Hakkında

1983 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamlayan Doğan, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 2002-2006 yılları arasında gördü. 2010 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. 2011-2018 yılları arasında bir yandan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora eğitimini sürdürürken diğer yandan da Ardahan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılında Prof. Dr. Mehmet Özden’in danışmanlığında savunduğu teziyle bilim doktoru derecesini aldı. Doğan’ın doktora tezi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından Osmanlı’da Cinselliğin Saklı Kıyısı: II. Abdülhamid Dönemi ve Sonrası İstanbul’da Fuhuş, Frengi ve İktidar (1878-1922) başlığıyla kitaplaştırılmıştır. Yazarın ikinci ve üçüncü kitapları olan İtfâiyye-i Hümâyûn: Osmanlı İstanbulu’nda Yangın, Modernleşme ve Kent Toplumu (1871-1921) ve “İnce Hastalık”: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Veremin Toplumsal Tarihi (1895-1955) ise Libra Yayınları tarafından neşredilmiştir. “Öteki” Modernleşme: İstanbul’da Gündelik Hayat, Toplumsal Cinsiyet ve Marjinalitenin Sınırları (1830-1930) başlıklı dördüncü kitabo 2021’de ve “Kanını İçeceğim!”: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bireysel Şiddetin ve İstemli Öldürmenin Tarihçesi (1858-1938) başlıklı beşinci kitabı 2023 yılında Kitabevi Yayınları tarafından yayımlanan yazar genel olarak Osmanlı/Türkiye toplumsal ve kültürel tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır. 2022-2023 yılları arasında TÜBİTAK desteğiyle doktora sonrası araştırmalarını gerçekleştirmek üzere Londra Üniversitesi’ne bağlı Birkbeck College’de bulunan yazar Iğdır Üniversitesi Tarih Bölümünde doçent unvanıyla çalışmaktadır. Doğan evli olup iki çocuk babasıdır.