi ve kültürü hakkında kitaplar, kitap bölümleri, hakemli uluslararası-ulusal dergilerde yayınlanmış makaleler, ansiklopedi maddeleri yazdım. İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerini biliyorum. Halen Kahramanmaraş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır.