Hakkında

Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan 1996 yılında mezun oldu. Akademik hayata 1997 yılında Selçuk Üniversitesinde. Yükseklisans ve Doktora eğitimini de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2010-2017 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde görev yaptı. 2019 yılında Doçent unvanı almaya hak kazanan Akgöz, 2017-2020 tarihleri arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Turizm, gastronomi, itibar yönetimi gibi konularda birçok kitap ve makale yayınladı. Birçok ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslara katıldı. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği bölümünde görev yapmaktadır.