Hakkında

Doç. Dr. Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ, 1979 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimini İskenderun’da görmüştür. Lisans eğitimini, 2006 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise 2008 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında tamamlamıştır. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında doktora eğitimine başlayan KUŞ BÜYÜKTAŞ, “XVI. Yüzyılda Ticarî Alanda Osmanlı-Hindistan İlişkileri” adlı doktora tez çalışması ile 2012 yılında mezun olmuştur. 2013 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yrd. Doç. Dr. unvanı ile öğretim üyesi olarak akademik görevine başlamış, 2022 tarihinde ise Genel Türk Tarihi Bilim alanında Doçent unvanını almıştır. Hali hazırda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.