Hakkında

Faik Gazanfar oğlu Elekberli (Faiq Qəzənfər oğlu Ələkbərli) 1977 yılının nisan ayının 12-de Gedebey ilinin Deyirmandağ köyünde dünyaya göz açmıştır. 1994 yılında Mehmet Emin Resulzade adına Bakü Devlet Üniver¬sitesinin Sosyal Bilimler ve Psikoloji fakültesini kazanmış ve 1998 yılında felsefe dalında bakalavr, 1999-2001 yıllarında ise magistr gibi felsefe tarihi dalında eğitimini tamamlamıştır.
2005 yılında “ХХ yüzyılda Azerbaycanın sosyal-siyasi ve felsefi fikir tarihinde Mehmet Emin Resulzadenin yeri ve rölü” konusunda doktora tezini savunarak felsefe doktoru unvanını almıştır.
2013 yılında doçentlik unvanını kazanmıştır.
1997-2004 yıllarda “Çağ”, “Millet”, “525-ci gazete”, “Üç nokta” ve diğer gazetelerde muhabir gibi çalışmıştır. Halen bir çok gazete (“Türküstan”, “Paralel” vb.) ve internet sayfalarına (moderator.az, bao.az, paralel.az vb.) bilimsel, felsefi-ideoloji makaleler yazıyor. Milli ideoloji (azerbaycançılık, türkcülük, islamcılık, modernleşme vb.), milli ideya, milli ahlak, egitim felsefesi, milli kimlik, milli şüur, uygarlık, medeniyet, Azerbaycan Türk Felsefesi tarihi, Türk Felsefesi tarihi vs. dallarda araştırmalar yapıyor.
Hazırda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitütüsünün “Azerbaycan Felsefe tarihi” bölümünün bilim üyesidir. Ayni zamanda Bakü Devlet Universitesi, Azerbaycan Emek ve Sosyal Münasipetler Akademisinde ders vermektedir.
Bütün Azerbaycan Ocakları (BAO) Sivil Toplum Kuruluşunun Türk Dünyası İlişkileri üzre başkan yardımcısıdır.