Hakkında

1988 yılında Uşak’ın Banaz ilçesinde doğdu. İlk öğrenim tahsilini Uşak’ta; ortaöğrenim tahsilini ise Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi olarak Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dil Eğitimi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Mersin Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Temel olarak öğretim sanatı ile ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan dergi, kitap ve sempozyumlarda yayımlanmış çeşitli araştırmaları bulunmaktadır. Öğrenme-öğretme yaklaşımları, eğitimde mobil teknolojiler, okul dışı öğrenme ortamları, program geliştirme ve değerlendirme, eğitim felsefeleri ve Türk eğitim tarihi ile ilgili başlıklar çalışma konuları arasındadır.