1989-1991 – Almatı bölgesi Karakastek ortaokulunda Arap dili ve edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı;
1993’ten bu yana, Abay Kazak Milli Pedagoji üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümü’nde öğretim görevlisi,
2000 10.02.06 – Türkolojide “Hoca Ahmed Yesevi’nin “Diwani Hikmet” anıt dilindeki eklerin karakteri üzerine tezini savundu;
1999-2001 Üniversitenin Farsça ve Arapça bölümlerinin başkanıydı;
2001-2003 Fas, Rabat’taki Muhammed-V Üniversitesi’nin burs sahibidir.
2004 Doçent;
2013-2015 Üniversitedeki Haberci dergisinin “Çok Dilli Eğitim ve Yabancı Diller Filolojisi” dizisinin Yönetici Sekreteri;
2014’ten beri Üniversite Profesörü;
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 2013-2015 yılları için onaylanan, “Dil karşılaştırmalı çalışmalar bağlamında bağımsız Kazakistan’ın yabancı Doğu ülkeleriyle uluslararası kültürel ilişkileri”, Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 2018-2020 yılları için onaylanan Bağımsız Kazakistan’ın modernizasyon deneyiminin yabancı Doğu ülkelerinde yaygınlaştırılması: dil-kültür ve çeviri yönleri ” adlı proje katılımcısı
K.Abdrakhmanova’nın son üç yılda yayınlanan bilimsel çalışmalarının sayısı 20’den fazladır. “Arap Dili Öğretim Yöntemleri (2018)” ders kitabı, öğrenciler ve lisans öğrencileri için 3 monografi ve yerli ve yabancı yayınların dergilerinde yayınlanan bilimsel makaleler dahil.
2016 yılında, Abay Kazak Milli Pedagoji üniversitesi tarafından “En İyi Öğretmen” madalyasıyla ödüllendirildi;
2019 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nde bilimin gelişimine katkılarından dolayı Y Altynsarin madalyasıyla ödüllendirildi;
2020’de Abay Kazak Milli Pedagoji üniversitesi “Fahri Çalışan” madalyası verildi;
2020’den itibaren Abay Kazak Milli Pedagoji üniversitesi, Doğu Filolojisi ve Tercüme Bölümü’nün başkanıdır.